Novo:

SFRJ i republike – Zastave i grbovi

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je federacija šest republika. Svaka republika imala je svoj grb i zastavu. Na zastavama je prevladavala kombinacije tri boje: crvena, bijela i plava. Grbovi su imali karakteristična komunistička obilježja sa istaknutom crvenom petokrakom.

Zastava Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1943-1992). Plava boja simbolizira nebo, crvena krv prolivenu u narodnooslobodilačkom ratu, a petokraka komunizam.

Zastava Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1943-1992). Plava boja simbolizira nebo, crvena krv prolivenu u narodnooslobodilačkom ratu, a petokraka komunizam.

Grb SFRJ

Grb SFRJ

Zastava SR Slovenije

Zastava SR Slovenije

Grb SR Slovenije

Grb SR Slovenije

Zastava SR Hrvatske

Zastava SR Hrvatske

Grb SR Hrvatske

Grb SR Hrvatske

Zastava SR Bosne i Hercegovine

Zastava SR Bosne i Hercegovine

Grb SR Bosne i Hercegovine

Grb SR Bosne i Hercegovine

Zastava SR Srbije

Zastava SR Srbije

Grb SR Srbije

Grb SR Srbije

Zastava SR Crne Gore

Zastava SR Crne Gore

Grb SR Crne Gore

Grb SR Crne Gore

Zastava SR Makedonije

Zastava SR Makedonije

Grb SR Makedonije

Grb SR Makedonije

HPP
About HPP (125 Articles)
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.
Contact: Website