Novo:

El Shatt

Izbjeglički logor El Shatt (4/7)

23/04/2012

7. Politika Politički rad među izbjeglicama bio je za vodstvo zbjega, kao i za samo vodstvo NOP-a vrlo važan te mu je posvećeno mnogo vremena i truda. Komunistička uprava El Shatta je u stvari smatrala da je [...]

U Egipat – Izbjeglički logor El Shatt (3/7)

27/03/2012

Izbjeglički logor u El Shattu.(29) 5. U Egipat Smještaj u logorima na Bliskom istoku bio je već dogovoren, tako da je prvi brod za Egipat krenuo 10. siječnja 1944 , dakle tek desetak dana nakon prvog broda za [...]