Novo:

Natječaj za Zbornik radova Lucius 2013.

Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ (DSP Lucius) djeluje već 14 godina i aktivno sudjeluje u provođenju Bolonjskoga procesa na Studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te pridonosi afirmaciji povijesne znanosti. DSP Lucius organizira, od 2003. godine, znanstveni simpozij „Dies historiae“ na kojima eminentni stručnjaci iz zemlje i inozemstva drže predavanja o određenoj temi. Također, DSP Lucius izdaje, od 2002. godine, Zbornik radova studenata u kojemu studenti povijesti stječu praksu u pisanju znanstvenih radova i već se kao studenti u tomu afirmiraju. Osim Zbornika radova, Društvo izdaje i biblioteku Dies historiae, od 2004. godine, koja prati već navedeni simpozij. Organiziramo terenske nastave, javne tribine te sudjelujemo u Programu studentskoga savjetništva u kojemu studenti viših godina pomažu studentima prve godine u njihovim prvim danima na Hrvatskim studijima. Društvo aktivno surađuje s Odjelom za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te ostalim institucijama unutar Republike Hrvatske. DSP Lucius posjeduje svoj vlastiti prostor u kojemu studenti mogu provoditi svoje vrijeme u pauzama između predavanja i aktivno ga koristiti. U DSP Lucius dobrodošli su svi studenti povijesti bez obzira na godinu studija i interese u povijesnim razdobljima. 

Zbornik radova Lucius objavljuje sljedeće radove:

  1. bakalaureatske radove
  2. diplomske radove
  3. seminarske radove
  4. radove izrađene u sklopu izbornih kolegija/radnih grupa
  5. prijevode članaka i dijelova knjiga stranih autora
  6. ocjene i prikaze
  7. izvještaje

Seminarski i diplomski radovi te radovi izrađeni u sklopu radnih grupa moraju imati kraći sažetak (pola kartice teksta) na jednome od stranih jezika. Osim sažetka na jednome od stranih jezika, radovi moraju imati vrlo kratak pregled odnosno sažetak (eng. abstract) kojime započinje rad. Ovi radovi moraju imati dvije pozitivne recenzije (ukoliko je jedna negativna, odluku o objavljivanju donosi urednički odbor Luciusa).

Svi radovi se predaju na e-mail adresu jednom od članova uredničkoga odbora ili na CD-ROM-u.

TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE RADOVA

 Svi radovi moraju biti napisani na računalu, u nekoj od inačica MS Word-a. Obavezno je korištenje fonta Times New Roman, veličina slova je 12, a prored je dvostruk (2,0). U bilješkama veličina slova je 10, a prored jednostruk (1,0). Molimo autore da svi radovi ne prelaze 2 arka (32 kartice). Urednički odbor zadržava pravo naručivanja veličine određenog rada.

Tekstovi koji nisu napisani u skladu s ovim uputama bit će vraćeni autoru na ispravak.

Način navođenja literature:

Popis korištene literature i  izvora se navodi na kraju radnje. Prvo se navodi prezime autora, potom ime, potom naslov djela, mjesto i godina izdanja. Naslov članka se piše kurentom u navodnicima, a naslov časopisa u kojemu se nalazi članak kurzivno. Naslovi knjiga i zbornika se također pišu kurzivno. Prilikom navođenja korištenog članka iz časopisa ili zbornika obavezno je navesti godište i broj edicije u kojoj je objavljen te pripadajuće stranice (točnu paginaciju) cijelog članka.

Knjiga:

RAUKAR, Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje – ljudi, prostor, ideje, Zagreb, 1998.

Članak:

ANČIĆ, Mladen, “Kako «popraviti» prošlost. Konstrukcija memorije na nadgrobnim spomenicima 15. stoljeća”, Povijesni prilozi, 34, 2008., 83-102.

Zbornik:

HAMMEL-KIESOW, Robert, “Property Patterns, Buildings and Social Structure of Urban Society”, Power, Profit and Urban Land. Landownership in Medieval and Early Modern Northern European Towns, Suffolk, 1996., 39.-61.

Izvor:

SMIČIKLAS, Tadija i dr., Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae,  sv. X, Zagreb, 1912.

Citiranje novina:
KARAMAN, Ljubo, “O negdašnjim upravnicima i staroj vijećnici grada Splita”, Novo doba, Split, 24. XII 1927, 11.

 

Bilješke i citiranja:

Sve bilješke trebaju biti podnožne, pisane odgovarajućim načinom citiranja (vidi daljnji tekst).

Upute za pisanje bilježaka:

Prezime autora – verzal (velika tiskana slova)
Naslov članka – kurent (obična slova)
Naslov djela – kurziv (udesno nagnuta slova)
Naslov časopisa – kurziv
isto = kurziv
isti = verzal
n. dj. = kurziv
Citiranje knjige:
Tomislav RAUKAR, Hrvatsko srednjovjekovlje – ljudi, prostor, ideje, Zagreb, 1998., 125.-140.
Isto, 60.
Kad se isto djelo ponovno navodi u tekstu na drugome mjestu treba upotrijebiti skraćeni naziv pr.:  RAUKAR, Hrvatsko srednjovjekovlje, 321.
Članci u periodici (časopis, godišnjak):
Zdenka JANEKOVIĆ-RÖMER, “Dubrovački noćni život u srednjem vijeku”, Otium, 1., 1993., 9.-10.
Citiranje priloga u knjigama ili zbornicima radova:
Robert HAMMEL-KIESOW, “Property Patterns, Buildings and Social Structure of Urban Society”, Power, Profit and Urban Land. Landownership in Medieval and Early Modern Northern European Towns, Suffolk, 1996., 39.-61.
Citiranje novina:
Ljubo KARAMAN, “O negdašnjim upravnicima i staroj vijećnici grada Splita”, Novo doba, Split, 24. XII 1927, 11.

* U slučaju nenavođenja točnog imena autora navesti inicijale ili pseudonim pod kojim je tekst potpisan. U slučaju da uopće nema nikakve oznake autorstva navesti samo naslov članka.

Citiranje objavljenih izvora:

Tadija SMIČIKLAS i dr., Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae,  sv. X, Zagreb, 1912., dok. 200., str. (dalje: CD)

*U daljnjem citiranju dokumenata dovoljno je koristiti kraću oznaku (u slučaju Smičiklasovog diplomatičkog zbornika ta je oznaka CD).
Citiranje iz enciklopedija:
“Austro-ugarska nagodba”, Hrvatska enciklopedija (dalje: HE), sv. 1., Zagreb, 1999., 477.
Bernard STULLI, “Dubrovačka Republika”, Enciklopedija Jugoslavije (dalje: EJ), sv. 3., Zagreb, 1984., 615.

Tekstovi s Interneta: Amy K. PRESSER, “Marks of Shame: Demarcatin the Marginal Medieval Prostitute” (http://www.theblackswan.com/review/lowa02.htm,)

Rad mora biti prijavljen do 15. travnja 2013. putem prijavnice koja se nalazi u prilogu, a napisan, recenziran i predan uredništvu do 26. svibnja 2013. godine. Autorov prvi recenzent je njegov mentor, dok drugog recenzenta za rad traži DSP Lucius. Recenzije šalju sami recenzenti na e-mail adresu – dsp.lucius@gmail.com.

Za sva pitanja možete se obratiti DSP Lucius na gore navedenu adresu.

HPP
About HPP (69 Articles)
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.
Contact: Website

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.