Novo:

Literatura za referate, seminarske radove, plakate i prezentacije učenika 6. r. osnovne škole

I. tema: EUROPA I SREDOZEMLJE NAKON SEOBE NARODA Bizantsko carstvo 1.    Pad Carigrada ( str. 43 –46 ) – Drvo znanja br. 64 2.    Arapi pred Carigradom ( 22 – 25 ) – Meridijani br. 68 3.    Barbarski narodi ( 57 –59 ) – Povijest od početaka do naših dana

Karlo Veliki i Franačka država

4.    Karlo Veliki – Franačka država ( str. 50 – 52 ) – Hrvatski zemljopis br. 36
5.    Karlo Veliki ( 89 – 95 ) – Meridijani br. 127
6.    Karlo Veliki ( 32 – 37 ) – Nova akropola br. 46
7.    Pokrštavanje Mađara i stvaranje mađarskog kraljevstva ( 14 –15 ) – Hrvatski zemljopis br. 12
8.    Franci ( 60 – 61 ) – Povijest od početaka do naših dana
9.    Langobardska umjetnost ( 62 ) – Povijest od početaka do naših dana

Normani ili Vikinzi

10.    Vikinzi ( str. 35 – 36 ) – Drvo znanja br. 36
11.    Vikinški pohodi ( 3 – 6 ) – Drvo znanja br. 58
12.    Putevima Vikinga ( 52 – 55 ) – Hrvatski zemljopis br. 44
13.    Put prema Zapadu 4. ( 16 –17 ) – Hrvatski zemljopis br. 45
14.    Prvi do Amerike 5. ( 16 – 18 ) – Hrvatski zemljopis br.46
15.    Vikinzi – 1000 godina od otkrića Amerike ( 9 ) – Hrvatski zemljopis br. 51
16.    Zašto su Vikinzi bili hrabri moreplovci ( 88 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO
17.    Oslo – glavni grad Vikinga ( 36 – 40 ) – Meridijani br. 79
18.    Tajna vikinške kraljice ( 14 – 15 ) – Meridijani br. 81

Kršćanstvo u ranom srednjem vijeku

19.    Umjetnost prvih kršćana ( str. 55 – 56 ) – Povijest od početaka do naših dana
20.    Sveta braća Ćiril i Metod  ( 54 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 37
21.    Ćiril i Metod – prosvjetitelji Slavena ( 23 – 27 ) – Nova akropola br. 46
22.    Kamo kršćani odlaze na hodočašće ( 87 ) – Dječja enciklopedija GDJE
23.    Svaki treći Zemljanin je kršćanin ( 8 ) – Meridijani br. 112
24.    Predromanika – Nova akropola br. 51
–    Europa ( 34 –36 )
–    Hrvatska ( 36 – 46 )
24. Romanika ( 29 –32 ) – Drvo znanja br. 9
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Lukavi Slaveni ( Malgorzata Fabianovska i M. Nesteruk )
–    Opaki Vikinzi ( Tery Deary )
–    Vikinzi – život i civilizacija ( Renzo Barsoti )
–    Pljačkaši i trgovci ( A. Ganeri )

II. tema: FEUDALNO DRUŠTVO

1.    Feudalna Europa ( str. 25 –28 ) – Drvo znanja br. 23
2.    Usitnjavanje Europe ( 24 – 27 ) – Meridijani br. 114
3.    Što je feudalizam ( 17 – 18 )  – Hrvatski zemljopis br. 12
4.    Zašto su se gradile srednjovjekovne tvrđave ( 89 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO
5.    Vitezovi ( 41 –44 ) – Drvo znanja br. 53
6.    Tko su bili vitezovi ( 102 ) – Dječja enciklopedija TKO
7.    Što su bili viteški turniri ( 102 ) – Dječja enciklopedija ŠTO
8.    Viteški turniri ( 57 –59 ) – Meridijani br. 69
9.    Gdje je luk odlučio o ishodu borbe ( 73 ) – Dečja enciklopedija GDJE
10.    Ljubav i viteštvo ( 13 –16 ) – Drvo znanja br. 40
11.    Vitez ( 65 –66 ) – Povijest od početaka do naših dana
12.    Razvoj sela ( 67 –69 ) – Povijest od početaka do naših dana
13.    Ratovanje u kasnom srednjem vijeku ( 41 –44 ) – Drvo znanja br. 21
14.    Srednjovjekovne utvrde, ratnici i oružja ( 62 –66 ) – Drvo znanja br. 118

–    Prošlost i sadašnjost – čitanka ( Mirko Žeželj )
–    Povijest – čitanka ( Ivan Kampuš i Ivo Makek )
–    Povijesna čitanka ( Vladimir Posavec i Neven Budak )
–    Povijesna čitanka ( Hrvoje Petrić i Gordan Ravančić )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )

III. tema: USPON HRVATSKE U RANOM SREDNJEM VIJEKU

1.    Naše zemlje prije doseljenja Hrvata ( 63 – 64 ) – Hrvatski zemljopis br. 50
2.    Hrvatska zemlja prije Hrvata ( 19 – 29 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
3.    Hrvati prije Hrvatske ( 30 – 33 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
4.    Seoba Hrvata ( 35 – 39 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
5.    Primanje kršćanstva ( 40 –41 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
6.    Počeci i razvoj kršćanstva u hrvatskim zemljama ( 66 – 69 ) – Meridijani br. 74
7.    Tko su i odakle su Hrvati ( 5 – 7 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
8.    Doseljenje Hrvata i stvaranje hrvatskih kneževina ( 11 –14 ) – Hrvatski zemljopis br. 11
9.    Najranija povijest Hrvata ( 41 –44 )  – Drvo znanja br. 15
10.    Tanaiske ploče – najstariji ”popis” Hrvata ( 60 – 61 ) – Meridijani br. 72
11.    Doba hrvatskih knezova ( 42 – 52 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
12.    Hrvatski kneževi ( 64 – 69 ) – Meridijani br. 108
13.    Nin – gradić optočen legendama ( 36 – 55 ) – Meridijani br. 119
14.    Hrvatski kraljevi ( 69 – 75 ) – Meridijani br. 108
15.    Hrvatska u vrijeme domaćih kraljeva ( 15 –18 ) – Hrvatski zemljopis br. 11
16.    Konstantin Porfirogenet o Hrvatima ( 8 – 9 ) – Hrvatski zemljopis br. 28
17.    Hrvati između Istoka i Zapada ( 7 – 9 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
18.    Hrvati i katolički Rim ( 9 – 11 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
19.    Prvi hrvatski kralj Tomislav ( 55 – 59 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
20.    Kralj Tomislav i Slavonija ( 5 – 7 ) – Slavonske povijesne teme ( V. Klaić )
21.    Knin – hrvatski kraljevski i biskupski grad ( 39 –44 ) – Hrvatski zemljopis br. 11
22.    Kraljevska kninska tvrđava ( 8 – 10 ) – Hrvatski zemljopis br. 32
23.    Knin ( 32 –35 ) – Meridijani br. 89
24.    ”Latinaši” i Narodna stranka ( 11 – 14 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
25.    Radošić u znaku bika ( 19 – 21 ) – Hrvatski zemljopis br. 15
26.    Pad i uspon Hrvatske u doba četvorice Krešimira ( 60 – 67 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
27.    Zvonimir – kralj hrvatski i konac kraljevstva ( 68 –72 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
28.    Legenda o Zvonimirovoj smrti i navodnoj kletvi ( 71 –72 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
29.    Dolazak Arpadovića na hrvatsko prijestolje ( 15 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 12
30.    Hrvati si biraju Mađara za kralja ( 14 –15 ) – Stranke kod Hrvata ( Josip Horvat )
31.    Petar – posljednji hrvatski kralj (     ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
32.    Duh – prvi zagrebački biskup ( 73 – 75 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
33.    Pakta konventa ili sporazum Hrvata i Mađara ( 75 – 78 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
34.    Kulturni dometi ( 84 – 87 ) – Povijest Hrvatske ( Dragutin Pavličević )
35.    Najstariji pisani dokument – Bašćanska ploča ( 103 ) – Meridijani br. 111
36.    Gotika ( 82 – 87 )  – Drvo znanja br. 104
37.    Vitraj  gotika ( 62 –66 ) – Drvo znanja br. 95
38.    Hum – najmanji grad na svijetu ( 24 – 32 ) – Meridijani br. 127

–    Prošlost i sadašnjost – čitanka ( Mirko Žeželj )
–    Povijest – čitanka ( Ivan Kampuš i Ivo Makek )
–    Povijesna čitanka ( Vladimir Posavec i Neven Budak )
–    Povijesna čitanka ( Hrvoje Petrić i Gordan Ravančić )

IV. tema: UZLET SREDNJOVJEKOVNE EUROPE

1.    Europa u usponu – polet Zapada ( 12 – 13 ) – Hrvatski zemljopis br. 12
2.    Počeci dominikanaca i franjevaca na hrvatskim prostoru ( 63 ) – Hrvatski zemljopis br. 57
3.    Gotika ( 82 – 87 )  – Drvo znanja br. 104
4.    Vitraj  gotika ( 62 –66 ) – Drvo znanja br. 95
5.    Gotičke katedrale ( 15 –23 ) – Nova akropola br. 55
6.    Notre-Dame de Paris – gotika ( 36 – 50 ) – Meridijani br. 130
7.    Nostradamus ( 88 –94 ) – Meridijani br. 110
8.    Nostradamus ( 24 ) – Nova akropola br. 55
9.    Drakula ( 86 – 97 ) – Meridijani br. 114
10.    Drakula ( 24 – 29 ) – Drvo znanja br. 107
11.    Petar Veliki ( 62 – 67 ) – Drvo znanja br. 121

–    Prošlost i sadašnjost – čitanka ( Mirko Žeželj )
–    Povijest – čitanka ( Ivan Kampuš i Ivo Makek )
–    Povijesna čitanka ( Vladimir Posavec i Neven Budak )
–    Povijesna čitanka ( Hrvoje Petrić i Gordan Ravančić )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )
–    Šugavi srednji vijek ( Tery Deary )

V. tema: EUROPA I ISLAMSKI SVIJET: DODIRI I SUPROTNOSTI

Arapi

1.    Uspon islama ( 33 – 36 ) – Drvo znanja br. 32
2.    Arapska osvajanja ( 50 –54 ) – Drvo znanja br. 107
3.    Kamo je pobjegao Muhamed ( 72 ) – Dječja enciklopedija GDJE
4.    Što je Kuran ( 108 ) – Dječja enciklopedija ŠTO
5.    Što su džamije ( 108 ) – Dječja enciklopedija ŠTO
6.    Zašto džamije imaju minarete ( 99 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO
7.    Zašto se Muslimani okreću u molitvi prema Meki ( 98 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO
8.    Koji je europski grad bio glavni grad islamskog carstva ( 72 ) – Dječja enciklopedija GDJE
9.    Hrvati na dvoru kalifa ( 60 –62 ) – Hrvatski zemljopis br. 57
10.    Arabeska – ornament u islamskoj umjetnosti ( 36 –39 ) – Nova akropola br. 44
11.    Islamska civilizacija ( 63 ) – Povijest od početaka do naših dana

Križari

12.    Križarski ratovi ( 13 – 14 ) – Hrvatski zemljopis br. 12
13.    Križarski ratovi ( 29 –32 ) – Drvo znanja br. 42
14.    Križarski ratovi ( 22 –29 ) – Drvo znanja br. 89
15.    Što su plaćenici ( 113 ) – Dječja enciklopedija ŠTO
16.    Zašto su se križari borili protiv Saracena ( 89 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO
17.    Dječji križarski pohod ( 54 – 56 ) – Meridijani br. 69
18.    Pustinjski dvorci i utvrde križara ( 86 – 97 ) – Meridijani br. 109
19.    Templari ( 42 – 47 ) – Drvo znanja br. 87
20.    Križarski ratovi i Hrvatska ( 39 – 41 ) – Meridijani br. 80

Marko Polo

21.    Putovima Marka Pola ( 19 –22 ) – Hrvatski zemljopis br. 13
22.    Marko Polo – 750. obljetnica ( 26 – 35 ) – Meridijani br. 88
23.    Marko Polo ( 96 ) – Meridijani br. 116

–    Prošlost i sadašnjost – čitanka ( Mirko Žeželj )
–    Povijest – čitanka ( Ivan Kampuš i Ivo Makek )
–    Povijesna čitanka ( Vladimir Posavec i Neven Budak )
–    Povijesna čitanka ( Hrvoje Petrić i Gordan Ravančić )
–    Priča o Europi ( Jacques Le Goff )

VI. tema: HRVATSKA U DOBA ARPADOVIĆA I ANŽUVINACA

1.    Hrvatska i Arpadovići ( str. 15 – 18 ) – Hrvatski zemljopis br. 12
2.    Stoljetni rat za hrvatsku obalu ( 89 – 95 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
3.    Feudalizacija hrvatskog društva. Tatarska provala. Slobodni kraljevski gradovi ( 96 – 101 ) –  Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
4.    Mongoli – narod Džingis-kana ( 25 – 26 ) – Drvo znanja br. 50
5.    Mongoli ( 64 – 69 ) – Drvo znanja br. 116
6.    Džingis kan ( 83 – 86 ) – Meridijani br. 89
7.    Bjelovar – najmlađi kraljevski grad ( 36 – 55 ) – Meridijani br. 118
8.    Hrvatske zemlje u vrijeme Anžuvinaca ( 16 – 20 ) – Hrvatski zemljopis br. 13
9.    Novi Zrin. Legenda s Mure ( 55 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 43
10.    Čakovec – grad Zrinskih ( 26 – 28 ) – Hrvatski zemljopis br. 39
11.    Zrinska metalurgija u Čabru ( 40 – 42 ) – Hrvatski zemljopis br. 16
12.    Čabar – grad Zrinskih ( 33 – 36 ) – Hrvatski zemljopis br. 45
13.    Čelebi i Tolius o Čakovcu ( 32 – 36 ) – Hrvatski zemljopis br. 39
14.    Pavao Šubić – hrvatski ban i gospodar Bosne ( 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 38
15.    Pavao Šubić – ban Hrvata. Gospodar Bosne ( 102 – 107 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16.    Ludovik slama hrvatsko plemstvo ( 109 – 112 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
17.    Hrvatski pokret potkraj XIV. i na početku XV. stoljeća ( 113 – 119 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
18.    Pokolj kod Gorjana  1386. i smrt kraljice Elizabete 1387. ( 64 – 68 ) – Slavonske povijesne teme ( V. Klaić)
19.    Zrinski za sva vremena ( 24 – 35 ) – Meridijani br. 84
20.    Rudnik Zrinski ( 86 – 89 ) – Meridijani br. 94
21.    Povijest Zadra ( 38 – 42 ) – Hrvatski zemljopis br. 49
22.    Zadarska priča o vječnosti ( 36 – 52 ) – Meridijani br. 96
23.    Hrvatska kultura od XII. do XV. stoljeća ( 18 ) – Hrvatski zemljopis br. 14
24.    Radovanov portal ( 39 ) – Hrvatski zemljopis br. 41
25.    Povijest Trogira ( 28 – 38 ) – Hrvatski zemljopis br. 41
26.    Zadarske crkve ( 44 – 45 ) – Hrvatski zemljopis br. 49
27.    Sarkofag svetog Šimuna ( 76 – 78 ) – Meridijani br. 69
28.    Stećci ( 80 – 86 ) – Meridijani br. 122
29.    Džingis kan ( 35 – 39 ) – Nova akropola br. 35

VII. tema: HUMANIZAM I RENESANSA

1.    Što je renesansa ( 103 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
2.    Renesansa – novi uzlet stvaralaštva ( 55 – 56 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
3.    Uskrsli bog – Leonardo da Vinci ( 57 – 60 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
4.    Vještice ( 7 – 10 ) – Drvo znanja br. 59
5.    Inkvizicija ( 60 – 62 ) – Meridijani br. 89
6.    Renesansa se vratila na gradske bedeme – Koprivnica ( 90 – 93 ) – Meridijani br. 117
7.    Gutenbergova biblija ( 66 – 69 ) – Meridijani br. 118
8.    Gutenbergov stroj za glagoljicu ( 10 ) – Hrvatski zemljopis br. 60
9.    Tiskarstvo ( 25 – 28 ) – Drvo znanja br. 37
10.    Leonardo da Vinci –  Drvo znanja br. 97
11.    Kultura, umjetnost i znanost ( 142 – 147 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
12.    Juraj Julije Klović ( 48 – 50 ) – Hrvatski zemljopis br. 37
13.    Veliki Tabor – renesansni dragulj sjeverne Hrvatske ( 24 – 34 ) – Meridijani br. 128

VIII. tema: VELIKA GEOGRAFSKA OTKRIĆA

1.    Prije velikih zemljopisnih otkrića ( str. 16 – 17 ) – Drvo znanja br. 67
2.    Svijet u osvit velikih otkrića ( 42 – 45 ) – Drvo znanja br. 68
3.    Velika zemljopisna otkrića ( str. 12 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 15
4.    Velika zemljopisna otkrića ( 82 – 87 ) – Drvo znanja br. 85
5.    Istraživačka putovanja ( 35 – 38 – Drvo znanja br. 11
6.    Veliko doba istraživanja 5 ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 47
Bartolomeo Diaz do rta Dobre Nade
7.    Put prema Zapadu 6 ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 48
Kolumbo
8.    Kristofor Kolumbo ( 15 – 19 ) – Drvo znanja br. 78
9.    Je li Kolumbo slučajno pronašao Ameriku ( 155 – 156 ) – Otkriće kreativnosti
( Ozimec )
10.    Pa to smo mogli i mi – O Kolumbovu jajetu ( 200 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
11.    Pratiti znakove napretka – samo o Kolumbu ( 353 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
12.    Kamo je nestao Don Cristobal colon – Kolumbo ( 13 ) –  Meridijani br. 83
9. Put prema Indiji 7 – Vasko da Gama ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 49
12.    Put oko svijeta 9 – Mageljan ( 20 – 23 ) – Hrvatski zemljopis br. 50
13.    Mageljan ( 42 – 47 ) – Drvo znanja br. 81
14.    Mageljan iz Boke ( 72 – 74 ) – Meridijani br. 79
15.    Civilizacije srednje i južne Amerike ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 7
16.    Zašto su propali Maje ( 28 – 30 ) – Hrvatski zemljopis br. 15
17.    Maje ( 6 – 11 ) – Drvo znanja br.107
18.    Chichen Itza – Maje ( 6 – 12 ) – Drvo znanja br.109
19.    Hernando Cortes – osvajanje Astečkog carstva ( 14 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 51
20.    Aztečko zlato ( 73 ) – Meridijani br. 90
21.    Francisko Pizaro – osvajanje Carstva Inka ( 14 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 52
22.    Zemlja Inka ( 68 – 73 ) – Drvo znanja br. 92
23.    Drevni narodi južne Amerike ( 86 – 91 ) – Drvo znanja br. 79
24.    Od olmečkih glava do aztečkih hramova ( 43 – 46 ) – Hrvatski zemljopis br. 64
Maje i Asteci u Americi
25.    Odakle su srednjovjekovni Europljani nabavljali začine ( 73 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
26.    Odakle potječu američki Indijanci ( 74 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
27.    Gdje bi trebao biti El Dorado ( 74 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
28.    Zašto su prvi Amerikanci nazvani Indijancima ( 90 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
29.    Što je Novi svijet ( 103 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
30.    Što je trgovina robljem ( 103 ) – Dječja enciklopedija ŠTO?
31.    Ameriku otkrio Marko Polo ( 57 ) – Drvo znanja br.107
32.    Osvajanje Arktika i Antarktike ( 64 – 70 ) – Drvo znanja br.102
33.    Europa u novom vijeku od XVI. do kraja XVIII. st. – razvoj gospodarstva i društva ( 12 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 14
34.    Tragom braće Seljana 1 ( 20 – 25 ) – Hrvatski zemljopis br. 43
35.    Tragom braće Seljana 2 ( 46 – 49 ) – Hrvatski zemljopis br. 44
36.    Joshua Slocum – čovjek koji je prvi sam oplovio svijet 1895. g. ( 30 – 35 ) – Meridijani br. 122
37.    Pronađeno blago Bartolomea Diaza ( 43 ) – Drvo znanja br. 116
38.    Hernan Cortes ( 89 – 95 ) – Meridijani br. 133

IX. tema: OSMANLIJSKO CARSTVO PREMA HRVATSKOJ I EUROPI

1.    Cetingradski sabor 1527. g. ( str. 64 – 65 ) – Hrvatski zemljopis br. 48
2.    Turska osvajanja sjeverne Hrvatske u XVI. st. ( 55 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 46
3.    Ustroj Vojne granice ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 16
4.    Počeci organizacije Vojne Krajine ( 64 – 65 ) – Hrvatski zemljopis br. 47
5.    Od Senjske kapetanije do Vojne krajine ( 160 – 161 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
6.    Protuturski ustanci. Uskočko pitanje ( 174 – 175 ) – Povijest Hrvatske (D.Pavličević )
7.    Uskočki rat. Raseljavanje uskoka iz Senja ( 180 ) – Povijest Hrvatske ( D.Pavličević )
8.    Vlaške seobe, vlaške povlastice i nadležnosti ( 175 – 177 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
9.    Brodovi i pomorstvo Jadrana – uskoci ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 62
10.    Nehaj grad – tvrđava slavnih senjskih uskoka ( 40 – 41 ) – Meridijani br. 90
11.    Vlaški zakoni Hrvatskog sabora i Habsburgovaca ( 182 – 183 ) – Povijest Hrvatske
( D. Pavličević )
12.    Bune kmetova i krajiških Vlaha ( 184 – 185 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
13.    Prvi povoljan mir. Korak prema oživjeloj Hrvatskoj ( 177 – 178 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
14.    Kandijski rat i oslobađanje dijelova južne Ugarske ( 183 – 184 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
15.    Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu ( 181 – 182 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
16.    Oslobođenje hrvatskih zemalja od Turaka ( 11 – 13 ) – Hrvatski zemljopis br. 17
17.    Karlovački mir 1699. g. ( 56 – 57 ) – Hrvatski zemljopis br. 44
18.    ”Sokol” Luka pobijedio Turke ( 36 – 44 ) – Hrvatski zemljopis br. 29
19.    Veliki rat za oslobođenje – oživjela Hrvatska ( 194 – 203 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
20.    Franjo Matijević – legenda slavonske ravni (          ) – Meridijani br. 68
21.    Prilike nakon oslobođenja od Turaka ( 13 – 14 ) – Hrvatski zemljopis br. 17
22.    Pragmatička sankcija – potvrda hrvatske državnosti ( 201 – 202 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
23.    Doba austrijskih prosvijećenih apsolutista ( 204 – 217 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
24.    Ratovanje u ranom novom vijeku ( 21 – 24 ) – Drvo znanja br. 24
25.    Klis ( 26 – 35 ) – Meridijani br. 120
26.    Sinj – od Alke do Gospe ( 37 – 59 ) – Meridijani br. 122
27.    Omiš – gusari ( 90 – 92 ) – Meridijani br. 126

X. tema: REFORMACIJA I KATOLIČKA OBNOVA

1.    Reformacija i Katolička obnova ( str. 16 – 18 ) – Hrvatski zemljopis br. 14
2.    Reformacija i protureformacija u Hrvatskoj ( 165 – 167 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
3.    Srednji vijek i reformacija ( 33 – 36 ) – Drvo znanja br. 62
4.    Zašto se Luther nije slagao s Crkvom ( 89 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
5.    Martin Luther – bio je to pakao…! ( 247 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
6.    Sve o kalendaru ( 52 – 55 ) – Hrvatski zemljopis br. 53

XI. tema: EUROPA U DOBA BAROKA

1.    Nove monarhije ( str. 37 – 38 ) – Drvo znanja br. 57
2.    Gdje se nalazi Versailles ( 89 ) – Dječja enciklopedija GDJE?
3.    Luj XIV. ( 46 – 51 ) – Drvo znanja br. 118
4.    Stogodišnji rat – sukob Francuske i Engleske ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 48
5.    Velike kraljevske obitelji – Habsburgovci ( 74 – 78 ) – Drvo znanja br. 119
6.    Španjolska kao velesila ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 47
7.    Zašto se španjolski kralj Karlo I. hvalio da u njegovom carstvu sunce nikad ne zalazi
( 90 ) – Dječja enciklopedija ZAŠTO?
8.    Engleska zapadna pustolovina ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 54
9.    Francuski put prema Zapadu ( 14 – 16 ) – Hrvatski zemljopis br. 55
10.    Osvajanje Sjevernog pola ( 15 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 56
11.    Do Južnog pola ( 16 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 57
12.    Barok ( 36 – 41 ) – Drvo znanja br. 98
13.    ”Nitko nije prorok u svojem mjestu” ( 87 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
14.    Je li postojala Newtonova jabuka ( 147 – 148 ) – Otkriće kreativnosti ( Ozimec )
15.    Katedrala sv. Jakova – Šibenik ( 20 – 23 ) – Drvo znanja br. 70
16.    Hrvatski barok – crkva sv. Marije u Belcu ( 38 – 41 ) – Hrvatski zemljopis br. 46
17.    Galileo Galilei ( 24 – 30 ) –Drvo znanja br. 111
18.    Španjolski Habsburgovci ( 54 – 59 ) – Drvo znanja br. 120

XII. tema: HRVATSKA U RANOM NOVOM VIJEKU

1.    Bune seljaka ( kmetova ) i pučana ( 1510. – 1573. g.); ( str. 161 – 163 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
2.    Susedgrad – Seljačka buna ( 65 – 67 ) – Meridijani br. 104
3.    Jug Hrvatske – Dubrovačka Republika ( 12 – 14 ) – Hrvatski zemljopis br. 14
4.    Orlandovi europski putovi (            ) – Meridijani br. 106
5.    Dubrovačka Republika od XVI. do kraja XVIII. st. ( 17 – 18 ) – Hrvatski zemljopis br. 17
6.    Kultura, prosvjeta, znanost ( 222 – 223 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
7.    Faust Vrančić – hrvatski izumitelj ( 72 – 73 ) – Meridijani br. 69
8.    ”Bijeli fratri” – pavlini ( 60 – 63 ) – Hrvatski zemljopis br. 53

Zrinski i Frankapani

9.    Zrinsko-frankopanski otpor Beču ( 16 – 17 ) – Hrvatski zemljopis br. 16
10.    Zrinsko-frankopanska urota ( 41 – 44 ) – Drvo znanja br. 59
11.    Junaštvo braće Zrinski i sramotni mir ( 185 – 186 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
12.    Krsto Frankopan Brinjski – hrvatski ban ( 54 – 56 ) – Hrvatski zemljopis br. 39
13.    Frankopani ( 78 – 89 ) – Meridijani br. 91
14.    Pobuna  i likvidacija Zrinskih i Frankopana ( 187 – 193 ) – Povijest Hrvatske ( D. Pavličević )
15.    Kraj slavne obitelji Zrinskih ( 76 – 79 ) – Meridijani br. 74
16.    Gvozdansko- Zrinska kovnica novca ( 64 – 65 ) – Hrvatski zemljopis br. 57
Legenda hrvatskog junaštva
17.    Ozalj – grad iz bajke ( 61 – 63 ) – Hrvatski zemljopis br. 56
330. obljetnica smaknuća Zrinskog i Frankopana

Knjige

–    Navik on živi ki zgine pošteno ( T. Đurić i D. Feletar )
–    Zrinsko-frankopanska urota ( A. Mijatović)
–    Urota Zrinsko-frankopanska ( A. I Đ. Biočić ) – strip

Slavica Cosic
About Slavica Cosic (18 Articles)
Gimnaziju i Pedagošku akademiju završila sam u Osijeku – grupu hrvatski jezik i povijest. Kraće vrijeme sam radila u Donjem Svilaju i Gunji, u Laslovu 12 godina, i od 1986. do 2012. u OŠ Vladimir Nazor Čepin, prvo na mjestu nastavnice hrvatskog jezika, a zatim učiteljice povijesti. Godinama objavljujem stručne članke iz prakse u postojećim časopisima i novinama: Život i škola, Povijest u nastavi, Napredak, Metodika, Zrno, Profil akademija, Školske novine.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.