Novo:

Literatura za referate, seminarske radove, plakate i prezentacije učenika 7. r. osnovne škole

I. tema: SVIJET I HRVATSKA U OSVIT MODERNOGA DOBA SAD-e 1.    Postanak SAD-a ( str. 55 – 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 26 2.    Kako su američke države dobile imena ( 57 – 59 ) – Meridijani br. 68 3.    Ustav ( 25 – 28 ) –Drvo znanja br. 39 -    engleski ustav str. 25 -    Europa i Amerika str. 26 4.    Gdje su se u Americi naselili prvi doseljenici ( 75 ) – dječja enciklopedija GDJE 5.    Gdje je čajanka uzrokovala revoluciju ( 75 ) - dječja enciklopedija GDJE 6.    Gdje su u stijeni uklesana 4 američka predsjednika ( 104 ) - dječja enciklopedija GDJE 7.    Sjedinjene države i nezavisnost ( 138 – 139 ) – Povijest od početka do naših dana 8.    Washington – glavni grad SAD-a ( 102 –109 ) - Drvo znanja br. 107

Hrvatska

9.    Prosvijećeni apsolutizam i posljedice u Hrvatskoj ( str. 15 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 17
10.    Obnova slavonskih županija 1745. g. ( 39 – 41 ) – Hrvatski zemljopis br. 13
11.    Hrvati u nasljednom ratu. Trenkovi panduri ( 205 –206 ) – Povijest Hrvatske
( D. Pavličević )
12.    Vraćanje i odvajanje Slavonije ( 207 –208 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
13.    Kmetske i krajiške bune. Prvi urbari ( 208 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
14.    Marijaterezijanske reforme, patenti, centralizam ( 209 –210 ) – Povijest Hrvatske
( D. Pavličević )
15.    Vraćanje Rijeke Hrvatskoj. Postanak Severinske županije ( 211 – 212 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16.    Desetljeće potpune centralizacije i germanizacije ( 212 –214 ) – Povijest Hrvatske
( D. Pavličević )
17.    Teritorijalno razbijanje Hrvatske. Stvaranje Ugarskog primorja ( 214 – 215 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
18.    Vojnički i politički slom jozefinizma (216 – 217) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )

II. tema: OBLIKOVANJE MODERNOG DRUŠTVA – ZNANOST, TEHNOLOGIJA, INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Svijet
1.    Zašto su ljudi počeli raditi u tvornicama ( str. 90 ) – dječja enciklopedija ZAŠTO
2.    Što je industrijska revolucija ( 104 ) – dječja enciklopedija ŠTO
3.    Parni strojevi ( 25 –28 ) – Drvo znanja br. 57
4.    Industrijska revolucija 1., 2. i 3. ( 74 –78 ) – Drvo znanja br. 112
5.    Željeznica ( 32 – 40 ) – Drvo znanja br. 87
6.    Najveća željeznica na svijetu ( 60 – 63 ) – Meridijani br. 69
7.    Wilhelm Rontgen ( 29 –30 ) – Drvo znanja br. 26
8.    Paster i bakteriologija ( 25 – 28 ) – Drvo znanja br. 29
8 .  Nikola Tesla ( 6 – 63 ) – Drvo znanja br. 97  samo strane 28, 29, 38, 58.
9.   Nikola Tesla ( 31 – 34 ) – Drvo znanja br. 63
10. Thomas Alva Edison ( 58 – 63 ) – Drvo znanja br. 102
11. Čarobnjak Edison ( 60 –63 ) – Otkriće kreativnosti ( Stjepan Ozimec )
12. Još o čarobnjaku iz Menio parka–Edison (63 – 66) – Otkriće kreativnosti ( S. Ozimec )
13. ”Nitko nije prorok u svojem mjestu”- Jansen i mikroskop ( 87 ) – Otkriće kreativnosti
( S. Ozimec )
14. Veliki umjetni kanali: Suez, Panama ( 54 – 59 ) – Drvo znanja br. 108
15. Od ptice do aviona ( 66 – 69 ) – Drvo znanja br. 107
16. Braća Wright ( 30 – 35 ) – Drvo znanja br. 114

Hrvatska
17. Karolinska cesta ( 51 – 54 ) – Hrvatski zemljopis br. 35
18.    Karolinska cesta ( 30 –34 ) – Meridijani br. 100
19. Jozefinska cesta ( 70 – 73 ) – Meridijani br. 89
20.    Lujzijana ( 36 – 50 ) – Meridijani br. 109
21.    Krajina postaje carska zemlja i habsburška vojarna ( 204 –205 ) – Povijest Hrvatske
( D. Pavličević )
22. Počeci organizacije Vojne krajine ( 64 –65 ) – Hrvatski zemljopis br. 47
23.    Koprivnica u doba prosvjetiteljstva ( 55 –57 ) – Hrvatski zemljopis br. 31
24.    Počeci željeznice u Hrvatskoj ( 48 –49 ) – Hrvatski zemljopis br. 31
25.. Belišće – slavonsko-podravska željeznica ( 54 ) – Meridijani br. 101
26. ”Sloga” prvi hrvatski parobrod ( 56 –57 ) – Hrvatski zemljopis br. 28
27. Varaždin ( 30 – 39 ) – Hrvatski zemljopis br. 28
28. Varaždinski stari grad ( 40 – 43 ) – Meridijani br. 87
29. Virovitica ( 54 –72 ) – Meridijani br. 114
30. Požega ( 30 –34 ) – Hrvatski zemljopis br. 29
31.Pulske utvrde ( 88 – 96 ) – Meridijani br. 112
32. Putovima svile u Hrvatskoj ( 20 – 22 ) – Hrvatski zemljopis br. 19
–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )

III. tema: EUROPA OD FRANCUSKE REVOLUCIJE DO BEČKOG KONGRESA
( 1789. – 1815. )

Europa

1.    Što je uzrokovalo Francusku revoluciju ( str. 91 ) – dječja enciklopedija ŠTO
2.    Francuska revolucija ( 39 –42 ) – Drvo znanja br. 14
3.    Doba kralja Sunca ( 39 – 42 ) – Drvo znanja br. 19
4.    Napoleon ( 37 –40 ) – Drvo znanja br. 16
5.    Napoleon ( 30 – 36 ) – Drvo znanja br. 102
6.    Napoleon Bonaparte – vojskovođa i car Francuza ( 64 – 79 ) – Meridijani br. 107
7.    Napoleonski ratovi ( 39 –42 ) – Drvo znanja br. 26
8.    Bitka kod Trafalgara ( 42 –49 ) – Drvo znanja br. 98
9.    Sveta Helena – carski otok ( 100 ) – Meridijani br. 114
10.    Robert Fulton kod Napoleona ( 180 ) – Otkriće kreativnosti ( Stjepan Ozimec )
11.    Konj – Aleksandra Velikog i Napoleona  ( 48 – 49 ) – Nova akropola br. 44

Hrvatska

12.    Hrvatski zapisi o Napoleonu ( str. 52 – 54 ) – Hrvatski zemljopis br. 26
13.    Hrvatska u Ilirskim provincijama 1809. – 1813. (63 – 64) – Hrvatski zemljopis br. 51
14.    Vraćanje ustavnog stanja i mira ( 225 – 226 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
15.    Ideje Francuske revolucije ( 227 – 228 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16.    Pad Venecije – gospodarice Jadrana ( 228 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
17.    Francuska Dalmacija ( 229 – 230 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
18.    Kraj Dubrovačke Republike ( 230 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
19.    Povijesna važnost Dubrovačke Republike (231) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
20.    Francuske Ilirske pokrajine ( 232 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
21.    Austrijska Ilirija ( 233 – 234 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )
IV. tema: HRVATSKI NARODNI PREPOROD I POJAVA MODERNIH NACIJA U
EUROPI

1.    Koncepcija Velike Srbije ( str. 22 –24 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
2.    Maksimilijan Vrhovac 1752. – 1827. ( 49 – 50 ) – Hrvatski zemljopis br. 26
3.    Nerazrješiva sveza s Ugarskom ( 226 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
4.    Vrhovčev krug i predperorodna kretanja do 1827. ( 235 –236 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
5.    Maksimir u Zagrebu ( 66 – 71 ) – Meridijani br. 93
6.    Botanički vrt u Zagrebu ( 58 – 73 ) – Meridijani br. 115
7.    Mirogoj ( 62 – 76 ) – Meridijani br. 109
8.    Antun Mihanović – autor ”Hrvatske domovine” ( 48 –49 ) – Hrvatski zemljopis br. 28
9.    Mihanović i himna ( 58 ) – Meridijani br. 83
10.    Prve hrvatske novine ( 52 –54 ) – Hrvatski zemljopis br. 27
11.    Prvi saborski govor na hrvatskom jeziku ( 14 – 15 ) – Hrvatski zemljopis br. 19
12.    Prva hrvatska opera ”Ljubav i zloba” ( 11 –13 ) – Hrvatski zemljopis br. 19
13.    Spomenik hrvatskom jeziku ( 55 –57 ) – Hrvatski zemljopis br. 27
14.    Hrvatski narodni preporod ( 18 – 20 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
15.    Janko Drašković – reformator hrvatske politike ( 20 – 23 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
16.    Gajeva Kratka osnova …( 237 –238 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
17.    Ljudevit Gaj ( 88 – 95 ) – Meridijani br. 129
18.    Još Horvatska ni propala. Disertacija (239 – 241) – Povijest Hrvatske (D. Pavličević )
19.    Novine horvatske, Ilirske novine ( 241 –143 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
20.    Čitaonice, knjižnice, nacionalna društva ( 243 – 244 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
21.    Prvi politički sukobi. Srpanjske žrtve ( 244 – 245 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )

V. tema: REVOLUCIJA 1848.U EUROPI I HRVATSKOJ

1.    Narodna zahtijevanja godine 1848. (str. 28 –30 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
2.    Za Košuta ne postoji Hrvatska ( 245 – 246 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
3.    Narodna zahtijevanja 25. III. 1848. (247 – 248 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
4.    Josip Jelačić Bužimski ( 68 – 77 ) – Meridijani br. 110
5.    Hrvatski ban Josip Jelačić ( 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 45
6.    Nastup bana Jelačića ( 248 – 251 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
7.    Mađarska opasnost raste ( 23 –26 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
8.    ”Što Bog da i sreća junačka” ( 251 – 252 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
9.    Jelačićeva vojnička pobjeda i politički poraz ( 252 – 254 ) –  Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

–    Ban Jelačić ( Anđelko Mijatović )
–    Kratka povijest gotovo svega ( Bill Bryson )
–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )

VI. tema: DRUŠTVO, KULTURA I PROMJENE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU U
PRVOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA

1. Romantizam ( str. 80 – 85 ) – Drvo znanja br. 107

VII. tema: EUROPA NA VRHUNCU MOĆI: NASTANAK PRVIH MODERNIH
DRŽAVA U EUROPI

1.    Zašto je ujedinjena Italija ( sre. 91 ) – dječja enciklopedija ZAŠTO
2.    Bismarck, Pruska i Njemačka ( 35 – 38 ) – Drvo znanja br. 37
3.    Crveni križ i crveni polumjesec ( 78 –81 ) – Drvo znanja br. 116
4.    Kako je postao Crveni križ ( 54 – 55 ) – Hrvatski zemljopis br. 29
5.    Florence Nightingale ( 52 – 57 ) –Nova akropola br. 36
6.    Elizabeta I. – slavna engleska kraljica ( 14 – 19 ) – Drvo znanja br. 112

VIII. tema: HRVATSKA U SKLOPU HABSBURŠKE MONARHIJE ( AUSTRO-
UGARSKE ) U DRUGOJ POLOVICI XIX. I NA POČETKUXX.
STOLJEĆA

1.    Slava i propast bana Jelačića ( str. 34 – 36 ) – Josip Horvat: Stranke kod Hrvata
2.    Prve moderne stranke u Hrvatskoj ( 26 – 28 ) – Josip Horvat: Stranke kod Hrvata
3.    Prva pobjeda demokracije u Hrvatskoj ( 30 – 34 ) – Josip Horvat: Stranke kod Hrvata
4.    Ante Starčević ulazi u političku arenu ( 44 – 46 ) – Josip Horvat: Stranke kod Hrvata
5.    Novi austrijski apsolutizam i germanizacija ( 254 – 255 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
6.    Jugoslavenstvo i srpstvo. Starčević i Karadžić ( 255 – 257 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
7.    Nacionalna ideologija Ante Starčevića i Eugena Kvaternika ( 24 – 26 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
8.    Revizija – osnova hrvatskih stranaka 1860. ( 36 –38 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
9.    Strossmayer izvodi hrvatsku politiku na nove staze ( 38 – 42 ) – Stranke kod Hrvata
( J. Horvat )
10.    Sabor velikih reforma 1861. ( 42 – 4 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
11.    Hrvatske stranke se cijepaju ( 46 – 49 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
12.    Josip Juraj Strossmayer ( 88 – 95 ) – Meridijani br. 130
13.    Lipicanci – ponos Slavonije ( Strossmayer začetnik ergele );( 46 – 55 ) – Meridijani br. 87
14.    Slom apsolutizma – Hrvatski sabor 1861. ( 257 – 258 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
15.    Pitanje Srba i naziva jezika ( 259 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16.    Hrvati i Srbi ( 85 – 87 ) – Slavonske povijesne teme ( V. Klaić )
17.    Mađarska – Budim i Pešta ( 8 – 93 ) – Drvo znanja br. 110
18.    Franjo Josip predaje Hrvate Mađarima ( 49 – 51 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
19.    Buna Eugena Kvaternika ( 52 – 54 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
20.    Hrvatsko-ugarska nagodba ( 259 – 262 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
21.    Hrvatska i kraljevina i carevina. Riječka krpica ( 262 – 263 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
22.    Otpor Nagodbi ( 266 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
23.    Kvaternikova Rakovička buna 1871. ( 267 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
24.    Ivan Mažuranić – hrvatski pjesnik i ‘ban pučanin” ( 53 – 55 ) – Hrvatski zemljopis br. 31
25.    Strossmayerov pokušaj suradnje sa Srbima. Osnivanje JAZU ( 265 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
26.    Razvojačenje Krajine 1871. ( 269 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
27.    Mažuranićeva modernizacija Hrvatske ( 269 –270 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
28.    Ustanak u Hercegovini i Bosni i zaposjedanje tih pokrajina ( 271 – 273 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
29.    Ujedinjenje Krajine – zaokruživanje Banske Hrvatske ( 273 – 274 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
30.    Narodni protumađarski pokret 1883. u Hrvatskoj ( 274 – 275 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
31.    Belišće – grad papira ( 54 – 65 ) – Meridijani br. 101
samo slavonsko-podravska željeznica 1884. ( 54 )
32.    Veliki zagrebački potres 1880. ( 24 – 30 ) – Meridijani br. 109
33.    Muzej grada Zagreba – 100. obljetnica ( 36 – 55 ) – Meridijani br. 117
34.    Hrvati i austrijski prodor na Balkan ( 54 – 57 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
35.    Diktatura Khuenovštine ( 57 – 60 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
36.    ”Svaka sila za vremena” ( 60 – 62 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
37.    Dr. Josip Frank i njegova politika ( 62 – 64 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
38.    Izidor Kršnjavi ( 63 – 64 ) – Hrvatski zemljopis br. 47
39.    ”Čije željeznice, njegova i zemlja” ( 279 – 282 ) – Povijest Hrvatske (D. Pavličević )
40.    Oporba i otpor Khuenovoj vladavini ( 281– 282) – Povijest Hrvatske (D.Pavličević )
41.    Srbi u Hrvatskoj i protusrpske demonstracije 1902. ( 282 – 283 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
42.    Muzej valpovštine – dvorac Prandau ( 86 – 97 ) – Meridijani br. 108
43.    Širenje hrvatske nacionalne misli i izvan granica Hrvatske ( 283 – 285 ) – Povijest Hrvatske (D. Pavličević )
44.    Biskup Juraj Dobrila – hrvatski preporoditelj ( 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 46
45.    Narodni preporod u južnoj Hrvatskoj ( 275 – 277 ) – Povijest Hrvatske (D.Pavličević )
46.    Hrvatski narodni preporod u Istri ( 277 – 278 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
47.    U gostima kod baranjskih Šokaca ( 76 – 80 ) – Meridijani br. 73
48.    Prvi uspjeh sloge Hrvata i Srba ( 64 – 65 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
49.    Revolucionarni pokret 1903. ( 66 – 68 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
50.    Pojava i ideje Frana Supila ( 73 – 76 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
51.    Riječka rezolucija 1905. rađa Hrvatsko-srpsku koaliciju ( 76 – 79 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
52.    Riječka rezolucija i njezin tvorac Ante Trumbić ( 55 – 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 32
53.    Drugi protumađarski narodni pokret 1903. ( 286 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
54.    Povlačenje bana Hedervaryja. Gušenje pokreta ( 286 – 287 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
55.    Promjene u Hrvatskoj i europskoj politici poslije 1903. ( 288 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
56.    Braća Radić i Seljačka stranka 1904. ( 289 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
57.    Politika ”novog kursa” ( 289 – 290 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
58.    Riječka ( hrvatska ) i Zadarska ( srpska ) rezolucija ( 290 – 292 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
59.    Željezničarska pragmatika ugarske vlade ( 292 – 293 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
60.    Veleizdajnički i Fridjungov proces ( 293 – 294 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )

–    Kratka povijest gotovo svega ( Bill Bryson )
–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )

IX. tema: SVIJET U DOBA EUROPSKE DOMINACIJE U XIX. STOLJEĆU

1.    Američki građanski rat ( 23 – 24 ) – Drvo znanja br. 45
2.    Napad na Fort Sumter – početak američkog građanskog rata ( 54 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 40
3.    Ropstvo ( 33 – 36 ) – Drvo znanja br. 8
4.    Gdje su američki robovi osnovali slobodnu zemlju ( 76 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
5.    Kauboji i Indijanci 1861. g. ( 64 – 67 ) – Meridijani br. 80
6.    Zašto su Europljani kolonizirali Afriku ( 91 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
7.    Širi li se crni rasizam ( 8 ) – Hrvatski zemljopis br. 51
8.    Gdje je izbio Opijumski rat ( 75 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
9.    Ku – Klux  – Klan ( 32 – 35 ) – Drvo znanja br. 105
10.    Opijumski ratovi ( 12 – 18 ) – Drvo znanja br. 122

–    Kratka povijest gotovo svega ( Bill Bryson )
–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )

X. tema: DRUŠTVO, KULTURA I PROMJENE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU U
DRUGOJ POLOVICI XIX. I NA POČETKU XX. STOLJEĆA

1.    Sve za znanost – James Cook ( 14 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 53

XI. tema: SVJETSKE KRIZE I PRVI SVJETSKI RAT

1.    U sjeni Balkanskih ratova ( 85 – 87 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
2.    Balkan – kratka povijest ( odlomci po svom izboru ) – Mark Mazower ( isti naslov )
3.    Prvi svjetski rat ( 35 – 38 ) – Drvo znanja br. 17
4.    Gdje su u ratu prvi put upotrijebljeni tenkovi ( 76 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
5.    Što je uzrok Prvom svjetskom ratu ( 104 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
6.    Zašto je Prvi svjetski rat bio toliko skup ( 92 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
7.    Bojni otrovi u Prvom svjetskom ratu ( 66 – 68 ) – Meridijani br. 75
8.    Biološko ratovanje ( 88 – 92 ) – Drvo znanja br. 87
9.    Oktobarska revolucija ( 64 – 70 ) – Drvo znanja br. 98
10.    Romanovi ( 40 – 45 ) – Drvo znanja br. 100
11.    Zašto je u Rusiji 1917. izbila revolucija ( 92 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
12.    Sankt Peterburg ( 39 – 42 ) – Drvo znanja br. 33

Hrvatska

13.    Veleizdajnički procesi – trijalizam ( 79 – 82 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
14.    Omladina se revolucinarizira ( 82 – 85 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
15.    Hrvatska politika i svjetski rat ( 87 – 89 ) – Stranke kod Hrvata ( J. Horvat )
16.    Hrvatske nedoumice uoči rata – 1919. – 1914. ( 294 – 295 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
17.    Hrvatska u ratu – 1914. –1918. ( 296 – 298 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
18.    Djelatnost Jugoslavenskog odbora  ( 298 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
19.    Sukob Supila i Pašića ili federalizma i centralizma ( 299 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
20.    Svibanjska deklaracija – pokušaj trijalizma ( 299 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
21.    Krfska deklaracija – negacija hrvatske državnosti ( 300 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
22.    Organiziranje Jugoslavenskog odbora ( 27 – 32 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
23.    Zapreke ostvarenju programa Jugoslavenskog odbora ( 32 – 40 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )
24.    Svibanjska i Krfska deklaracija ( 40 – 44 ) – Povijest Jugoslavije ( H. Matković )

–    Kratka povijest gotovo svega ( Bill Bryson )
–    Povijesna čitanka – novi vijek ( Željko Holjevac )
–    Povijest 7 – čitanka ( Krešimir Erdelja i Igor Stojaković )
–    Povijesna čitanka 3 ( Damir Agičić )
–    Povijest – čitanka ( Filip Potrebica )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Nacije i države i jugoistočnoj Europi – čitanka ( Krešimir Erdelja – urednik )

Slavica Cosic
About Slavica Cosic (18 Articles)
Gimnaziju i Pedagošku akademiju završila sam u Osijeku – grupu hrvatski jezik i povijest. Kraće vrijeme sam radila u Donjem Svilaju i Gunji, u Laslovu 12 godina, i od 1986. do 2012. u OŠ Vladimir Nazor Čepin, prvo na mjestu nastavnice hrvatskog jezika, a zatim učiteljice povijesti. Godinama objavljujem stručne članke iz prakse u postojećim časopisima i novinama: Život i škola, Povijest u nastavi, Napredak, Metodika, Zrno, Profil akademija, Školske novine.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.