Novo:

Eugen Kvaternik

Bog i Hrvati (3/3)

01/03/2011

Raskol Pravaštvo u Dalmaciji Početkom 1890-ih pravaška politika naišla je na pozitivan odjek u Dalmaciji. Nakon završetka Narodnog pokreta kada je osnovana posebna Srpska stranka i kad je 1882. u narodnjačke [...]

Bog i Hrvati (1/3)

15/02/2011

Godine sustavne germanizacije, represija sa svih strana, propast ilirskog pokreta u nastojanju da pod ilirskim imenom obuhvati sve Južne Slavene, negacija hrvatskog naroda i hrvatstva od lingvista, ponajviše [...]

Bog i Hrvati (2/3)

07/02/2011

Vrhunac pravaštva Učvršćenjem dualističkog modela vlasti unutar Monarhije, predstavnici mađarske vladajuće klase bili su svjesni da moraju revidirati nagodbu s Hrvatskom. Svi financijski i gospodarski [...]