Novo:

El sistema

Nagrada Glenn Gould

21/02/2008

Kako sam napisala članak o venezuelanskom sustavu glazbene edukacije El Sistema, kojim se djeca udaljuju od ulice, kriminala i propadanja, a približavaju znanju, vještinama i glazbenoj umjetnosti, prenosim ovom [...]