Novo:

Jadranka Gvozdanović

Prof.dr.sc. Jadranka Gvozdanović, sveučilišna profesorica, pedagog, slavistica i anglistica. Rođena je u Zagrebu 1. srpnja 1947. Osmogodišnju školu i gimnaziju završila u Vinkovcima 1965. Otišla u Zagreb na Filozofski fakultet, upisala slavistiku i anglistiku. Godine 1966. nastavila studij na Univerzitetu u Amsterdamu. Diplomirala je 1970., doktorirala na istom univerzitetu krajem 1979. na temu: O tonu i akcentu, te fonologiji hrvatskosrpskog jezika. U početku je radila na matičnom fakultetu, bila je asistent, docent, izvanredni profesor. Nakon doktorata izabrana je za redovitog profesora na Univerzitetu u Mannheimu gdje je predavala Slavenske jezične znanosti sve do 2003. Iste godine je prešla za redovnog profesora na Univerzitet u Heidelbergu gdje i sada predaje kolegij Slavenska filologija.

Gostovala je u svojstvu predavača na brojnim sveučilištima u Los Angelesu, New Yorku, Moskvi, Kielu i drugdje. Do sada je objavila 6 knjiga i 80 stručnih i znanstvenih radova na temu slavenskih jezika, težište rada joj je fonologija, funkcionalna gramatika i jezična standardizacija. Danas živi i radi u Heidelbergu u SR Njemačkoj.

About Josip Šarčević (166 Articles)
Rođen je 1949. godine u Bošnjacima. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu i zatim gimnaziju u Županji. 1973. godine diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. godine radio je na Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Bio je sudionik Domovinskog rata. Posljednjih godina bavio se snimanjem video uradaka, pisanjem i kreiranjem online sadržaja za podučavanje povijesti. Nakon duge i teške bolesti preminuio je 28. prosinca 2009. godine.
Contact: Website

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.