Novo:

Poziv za predlaganje kandidata za nagrade na području historiografije za 2016. godinu

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

  1. Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo – dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada
  1. Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu – dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (2016.)
  1. Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju – dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i dr.
  1. Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad – dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (2016.)
  1. Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki – dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, izdavačka poduzeća, kao i pojedinci.

Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2017. te mora sadržavati:

  • podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
  • podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže
  • tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
  • podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja.

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:

Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije

(prof. dr. Damir Agičić / prof. dr. Željko Holjevac)

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

i mailom: dagicic@ffzg.hr; zholjeva@ffzg.hr

 

Damir Agičić
About Damir Agičić (3 Articles)
Od 1989. godine radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent, odnosno kao docent (1999-2004), izvanredni profesor (2004-2009) i redovni profesor (od 2009). Od 1996. do 2008. urednik je udžbenika i priručnika za nastavu povijesti u Profil Internationalu. Bio je urednik opće povijesti novog vijeka u prvim svescima Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Od 2001. uredio je brojne knjige s područja povijesti i nastave povijesti objavljenih u izdanju Srednje Europe, Profila i FF Pressa. Sudjelovao je na brojnim seminarima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, ukupno na više od trideset skupova. Godine 2003. s grupom suradnika pokrenuo je časopis Povijest u nastavi, kojemu je do 2008. bio glavni i odgovorni urednik. Od 2008. glavni je i odgovorni urednik časopisa Historijski zbornik. Oba časopisa izdaje središnja udruga hrvatskih povjesničara, Društvo za hrvatsku povjesnicu. Član je međunarodnog uredništva časopisa Historijska traganja Instituta za historiju u Sarajevu. Član je Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Upravnog odbora Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih strukovnih udruga.