Novo:

Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti (Daruvar, 25. – 28. siječnja 2016.)

Krajem siječnja već se tradicionalno održava nacionalni seminar edukacije o holokaustu. Tijekom tri dana pedesetak sudionika će u Daruvarskim toplicama slušati predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka (Memorial de la Shoah, Yad Vashem). Sudionici će: upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Europi; unaprijediti svoje vještine i znanja u pogledu pitanja ljudskih prava,smanjenja predrasuda, te boljeg razumijevanja povijesnih i suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije; upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima i biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja; biti osposobljeni za korištenje novih nastavnih materijala za poučavanje o holokaustu i genocidu nad Romima.

Program:

DARUVARSKE TOPLICE, HOTEL TERMAL

Julijev park 1, 43 500 Daruvar

ponedjeljak

25. siječnja 2016.

 

14.00 – 16.00

 

 

 

16.15

 

17.00 – 17.30   

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 – 18.00

 

 

 

 18.00 – 19.00

 

                         

 

     

19.00          

 

 

 

Obilazak Daruvara za sudionike stručnog skupa izvan Bjelovarsko-bilogorske županije uz stručno vodstvo

Ana Vodvarka, Češka osnovna škola J.A. Komenskog, Daruvar

 

Prijava i registracija sudionika

 

Pozdravni govori i otvaranje stručnog skupa

Jadranka Žarković Pečenković, prof., ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje

Dalibor Rohlik,  gradonačelnik Grada Daruvara

Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije

Nj. E. Zina Kalay Kleitman, veleposlanica Države Izrael

ministar / Predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Republike Hrvatske / izaslanik predsjednice RH-a 

Školski zbor gimnazije Daruvar

 

Židovi u predratnoj Europi, Kako smo živjeli? film Imperijalnoga ratnog muzeja u Londonu; uvod Loranda Miletić, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zadar

 

 

Evolucija genocidne prakse: različite faze „Konačnog rješenja”; izlaganje

dr. sc. Tal Bruttmann, Mémorial de la Shoah, Francuska

 

 

Večera

 

DARUVARSKE TOPLICE, HOTEL TERMAL

Julijev park 1, 43 500 Daruvar

Utorak

26. siječnja 2016.

 

9.00 – 10.00

 

 

10.00 – 11.45

 

 

 

 

 

 

11.45 – 12.00

 

 

12.00 – 13.45

 

 

 

 

 

13.45 – 15.00

 

 

15:00 – 15:45

 

 

 

15.45 – 16.00

 

16:00 – 16.45

 

 

 

16.45 – 17.15

 

 

17.15 – 17.45

 

19.00

 

 

 

Sudionici holokausta – počinitelji, žrtve, promatrači, spašavatelji; izlaganje

dr. sc. Tal Brutmann, Mémorial de la Shoah, Francuska

 

Snimanje kratkog filma i učenje o holokaustu; radionica

Dr. sc. Chava Baruch, Yad Vashem

Smjernice za poučavanje o holokaustu

Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zadar

Paralelne radionice

 

 

Stanka

 

 

Snimanje kratkog filma i učenje o holokaustu; radionica

Dr. sc. Chava Baruch, Yad Vashem

Smjernice za poučavanje o holokaustu

Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zadar

paralelne radionice

 

Ručak

 

 

Ostavljeni u tišini; prezentacija samostalnog istraživačkog rada

Učenice Klara Penezić i Martina Klobučar  i mentorica Valerijom Turk – Presečki, Gimnazija Daruvar

 

Stanka

 

Neke stvari ne treba sakriti

Film o pravedniku među narodima Jozi Jagodiću

Valeria Turk – Presečki, Gimnazija Daruvar

 

Obitelj Frank – studija slučaja

Miljenko Hajdarović, Srednja škola Čakovec, Čakovec

 

Refleksija sudionika o sadržaju izlaganja i radionica

 

Večera

 

 

 

 

 DARUVARSKE TOPLICE, HOTEL TERMAL

Julijev park 1, 43 500 Daruvar

Srijeda

27. siječnja 2016.

 

9.00 – 11.00

 

 

 

 

11.00 – 11.30

 

11.30 –12.30

 

 

12.30– 13.30

 

 

13.30 – 14.30

 

14.30 – 15.30

 

 

15.30 – 16.30

 

 

16.30 – 17.00

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

18.00 – 18.45

 

 

19.00

 

 

 

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve holokausta, primjer Ekonomske i turističke škole u Daruvaru

Dinka Ivanović, ravnateljica Škole

Radmila Frantal, nastavnica i učenici Škole

 

Stanka

 

Daruvarski Židovi i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu

dr. sc. Vjenceslav Herout

 

Putnici; o umjetnosti holokausta

Melita Kraus, Turističko – ugostiteljska i prehrambena škola u Bjelovaru

 

Ručak

 

Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta

Židovsko groblje, Daruvar

 

Stalni izložbeni postav Židovske culture i tradicije u dvorcu grofa Jankovića

Vođeni posjet,  Gradski muzej u Daruvaru

 

Povratak u hotel

 

Dodatna nastava iz povijesti – Poučavanje i učenje o holokaustu;

Valeria Turk Presečki i učenici, Gimnazija Daruvar

 

 

Kako poučavati o holokaustu mecima, Yahad-In Unum i Memorial de Caen

Iva Šušić Degmečić, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

 

Večera

 

 

DARUVARSKE TOPLICE, HOTEL TERMAL

Julijev park 1, 43 500 Daruvar

 

Četvrtak

28. siječnja 2016.

 

9.00 – 10.30

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00

 

 

11.00 – 12.30

 

 

 

 

 

12.30 – 13.00

 

 

13.00

 

 

 

 

Svijeće koje gore – druga generacija holokausta; izlaganje s prezentacijom

Dr. sc. Chava Baruch, Yad Vashem

Sačuvati sjećanje/Privatna i javna komemoracija

Denis Detling, muzejski pedagog, ravnatelj Muzeja Slavonije, Osijek

Paralelne radionice

 

Stanka

 

 

Svijeće koje gore – druga generacija holokausta; izlaganje s prezentacijom

Dr. sc. Chava Baruch, Yad Vashem

Sačuvati sjećanje/ Privatna i javna komemoracija

Denis Detling, muzejski pedagog, ravnatelj Muzeja Slavonije, Osijek

Paralelne radionice

 

Refleksija i vrednovanje stručnog skupa

 

 

Ručak i odlazak sudionika

 

 

Loranda Miletic
About Loranda Miletic (10 Articles)
Viša savjetnica za povijest pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Voditeljica nacionalne edukacije nastavnika o holokaustu. Tajnica državnog povjerenstva za provođenje natjecanja iz povijesti.
  • Event u Daruvaru je hvalevrijedan. Ali smatram, da iako traje nekoliko dana u stanovitu je ruku nepotpun. Nema naslova koji bi neupućenog podučio da se holokaust desio ne samo Židovima, iako su oni najviše stradali u njemu.

    • Hvala Vam na komentaru i na javljanju. Izuzetno cijenim Vaše edukativne napore i stalnom svjedočenju zbivanja iz vremena Holokausta. Što se vašeg komentara tiče teme se mijenjaju svake godine. Tako se ponekad desi da su zastupljena stradanja više grupacija, a ponekad kao ove godine to nije slučaj.