Novo:

Objava Nacionalnog kurikuluma za nastavni predmet Povijest i odgovora na pristigle priloge u stručnoj raspravi

Nova inačica

Slijedom zamolbe Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest objavljujemo inačicu kurikuluma dorađenu nakon stručne rasprave te odgovore na pristigle priloge. SRS je svoju odluku donio jednoglasno.

Kurikulum Povijesti kljucne rijeci

Kurikulum nastavnog predmeta povijest – NKNP_Povijest_inacica_2

Odgovori na pristigle priloge u stručnoj raspravi – Povijest_strucna_rasprava

Radi se o nelektoriranim inačicama dokumenata. Želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali u stručnoj raspravi.

Jokić, Vuk, Baranović, Vuk, Ristić Dedić, Hitrec, Reškovac

HPP
About HPP (169 Articles)
<p>Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.</p>
Contact: Website