Novo:

Fran Janjić

Fran Janjić

25/04/2008

Dr.med. Fran Janjić, specijalist pneumoftizeolog. Rođen u Drenovcima 17. travnja 1907. Pučku školu završio u rodnom selu, gimnaziju u Vinkovcima 1926. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1932. a nakon [...]