Novo:

Mate Suić

Mate Suić (1915.-2002.), akademik, arheolog. Rođen je 1915. godine u Postirama na Braču. Klasičnu filologiju, arheologiju i povijest starog vijeka diplomirao je 1941. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započeo kao nastavnik u Srednjoj školi u Pagu, a od 1942. do kraja rata je bio predstavnik pri Svetoj Stolici. Od 1946. do 1981. živio u Zadru. 1953. je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1956. radi kao redovni profesor antičke arheologije na istom.

Od 1968. do umirovljenja1981. godine redoviti je profesor na Katedri opće povijesti starog vijeka Filozofskog fakulteta uZagrebu. Jedan je od osnivača interuniverzitetskog studija u Dubrovniku, odnosno predavač naposlijediplomskom studiju u Zagrebu, Splitu, Zadru i Dubrovniku, mentor brojnim magistrandima i doktorandima. Dopisnim članom JAZU-a imenovan je 1975., a redovitim članom postaje 1981. godine. Pročelnik je Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Zadru i glavni je urednik njegova časopisa Radovi.

Obnašao je dužnost tajnika Odbora za izdavanje latinskih srednjovjekovnih natpisa (CILMA), potom tajnika Odbora za istraživanje rimskog limesa kao i u Odboru za izradu arheološke karte Rimskog Carstva (Tabula imperii Romani), potom Odboru za izdavanje latinskih natpisa (Corpus inscriptionum latinarum), odnosno u Jugoslavensko-talijanskom komitetuza prapovijest i protopovijest Jadrana kao i u sklopu Centra za balkanološka ispitivanja u Sarajevu. Zapažen je Suićev doprinos djelatnosti Muzejskog savjeta Hrvatske, Savjeta za zaštituspomenika, Zavoda za kulturu i dr.Akademik Mate Suić bio je dopisnim članom Njemačkoga arheološkog instituta (DAI), jedne od najuglednijih arheoloških institucija u svijetu.

Suić je igrao odlučnu ulogu u razvoju te važne udruge hrvatskih arheologa. Kao predsjednik Hrvatskoga arheološkog društva pokrenuo je i uređivao njegovo glasilo Obavijesti. Bio je i počasni je član HAD-a.

Za bogati doprinos povijesnim znanostima akademik Mate Suić dobio je Nagradu Grada Zadra 1968., potom Nagradu Grada Zagreba 1977., republičku nagradu “Božidar Adžija”, a odlikovan je i ordenom zasluga za narod 1979. godine. Godine 1999., po prvi put u slobodnoj isuverenoj državi Hrvatskoj, dodijeljeno mu je najviše strukovno priznanje Nagrada Hrvatskog aarheološkog društva za životno djelo “Don Frane Bulić”.

Arheološka istraživanja je vrišio u Zadru i okolici, Ninu, Dugom otoku, Pakoštanima, Kašiću, Bribiru, Solinu, crkva Sv. Spasa u Cetini, Hvaru i Carnuntumu kraj Beča.

Objavio je brojne rasprave i knjige: Važnost izučavanja etničke stratiografije naših krajeva u predslavensko doba, Autohtoni elementi u urbanizmu antičkih gradova našeg Primorja, Pag, Antički Nin (Aenona) i njegovi spomenici, Antički grad na istočnom Jadranu, Zadar u starom vijeku. U Zadru je1996. godine u prigodi 80. rođendana akademika Mate Suića predstavljena knjiga “Odabrani radovi iz starije povijesti Hrvatske – OPERA SELECTA”.

Izvori:

  • Željko Tomičić, “Akademik Mate Suić – In memoriam”, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu Vol.19 No.1 (20.07.2002.)
  • Opća enciklopedija, JAZU, Zagreb, 1981.
Miljenko Hajdarovic
About Miljenko Hajdarovic (204 Articles)
Magistar povijesti i magistar edukacije sociologije, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Urednik Hrvatskog povijesnog portala i vlasnik obrta Inter nos. Radi u Srednjoj školi Čakovec. Član stručne radne skupine za izradu kurikuluma povijesti.