Novo:

HRB

Akcija Feniks ili Bugojanska akcija

12/03/2007

Akcija “Feniks” je Udbin naziv za terorističku akciju hrvatskih gerilaca koji su se u lipnju 1972. godine ubacili u Jugoslaviju i više od mjesec dana se sukobljavali sa pripadnicima režima. Ta se [...]

Hrvatsko revolucionarno bratstvo (HRB)

05/02/2007

HRB osnovali su 1961. godine u Australiji Geza Pasty, J. Senić, J. Marić i drugi. Prije toga bili su članovi HOP-a, ali su zbog nedjelovanja HOP-a osnovali svoju organizaciju. Osnovna načela (1961. u Švedskoj) [...]