Novo:

Literatura za referate, seminarske radove, plakate i prezentacije učenika 8. r. osnovne škole

Članak nudi mogućnost suradnje školske knjižnice i učiteljice povijesti. Dodatna literatura za referate je planirana za učenike osnovne škole iz povijesti, ali se isto tako može koristiti i u srednjoj školi. Prikazan je popis literature za učenike 8. razreda. Domaći učenici imaju mogućnost posudbe knjiga i u mjesnoj Narodnoj knjižnici (Čepin), što nije moguće učenicima putnicima.

Uvod

Znamo da sve polazi iz obitelji koja ima iznimnu važnost za razvoj osobnog stava djeteta, na koju se nadovezuju škola i knjižnica jer uvode učenika u svijet knjige i čitanja, a čitanjem otkriva raznoliki svijet literature. Služenje i snalaženje u dječjim enciklopedijama savladali su već učenici razredne nastave pa im u predmetnoj nastavi treba ponuditi nešto novo. To je upravo pripremanje referata u školskoj knjižnici iz povijesti od 5. do 8. razreda.

To radim već godinama, ali sam ovo ljeto osmislila način rada koji je ”demokratskiji” za učenike. Popis literature za referate po temama i razredima nalaze se u školskoj knjižnici tako da im više ne moram ja za vrijeme nastave dijeliti teme nego po svom izboru slobodnog vremena i zanimljivosti teme uz pomoć školske knjižničarke odabiru temu koja ih najviše zanima i koja im je prilagođena po broju stranica i razumljivosti sadržaja. Zna se dogoditi da i učenici s posebnim potrebama žele napisati referat, pa obično odaberu više strana što nisu u stanju sami preraditi. Dovoljna je sugestija i pomoć knjižničarke da prepričaju 1 stranicu.

Ovaj popis sam stvarala godinama i još uvijek ga dopunjavam novim temama kad pristignu novi časopisi u Školu.

Popis literature po temama

I. tema: VERSAJSKI POREDAK

 1. Gdje je nastala Liga naroda? ( 77 str. ) – dječja enciklopedija GDJE
 2. Utvrđivanje granica Kraljevine SHS ( 76 – 81 ) – Povijest Jugoslavije ( Hrvoje Matković )
 3. Smještaj, veličina i stanovništvo ( 81 – 83 ) – Povijest Jugoslavije ( Hrvoje Matković )
 4. Mirovni ugovori i određivanje granica Kraljevine SHS ( 316 – 317 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
 5. Thomas Woodrow Wilson – dobitnik Nobelove nagrade za mir ( Internet )
 6. Turska kroz povijest ( 82 – 87 ) – Drvo znanja br. 117
 7. Istanbul ( 60 – 65 ) – Drvo znanja br. 112
 8. Povijesna čitanka – dvadeseto stoljeće ( Hrvoje Petrić )
 9. Povijesna čitanka ( Ivan Jelić )
 10. Narodi u prostoru i vremenu – povijesna čitanka ( Mirko Žeželj )

II. tema: DEMOKRATSKI PROCESI IZMEĐU DVA RATA

 1. 1. ” Velika duša”, a slab u školi! – Mahatma Gandhi ( 247 str. ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
 2. Gdje je bio Bokserski ustanak? ( 76 ) – dječja enciklopedija GDJE
 3. Zašto su Kinezi krenuli u dugi marš? ( 92 ) – dječja enciklopedija ZAŠTO
 4. Što je bio ”crni petak” na Wall Streetu ( 104 ) – dječja enciklopedija ŠTO
 5. Burze ( 38 – 41 ) – Drvo znanja br. 81
 6. Inflacija ( 64 – 68 ) – Drvo znanja br. 117
 7. Big Ben ( 40 – 45 ) – Drvo znanja br. 118
 8. Al Capone ( 20 – 24 ) – Drvo znanja br. 119
 9. Povijesna čitanka – dvadeseto stoljeće ( Hrvoje Petrić )
 10. Povijesna čitanka ( Ivan Jelić )
 11. Narodi u prostoru i vremenu – povijesna čitanka ( Mirko Žeželj

III.tema: TOTALITARNI REŽIMI IZMEĐU DVA RATA

 1. Staljin i Rusija ( str. 31 – 34 ) – Drvo znanja br. 46
 2. Moskva ( 120 –125 ) – Drvo znanja br. 100
 3. Hitler i nacizam ( 35 – 38 ) – Drvo znanja br. 18
 4. Adolf Hitler ( 44 – 49 ) – Drvo znanja br. 99
 5. Rasizam ( 6 – 9 ) – Nova akropola br. 38
 6. Nacizam i fašizam
 7. Povijesna čitanka – dvadeseto stoljeće ( Hrvoje Petrić )
 8. Povijesna čitanka ( Ivan Jelić )
 9. Narodi u prostoru i vremenu – povijesna čitanka ( Mirko Žeželj )

IV. tema: HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI

Hrvatska u doba Prvoga svjetskog rata

 1. Na putu k samoodređenju naroda ( str. 89 – 93 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
 2. Narodna vijeća preuzimaju vlast ( 93 – 96 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
 3. Svibanjska deklaracija – pokušaj trijalizma ( 299 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
 4. Vrenje u zemlji i nastanak Narodnih vijeća ( 302 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
 5. Postanak Države SHS ( 302 – 305 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
 6. Stvaranje samostalne hrvatske države ( 16 – 18 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
 7. Svibanjska i Krfska deklaracija ( 40 – 42 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
 8. Kongres potlačenih naroda Austro-Ugarske Monarhije ( 44 – 46 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
 9. Slom Dvojne Monarhije. Država SHS ( 46 – 54 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

Hrvatska u Kraljevstvu SHS

10. Djelatnost Jugoslavenskog odbora ( str. 298 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
11. Sukob Supila ( federalizma ) i Pašića ( centralizma ); ( 299 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
12. Krfska deklaracija – negacija hrvatske državnosti ( 300 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
13. Konferencija u Ženevi ( 305 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
14. Država SHS između srbijanskog i talijanskog imperijalizma ( 305 – 306 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
15. Neizvršeni Naputak o ujedinjenju ( 306 – 307 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16. Jednostrano proglašenje Kraljevine SHS ( 307 – 308 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
17. Koban sukob S. Radića i S. Pribičevića ( 96 – 99 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
18. Hrvati neće centralističku državu ( 20 – 22 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
19. Krfska deklaracija ( 42 – 54 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
20. Uoči proglašenja ujedinjenja ( 58 – 62 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
21. Prvoprosinački akt ( 62 – 67 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
22. Dinastija Karađorđevića ( 67 – 70 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
23. Prva vlada i prva politička kriza ( 70 – 71 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
24. Priznanje ( 72 – 76 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
25. Neravnopravan položaj Hrvatske u Kraljevini SHS ( 319 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
26. Manipulacija agrarnom reformom i preseljavanjem Srba ( 320 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
27. Prijevara s promjenom kruna u dinare ( 320 – 321 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
28. Vojnička nasilja, žigosanje stoke i pobune naroda ( 321 – 323 ) – Povijest Hrvatske
29. Druga hrvatska politička emigracija ( 323 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
30. Borba za samostalnu Hrvatsku poslije 1918. g. ( 24 – 25 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
31. Odjeci proglašenja ujedinjenja ( 84 – 86 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
32. Politika centralizacije ( 87 – 88 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
33. Privremeno narodno predstavništvo ( 89 – 90 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
34. Ustrojavanje prve vlade Kraljevine SHS ( 309 – 310 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
35. Ukidanje hrvatske zemaljske vlade ( 312 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
36. Nametnuto Privremeno narodno predstavništvo ( 313 – 314 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
37. Prvi progoni Hrvata i prosvjed Wilsonu ( 315 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
38. Rapalski ugovor. Gubitak Istre i Rijeke ( 317 – 319 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
39. Protiv rušenja hrvatske države ( 22 – 23 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
40. Otpor istarskih Hrvata – Rimski sporazum ( 334 – 336 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

Političke stranke

41. Nove stranke u novoj državi ( 99 – 101 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
42. Ostale hrvatske političke stranke ( 326 – 327 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
43. Hrvatska ljevica ( 327 – 328 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
44. Izbori za Ustavotvornu skupštinu i pripremanje ustava ( 90 –92 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
45. Političke stranke i organizacije  opća obilježja ( 101 – 103 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
46. Tri glavne stranke – tri programa ( 103 – 109 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
47. Ostale stranačke formacije ( 109 – 113 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
48. KPJ ( 113 – 114 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
49. Nacionalističke organizacije ( 114 –117 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
50. Položaj albanske i njemačke nacionalne manjine ( 117 – 118 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
51. Vjerske zajednice ( 119 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
52. Srpska pravoslavna crkva ( 119 – 121 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
53. Svetozar Pribičević i Srpska pravoslavna crkva ( 121 – 123 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
54. Katolička crkva ( 123 – 126 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

Stjepan Radić i HPSS/HSS

55. Za seljačku republiku – nakon 1. svj. rata (str.53 – 55) – Hrvatski zemljopis br. 34
56. Republikanstvo i uspon HPSS ( 324 – 326 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
57. Braća Radići osnivaju HSS ( 69 – 71 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
58. Ideje seljačke stranke ( 71 – 73 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
59. Životopis Radića ( 8 – 9 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
60. Buđenje širokih slojeva puka ( 9 –14 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
61. HPSS ( 14 – 16 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
62. ”Poruka hrvatskog seljaštva” ( 25 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
63. ”Hoćemo živjeti bez Srbije” ( 26 – 27 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
64. ”Onima u Beogradu” ( 27 – 28 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
65. Pobune hrvatskih seljaka ( 30 – 31 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
66. HRSS ( 32 – 33 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )

Atentat na Stjepana Radića

67. Stjepan Radić – pionir sporazuma ( str.101 – 105 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
68. Ustav neutralne Republike Hrvatske ( 33 – 35 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
69. Zastupnici HRSS nisu pošli u Beograd ( 35 – 36 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
70. Iznuđeni Ustav i nametnuta Obznana (329 – 330) –Povijest Hrvatske (D. Pavličević )
71. Zakon o zaštiti države i Orjuna ( 330 – 331 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
72. Oblasti – razbijanje povijesnih granica Hrvatske (331 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
73. Progoni HRSS-a i Radića (332 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
74. Zaokret hrvatske politike. HRSS postaje HSS ( 333 –334 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
75. Proslava 1000. obljetnice hrvatskog kraljevstva ( 336 – 338 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
76. Radić se obraća međunarodnoj javnosti ( 40 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
77. Hrvatska u srcu Europe ( 41 –42 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
78. Radićev politički program ( 42 –44 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
79. Hrvati žele svoj Ustav ( 44 –46 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
80. Raditi ljudski i zakonito ( 46 – 47 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
81. Svijetu na znanje ( 47 – 48 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
82. Radić u Beču ( 50 –51 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
83. Treba rušiti Pašićevu vladu ( 51 –52 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
84. Radić u Moskvi ( 52 –53 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
85. Borba parlamentarnim putem ( 53 – 54 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
86. ”Nećemo beogradski centralizam” ( 55 – 56 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
87. Primjena Obznane ( 56 – 57 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
88. Radić u zatvoru ( 57 – 60 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
89. Radić – Pribičevićeva SDK ( 338 – 339 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
90. ”Osjećam da se nešto sprema” – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
91. Atentat na S. Radića ( 62 – 63 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
92. Pokolj Hrvata u skupštini SHS 1928. g. ( 339 – 340 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
93. Smrt S. Radića 8. VIII. 1928. ( 341 – 342 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
94. Ubojstvo S. Radića ili kako zakopčati lajbek? ( 52 –55 ) – Hrvatski zemljopis br. 28
95. Lipanjske žrtve 1928. ( atentat ); ( 55 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 34
96. Izglasavanje Ustava ( Vidovdanskog ); ( 93 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
97. Obilježja Vidovdanskog ustava ( 96 – 97 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
98. Ustavni položaj kralja ( 97 – 99 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
99. Značenje Vidovdanskog ustava ( 99 –100 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
100.Obilježja vidovdanskog razdoblja ( 153 – 154 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
101. S. Radić u borbi protiv centralizma ( 154 – 155 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
102. Federalistički blok ( 155 – 157 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
103. Produbljivanje političke krize 1924. ( 157 – 158 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
104. S. Radić i HRSS od opozicije do vlade ( 159 – 161 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
105. Seljačko–demokratska koalicija ( 161 –164 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
106. Atentat u Narodnoj skupštini ( 165 –170 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
107. Velike demonstracije ( 63 – 64 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
108. Skupština hrvatskih kulturnih društava ( 64 –65 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
109. Olakšanje zbog odlaska iz Beograda ( 65 – 67 ) – S. Radić i Hrvatska ( S. Sršan )
110. Stjepan Radić ( 88 – 95 ) – Meridijani br. 128

Šestosiječanjska diktatura

110. Državni udar i diktatura kralja Aleksandra ( str. 343 – 345 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
111. Kraljevina SHS postaje Jugoslavija. Podjela na banovine ( 345 – 347 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
112. Hrvatska oporba diktaturi ( 347 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
113. Nametnuti ustav. Potvrda banovinske podjele ( 348 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
114. Proglašenje diktature ( 171 – 177 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
115. Oktroirani ustav ( 177 –178 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
116. Opozicija u vrijeme diktature ( 178 – 183 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
117. Zagrebačke punktacije – hrvatski nacionalni program ( 348 – 349 ) – Povijest Hrvatske ( D.Pavličević )
118. Ustaški pokret i Lički ustanak 1932. ( 349 – 351 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
119. Prijedlozi za rješenje hrvatskog pitanja ( 191 – 195 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
120. Katolička crkva ( 123 – 126 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
121. Vanjska politika Kraljevine SHS (132 – 136 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
122. Gospodarstvo i poljoprivreda ( 137 – 139 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
123. Agrarna reforma i kolonizacija ( 140 142 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
124. Industrija i rudarstvo ( 143 –145 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
125. Neiskorištene mogućnosti: vanjska trgovina i promet ( 146 –147 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
126. Bankarstvo i utjecaj stranog kapitala ( 147 – 151 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
127. Polukolonijlano obilježje gospodarstva ( 151 – 152 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
128. Konkordatska kriza ( 189 – 191 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

Banovina Hrvatska

129. Hrvatsko pitanje i Banovina Hrvatska ( str. 119 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
130. Važnost Boke Kotorske ( 209 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
131. Atentat u Marseju ( 351 – 352 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
132. Popustljiva politika Namjesništva ( 353 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
133. Petomajski izbori i priznanje hrvatskog pitanja ( 354 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
134. Novi pokolj Hrvata u Hrvatskoj ( 354 – 356 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
135. Maček okuplja hrvatski narod i ruši Stojadinovića ( 356 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
136. Priprema za rješavanje hrvatskog pitanja ( 357 –358 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
137. Sporazum Cvetković-Maček i postanak Banovine Hrvatske ( 359 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
138. Unutarnje uređenje i opseg Banovine Hrvatske ( 360 – 361 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
139. Komunistička stranka Hrvatske i nacionalno pitanje ( 361 –362 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
140. U očekivanju rata 1939. ( 362 – 363 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
141. O pogibiji kralja Aleksandra ( 93 – 95 ) – Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
142. Atentat u Marseju i njegove posljedice ( 184 – 187 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
143. Vlada Milana Stojadinovića ( 187 – 189 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
144. Vanjska politika ( 195 – 199 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
145. Pad M. Stojadinovića ( 200 – 201 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
146. Sporazum Cvetković-Maček i Banovina Hrvatska ( 202 –209 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
147. Stranke u opoziciji prema Sporazumu Cvetković-Maček ( 209 – 214 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
– Povijesna čitanka – dvadeseto stoljeće ( Hrvoje Petrić )
– Povijesna čitanka ( Ivan Jelić )
– Narodi u prostoru i vremenu – povijesna čitanka ( Mirko Žeželj )

V. tema: ZNANOST I KULTURA U ½ XX. STOLJEĆA U SVIJETU I HRVATSKOJ

Svijet

1. Nobelova nagrada ( str. 23 – 24 ) – Drvo znanja br. 49
2. Dinamit – Alfred Nobel ( 12 –16 ) – Drvo znanja br. 98
3. Nobelovci 2007. ( 59 ) – Drvo znanja br.109
4. I Nobelov dinamit – igra slučaja ( 157 – 158 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
5. Njegovo veličanstvo ”profesor slučaj” ( o Aleksandru Flemingu ); ( 153 – 154 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
6. ”To je nemoguće” ( još o Flemingu ); ( 179 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
7. Albert ”relativni” – jedinica iz matematike ( Einstein ); ( 248 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
8. Albert Einstein ( 18 – 21 ) – Drvo znanja br. 108
9. Nikola Tesla ( 31 – 34 ) – Drvo znanja br. 63
10. Nikola Tesla ( 6 – 63 ) – Drvo znanja br. 97  samo strane 28, 29, 38, 58.
11. Filmski uspjesi i neuspjesi ( 3 –8 ) – Drvo znanja br. 63
12. Walt Disney 1928. ( 104 – 108 ) – Drvo znanja br. 100
13. Titanic 1912. ( 26 – 32 ) – Drvo znanja br. 100
14. 90 godina potonuća Titanika ( 52 – 55 ) – Hrvatski zemljopis br. 64
– 100 znanstvenika koji su promijenili svijet ( Jon Balchin )
– Povijesna čitanka – dvadeseto stoljeće ( Hrvoje Petrić )
– Povijesna čitanka ( Ivan Jelić )
– Narodi u prostoru i vremenu – povijesna čitanka ( Mirko Žeželj )

Hrvatska

15. Penkala – hrvatski izumitelj ( 72 –75 ) – Meridijani br. 70
16. Eduard Slavoljub Penkala ( 101 ) – Meridijani br. 92
17. Eduard Slavoljub Penkala 1911. ( 54 – 58 ) – Drvo znanja br. 100
18. Projekt kulturne integracije ( 215 – 216 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
19. Prosvjeta i školstvo ( 216 – 218 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
20. Radio, novine, časopisi ( 218 – 219 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
21. Književno stvaralaštvo ( 219 – 225 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
22. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ( 225 – 229 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
23. Glazbeno stvaralaštvo ( 229 – 230 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

VI. tema: DRUGI SVJETSKI RAT

1. Početak Drugog svjetskog rata ( str. 55 – 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 42
2. Drugi svjetski rat: Europa ( 43 – 46 ) – Drvo znanja br. 19
3. Drugi svjetski rat: Azija ( 37 – 40 ) – Drvo znanja br. 20
4. Drugi svjetski rat ( 232 – 233 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
5. Politika naklone neutralnosti. Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu ( 233 – 237 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
6. Što su gerilci ( 113 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
7. Časnički puč, napad na Jugoslaviju i njen slom, NDH ( 237 – 245 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
8. 10. IV. 1941. Maček ili Pavelić? ( 53 – 54 ) – Hrvatski zemljopis br. 29
9. Vojnički i politički slom Kraljevine Jugoslavije ( 363 – 364 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
10. 1941. jedno od križišta hrvatske povijesti ( 364 – 366 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
11. Promjene teritorija Hrvatske kroz povijest ( 36 – 38 ) – Hrvatski zemljopis br. 11
12. Roosevelt uvodi Ameriku u rat ( 8 – 10 ) – Hrvatski zemljopis br. 31
13. Pearl Harbour ( 31 – 32 ) – Drvo znanja br. 50
14. Srednjovjekovni Japan ( 32 – 37 ) – Drvo znanja br. 111 – povijesna veza s kamikazama u 2. svjetskom ratu
15. Tajne službe – Gestapo, CIA, FBI, KGB ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 51
16. Tenkovi ( 43 – 46 ) – Drvo znanja br. 65
17. Bitka za Staljingrad ( 80 – 85 ) – Drvo znanja br. 79
18. Holokaust ( 60 – 65 ) – Drvo znanja br. 86
19. Iskaz Rudolfa Hoessa – Nürnberg ( 1 ) – 15 dana br. 1 ( 2005. )
20. Genocid nad Židovima ( 8 – 12 ) – 15 dana br. 1 ( 2005. )
21. Svjedočiti za povijest – Židovi ( 14 – 15 ) – 15 dana br. 1 ( 2005. )
22. Jeruzalem – kroz povijest str. 92; u XX. st. str. 94; holokaust str. 99 – Meridijani br. 99
23. Izbjeglička vlada i četnički pokret ( 246 – 251 ) –Povijest Jugoslavije (H.Matković )
24. Antifašistički pokret pod vodstvom KPJ ( 251 – 257 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
25. Sjećanje na Dan D – Normandija ( 70 – 73 ) – Meridijani br. 86
26. Iskrcavanje na Siciliji ( 82 – 87 ) – Drvo znanja br. 82
27. Bitka kod El Alameina ( 30 – 35 ) – Drvo znanja br. 83
28. Teheranska konferencija ( 29 – 30 ) – Hrvatski zemljopis br. 52
29. Siva mrlja u životu W. Churchilla ( 244 – 245 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozmec )
30. Čovjek koji je narodu obaćao samo ”znoj, krv i suze” – Churchill ( 311 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozmec )
31. Zaokret Saveznika prema NOP-u ( 258 – 262 ) – Povijest Jugoslavije ( H.Matković )
32. Gdje su bačene prve atomske bombe ( 77 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
33. Naoružanje u Drugom svjetskom ratu ( 68 – 73 ) – Drvo znanja br. 84
34. Završne bitke Drugog svjetskog rata ( 60 – 66 ) – Drvo znanja br. 85
35. Hirošima i Nagasaki ( 14 – 19 ) – Drvo znanja br. 87
36. Sporazum Tito-Šubašić ( 262 – 267 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
37. Formiranje Kraljevskog namjesništva i jedinstvene vlade ( 267 – 270 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

Knjige u mjesnoj i školskoj knjižnici:

– Povijest HDH ( H. Matković )
– Hrvatske granice 1918. – 1993. ( Lj. Boban )
– Hrvatski portreti ( I. Strižić )
– Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga ( V. Žerjavić )
– Svi smo odgovorni? ( P. Šegedin )
– Doprinos Hrvatske pobjedi antifašističke koalicije
– Bleiburg ( gr. autora )
– U vrtlogu Bleiburga ( Z. Dusper )
– Četverored ( I. Aralica )
– Susreti i doživljaji ( I. Rojnica )
– Narod i zemlja Hrvata ( M. Lorković )
– Zlato i novac HDH ( J. Jareb )
– Sjaj hrvatske domovine ( B. Pilaš )
– Genocid nad Romima ( N. Lengel – Krizman )
– Jasenovac 1941. –1945. ( N. Mataušić )
– Hrvatski holokaust ( J. I. Prcela i D. Živić )
– Holokaust u Zagrebu ( I. Goldstein )
– Srijemska kalvarija Hrvata ( Z. Gvozdić-Filjak i J. Lončarević )
– Srpska pravoslavna crkva i fašizam ( Lj. Štefan )
– Holokaust
– Nacizam i fašizam
– Drugi svjetski rat i suvremeni četnici ( P. J. Cohen )
– Tajni rat Srbije ( P. J. Cohen )
– Hitlerovi špijuni ( M. Doder )
– Pad Trećeg Reicha ( V. Čujkov )
– Posljednji dani Hitlera ( H. R. Trevor-Ruper )
– Historija Gestapoa ( J. Delarue )
– Himmlerov pokusni kunić ( N. Cvetić )
– Prisluškujte Hitlera ( A. C. Brown )
– Dvostruki špijuni ( A. C. Brown )
– Dan D u oklopu laži( A. C. Brown )
– Slom generalske zavjere( A. C. Brown )
– Najduži dan ( C. Ryan )
– Rusija u ratu ( A. Werth )
– Rat špijuna u Kraljevini Jugoslaviji ( M. Janković )
– 900 dana – opsada Lenjingrada 1. dio ( H. E. Salisbury )
– 900 dana – opsada Lenjingrada 2. dio ( H. E. Salisbury )
– Ustaško-domobranska legija pod Staljingradom ( D. Kljakić )
– Uzroci Drugog svjetskog rata ( A. J. P. Taylor )

VII. tema: SVIJET U VRIJEME HLADNOG RATA I SLOM KOMUNISTIČKIH SUSTAVA

1. Ujedinjeni narodi ( str. 37 – 40 ) – Drvo znanja br. 15
2. Ujedinjeni narodi ( 52 – 57 ) – Drvo znanja br. 88
3. Sjedište UN-a ( 36 – 45 ) – Meridijani br. 121
4. Zašto su osnovani Ujedinjeni narodi ( 93 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
5. Vijeće sigurnosti UN-a ( 76 – 79 ) – Drvo znanja br. 110
6. UNICEF – svijet iznevjerio djecu? ( 6 ) – Hrvatski zemljopis br. 64
7. Iskaz Rudolfa Hoessa – Nürnberg ( 1 ) – 15 dana br. 1 ( 2005. )
8. Zašto je podignut Berlinski zid ( 93 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
9. Što je hladni rat ( 105 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
10. NATO ( 42 – 47 ) – Drvo znanja br. 108
11. Prošireno članstvo NATO-a ( 6 ) – Hrvatski zemljopis br. 41
12. Što je NATO ( 105 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
13. I NATO se širi na istok Europe ( 6 ) – Meridijani br. 85
14. Nuklearna teorija i visokotehnološki rat ( 19 – 20 ) – Drvo znanja br. 29
15. Proizvodnja prve nuklearne bombe i ratna primjena ( 59 ) – Drvo znanja br. 78
16. Špijunske službe: CIA; KGB ( 14 – 19 ) – Drvo znanja br. 74
17. Interpol ( 66 – 71 ) – Drvo znanja br. 87
18. Mata Hari- najpoznatija špijunka ( 80 – 88 ) – Meridijani br. 102
19. Korejski rat ( 40 – 46 ) – Drvo znanja br. 106
20. Koreja – južna i sjeverna ( 91 – 93 ) – Drvo znanja br. 88
21. Vijetnamski rat ( 64 – 69 ) – Drvo znanja br. 99
22. Vijetnam ( 36 – 59 ) – Meridijani br. 123
23. Kuba 1959. – Če Gevara, Fidel Kastro ( 30 – 33 ) – Drvo znanja br. 95
24. Iransko-irački sukob ( 35 – 36 ) – Drvo znanja br. 38
25. Irak – od Babilona do Buša ( 35 – 38 ) – Drvo znanja br. 65
26. Irak –kolijevka civilizacije ( 28 – 31 ) – Meridijani br. 76
27. Irak ( 68 – 72 ) – Drvo znanja br. 94
28. Iran i Teheran ( 86 – 93 ) – Drvo znanja br. 113
29. Palestina – država Izrael, izraelsko-arapski ratovi ( 12 – 19 ) – Drvo znanja br. 88
30. Zašto je osnovan Izrael ( 93 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
31. Izrael – Betlehem ( 21 – 24 ) – Hrvatski zemljopis br. 29
32. Intifada potresa svijet – izraelsko-arapski ratovi ( 68 – 71 ) – Hrvatski zemljopis br. 65
33. Gdje se vodio šestodnevni rat ( 77 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
34. Faklandski rat ( 25 – 28 ) – Drvo znanja br. 44
35. Povijest indijsko-pakistanskih ratova ( 71 – 74 ) – Meridijani br. 67
36. Berlinski zid ( 20 – 22 ) – Hrvatski zemljopis br. 59
37. Njemačka – od Germana do pada Berlinskog zida ( 58 – 63 ) – Drvo znanja br. 72
38. Izrael i Palestina ( 30 – 39 ) – Drvo znanja br. 123

VIII. tema: PROCESI DEKOLONIZACIJE SVIJETA

1. Ropstvo ( str. 14 – 19 ) – Drvo znanja br. 79
2. Kraj europskog kolonijalizma ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 46
3. Što je apartheid ( 113 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
4. Gibraltar se vraća Španjolskoj ( 10 ) – Hrvatski zemljopis br. 65
5. Nelson Mandela ( 24 – 29 ) – Drvo znanja br. 98
6. Što je ”Treći svijet” ( 105 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?

IX. tema: HRVATSKA U DRUGOJ JUGOSLAVIJI

1. Građanska opozicija i KPJ ( str. 272 – 279 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
2. Uspostava partijske države ( 280 – 282 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
3. Obračun s protivnicima ( 282 – 285 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
4. Ustrojavanje državne privrede ( 286 – 288 ) – Povijest Jugoslavije ( H.Matković )
5. Međunarodni položaj i vanjska politika ( 289 – 292 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
6. Gospodarstvo i prisilna industrijalizacija ( 292 – 295 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
7. Međunacionalni odnosi ( 295 – 299 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
8. Prva hrvatska burza osnovana već 1907. ( 8 – 10 ) – Hrvatski zemljopis br. 30
9. Blaženi kardinal dr. Alojzije Stepinac ( 65 ) – Hrvatski zemljopis br. 51
10. Staljinov napad na KPJ i odjeci sukoba ( 300 – 305 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
11. Ideja i uspostavljanje samoupravljanja ( 306 – 311 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
12. Slučaj Milovana Đilasa ( 312 – 314 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
13. Komunalni sustav ( 314 – 316 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
14. Obnova odnosa sa SSSR-om ( 317 – 319 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
15. Tršćanska kriza i sređivanje odnosa s Austrijom ( 320 – 322 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
16. Novo zahlađenje sa SSSR-om i nova izolacija ( 322 – 325 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
17. Jugoslavija u pokretu nesvrstanosti ( 325 – 328 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
18. Zaustavljanje deetatizacije i gospodarstvo ( 329 – 333 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
19. Sudar dviju koncepcija ( 333 – 336 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
20. Tajna sjednica partijsko-državnog vrha ( 337 – 343 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
21. Promjene u gospodarskom sustavu ( 345 – 350 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
22. Brijunski plenum i pad Aleksandra Rankovića ( 350 – 353 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
23. Hrvatski otpor jezičnoj agresiji i studentske demonstracije ( 354 – 358 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
24. Nova strujanja u Hrvatskoj i Sloveniji ( 358 – 360 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
25. Hrvatski nacionalni pokret ( 361 – 362 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
26. Ustavni amandmani ( 363 – 364 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
27. Hrvatsko proljeće i udar na Hrvatsku 8 364 – 371 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
28. Novi Ustav SFRJ ( 371 – 373 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
29. Zakon o udruženom radu ( 374 – 375 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

X. tema: POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE

1. Titova smrt i njegova politička baština ( str. 378 – 385 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
2. Nemiri na Kosovu ( 386 – 387 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
3. Neuspjeli pokušaj ekonomske stabilizacije ( 388 – 389 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
4. Nastupanje velikosrpskih snaga ( 390 – 392 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
5. Srbija pokušava ukinuti autonomnost pokrajina ( 392 – 393 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
6. Uspon Slobodana Miloševića i događanja naroda ( 394 – 397 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
7. Prenošenje mitingaškog pokreta iz Srbije u druge republike ( 405 – 407 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
8. Raspad SKJ i legalizacoja višestranačja ( 407 – 408 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
9. Vrhunac krize i raspad jugoslavenske države ( 409 – 415 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
10. Treća Jugoslavija ( 416 – 419 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
11. Ustav ( 25 – 28 ) – Drvo znanja br. 39
Značajke Ustava RH ( 26 – 27 )
12. Definitivni kraj Jugoslavije ( 11 ) –Meridijani br. 74
13. Vukovar ( 36 – 55 ) – Meridijani br. 103
Kronologija od 2. V. – 20. XI. 1991. ( 52 – 55 )
14. Ratne štete u Hrvatskoj 1990. – 1995. ( 8 ) – Hrvatski zemljopis br. 45
15. Medvedgrad – oltar domovine ( 54 – 57 ) – Meridijani br. 92
16. Jarun i Bundek ( 22 – 35 ) – Meridijani br. 116
17. Haški tribunal ( 52 – 56 ) – Drvo znanja br. 113

Knjige:
– Bitka za Vukovar ( M. Dedaković-Jastreb )
– Junaci Domovinskoga rata ( D. Runtić )

XI. tema: HRVATSKA I SVIJET NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆA

1. Europska unija ( str. 58 – 71 ) – Meridijani br. 117
2. Još 10 država u EU ( 16 – 17 ) – Meridijani br.69
3. Knjižica EU ( 40 stranica ) – Gong
4. Povijest Europske unije ( 18 – 23 ) – Drvo znanja br. 75
5. Hrvatska spremnija od konkurenata ( 12 – 13 ) – Meridijani br. 75
6. Je li CEFTA čistilište za ulazak u EU ( 6 ) – Hrvatski zemljopis br. 65
7. Novi izazovi pred ujedinjenom Europom ( 6 – 7 ) – Meridijani br. 85
8. Do 2025. cijela Europa u EU ( 8 ) – Meridijani br. 86
9. Kosovo – nova europska država ( 24 – 28 ) – Meridijani br. 124
10. Ekonomske organizacije – WTO, CEFTA ( 74 – 78 ) – Drvo znanja br. 109
11. Svemirski letovi ( 43 – 46 ) – Drvo znanja br. 63
12. NASA ( 26 – 32 ) – Drvo znanja br. 84
13. Apollo 11 – put na Mjesec ( 20 – 24 ) – Drvo znanja br. 112
14. Ruske svemirske misije ( 58 – 63 ) – Drvo znanja br. 88
15. Europska svemirska agencija – ESA ( ) – Drvo znanja br. 92
16. Špijunski sateliti ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 54
17. Hoće li čovjek postati projektant evolucije – DNK ( 48 – 49 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
18. Kloniranje primata nemoguće? ( 16 ) – Meridijani br. 76
19. Elitne borbene postrojbe ( 33 – 36 ) – Drvo znanja br. 55
20. Ratni brodovi ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 60
21. Nevidljivi bombarderi ( 19 – 22 ) – Drvo znanja br. 23
22. Borbeni helikopteri Apaši ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 25
23. Nosač zrakoplova Nimitz ( 19 – 22 ) – Drvo znanja br. 27
24. Nosači aviona predmet ismijavanja ( 187 – 188 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
25. ”Sretno oko” konstruktora mosta ( 153 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
26. Stvaralaštvo je u rodu s igrom ( 303 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
27. Što poručuje jedan izumitelj početnicima ( 121 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
28. Stvaralačka eksplozija u Japanu ( 363 – 365 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
29. Čovjek kojem su se grlato smijali – ultrazvuk ( 184 – 188 ) – Otkriće kreativnosti (Ozimec )
30. Najjače oružje ili put u nepoznato – GMO ( 68 – 69 ) – Meridijani br. 70
31. GMO – genetička modifikacija ( 24 – 29 ) – Drvo znanja br. 74
32. Steaith – nevidljivi zrakoplovi ( 12 – 16 ) – Drvo znanja br. 105
33. Slučaj Roswel – NLO ( 53 – 57 ) – Drvo znanja br. 67
34. Jeti – potraga za izvanzemaljskom inteligencijom ( 32 – 41 ) – Drvo znanja br. 71
35. Jeti, Neesie i Bigfoot ( 78 – 83 ) – Drvo znanja br. 86
36. Mafija ( 37 – 40 ) – Drvo znanja br. 54
37. Haraju suše i požari ( 20 – 25 ) – Meridijani br. 78
38. U siromaštvu živi 70% stanovnika svijeta ( 9 ) – Meridijani br. 82
39. Odnosi bogatih i siromašnih ( 8 ) – Meridijani br. 85
40. U svijetu nezaposleno 186 milijuna ljudi ( 9 ) – Meridijani br. 85
41. Zaposlenost – zaostajanje za EU ( 8 ) – Meridijani br. 116
42. Što kad presuše i zadnji naftni izvori ( 4 ) – Drvo znanja br. 75
43. Čovječanstvo ostaje bez pitke vode ( 4 ) – Drvo znanja br. 75
44. Poplave ( 32 – 35 ) – Drvo znanja br. 75
45. Voda na Zemlji ( 24 – 29 ) – Drvo znanja br. 76
46. Topi se Sibir ( 73 ) – Drvo znanja br. 87
47. Voda u središtu pozornosti ( 100 – 102 ) – Meridijani br. 127
48. Čovjek će do XXV. st. uništiti sav život na Zemlji ( 72 ) – Drvo znanja br. 87
49. Aids – tihi azijski tsunami ( 4 ) – Drvo znanja br. 87
50. Aids – razvijeni još nezainteresirani ( 11 ) – Meridijani br. 97
51. Černobil – dva desetljeća nakon katastrofe ( 80 – 85 ) – Meridijani br. 116
52. Globalizacija ( 17 – 21 ) – Nova akropola br. 57
53. Coca-cola ( 97 – 1010 ) – Drvo znanja br. 87
54. Moda ( 18 – 24 ) – Drvo znanja br. 105
55. Hipi pokret ( 18 – 22 ) – Drvo znanja br. 110
56. Blues ( 38 – 44 ) – Drvo znanja br. 109
57. Elvis Presley ( 50 – 55 ) – Drvo znanja br. 105
58. Rock’n’ roll ( 78 – 82 ) – Drvo znanja br. 106
59. Vladimir Prelog – nobelovac kemičar ( 70 – 74 ) – Drvo znanja br. 100
60. Tunel ispod La Manchea ( 40 – 45 ) – Drvo znanja br. 123
61. The Beatles ( 54 – 59 ) – Drvo znanja br. 112

Slavica Cosic
About Slavica Cosic (18 Articles)
Gimnaziju i Pedagošku akademiju završila sam u Osijeku – grupu hrvatski jezik i povijest. Kraće vrijeme sam radila u Donjem Svilaju i Gunji, u Laslovu 12 godina, i od 1986. do 2012. u OŠ Vladimir Nazor Čepin, prvo na mjestu nastavnice hrvatskog jezika, a zatim učiteljice povijesti. Godinama objavljujem stručne članke iz prakse u postojećim časopisima i novinama: Život i škola, Povijest u nastavi, Napredak, Metodika, Zrno, Profil akademija, Školske novine.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.