Novo:

Poziv nastavnicima – prilika za usavršavanje u Izraelu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu.

Imajući u vidu kroskurikularni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta kao npr. vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu holokausta.

Edukacija će se održavati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 12. do 19. srpnja 2017. godine. Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.

Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o holokaustu.

Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije, snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će troškove puta i kotizacije izabranih kandidata.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku do 15. travnja 2017. godine:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

uz naznaku „Za natječaj za stipendije za poučavanje o holokaustu, Yad Vashem 2017.“

Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 15. travnja 2017. godine.

Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte, kao i prijave koje stignu samo u elektroničkome ili samo u papirnome obliku, neće biti razmatrane.

DOKUMENTI

HPP
About HPP (169 Articles)
<p>Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.</p>
Contact: Website