Novo:

Hrvoje Vukčić Hrvatinić

Bosna i humsko plemstvo u XV. stoljeću (1. dio)

20/04/2008

U narednih nekoliko poglavlja ili dijelova ovoga rada uz feudalnu kraljevinu Bosnu, političke odnose vremena te humsko, odnosno hercegovačko plemstvo doba, bit će riječi i o životu bosanske kraljice Katarine [...]