Novo:

ICT Curricula – osvrt na digitalne sadržaje za nastavu povijesti

Tijekom proteklih desetak dana puno sam vremena proveo na portalu Tesla listajući digitalne materijale za nastavu povijesti. Uz petnaestak stranica bilješki i stotinjak snimaka ekrana teško je suvislo sažeti impresije. Prošle sam se godine ljutio na postavljene kriterije odabira stručnjaka[1] te sam s nestrpljenjem čekao rezultate projekta. Priželjkivao sam zanimljive, inovativne i nadasve korisne materijale koji bi povijest uveli u digitalnu nastavu. I sam sam od samog početka rada u školi 2005. godine vrlo zainteresiran za kombiniranje ICT-a i povijesti.[2] Trenutno sam član stručnog tima za razvoj digitalnih alata za nastavu povijesti pri EuroClio-u u projektu "Innovating History Education for All". U podužem članku ću postepeno pojasniti cijeli projekt, analizirati digitalne sadržaje, dati osobni osvrt, komentare autora materijala, te nekoliko komentara učenika koji su ih isprobali. Ukoliko nemate volje ili vremena pročitati cijeli članak dobar dio projekta ICT Curricula je što je to prvi pokušaj, a loša je izvedba uz značajan financijski trošak.

 Općenite informacije o projektu ICT Curricula

CARNet je uz pomoć sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU u sklopu projekta „ICT Curricula“ tijekom proteklih godinu dana razvio međupredmetni kurikul „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u predmetnoj nastavi osnovne škole“. Izrađeni su sadržaji u Hrvatskome jeziku, Engleskome jeziku, Matematici, Fizici, Prirodi/Biologiji, Kemiji, Povijesti i Geografiji. Od ukupno 90 sati uporabe IKT-a od 5. do 8. razreda kroz hrvatski jezik, engleski jezi, matematiku, fiziku, biologiju, kemiju, za povijest i geografiju je bilo predviđeno čak 17 nastavnih sati. Digitalni materijali smješteni su na Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (http://tesla.carnet.hr) i od početka ožujka su dostupni javnosti (uz korištenje AAI@EduHr identifikacije).

Izrađeni digitalni materijali su pilotirani krajem prošle godine u OŠ Brodarica, OŠ Popovača i OŠ Antuna Bauera, Vukovar. U pilotiranje je bilo uključeno 522 učenika od petog do osmog razreda s 15 učitelja kroz 8 predmeta. Prema vijestima CARNeta učenici su pokazali veliko zadovoljstvo novim materijalima. Diseminacija za nastavnike na državnoj razini je odrađena putem webinara. Webinar je bio informativan glede samog predstavljanja tijeka projekta, ali sami digitalni materijali su minimalno prikazani. Snimke su dostupne putem CARNetovog Media on Demand portala – http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3914

„ICT Curricula“ projekt je koji je sa 3,3 milijuna kuna financiran u sklopu 4. komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala, provodio se u partnerstvu Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Pučkog otvorenog učilišta Algebra te u suradnji s Hrvatskim informatičkim zborom (HIZ).

Radna skupina za povijest i geografiju:

 • mr.sc. Marijana Marinović (voditeljica radne skupine, AZOO),
 • Manuela Kujundžić, prof. arheologije i povijesti
 • Daniela Jugo – Superina, prof. povijesti i dipl. historičar umjetnosti
 • Ivan Ilišević, prof. geografije i povijesti
 • Sanela Toša Ljubičić, mag. edukacije povijesti i mag. edukacije hrvatskoga jezika
 • Sonja Bančić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti
 • Miroslav Šašić, prof. povijesti i filozofije
 • Mladen Stojić, prof. povijesti i filozofije
 • mr.sc. Ida Srdić

Izdvojeni dijelovi priručnika o implementaciji

Priručnik o implementaciji sadrži općeniti dio o projektu i međupredmetnom kurikulu, te posebne dijelove specifične za svaki predmet uključen u projekt. Iz priručnika ću izdvojiti samo dijelove važne za ovaj osvrt.

„Primjenom kurikula u nastavi učenici će sustavno koristiti različite programske i web 2.0 alate te će kroz nastavu primjenom različitih digitalnih nastavnih sadržaja moći samostalno učiti. Na ovaj način kurikulski sadržaji će se na primjeren način približiti učenicima koji su kroz osam predmeta međusobno povezani i integrirani uz korištenje IKT-a. Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kroz osam predmeta podizat će se digitalna kompetencija učenika osnovnih škola. Suvremena tehnologija i razvoj kritičkog odnosa prema internetu ciljano će kod učenika poticati primjenu suvremene tehnologije u učenju i istraživanju te će u konačnici dovesti do povećanja digitalne kompetencije učenika i njihove buduće kompetitivnosti na tržištu rada.“

„S obzirom na to da se radi o velikoj novini, stručno-znanstveni tim koji je stvarao kurikul u ovom priručniku izrađuje jednu varijantu izvedbene razine kao smjernicu učiteljima. Ishodi učenja na izvedbenoj razini u razredu moraju biti toliko jasno definirani da učenik može lako utvrditi svoj vlastiti napredak prema utvrđenom cilju i aktivnosti koje će ga dovesti do cilja.

Potpuno definiran ishod učenja na izvedbenoj razini u razredu ima tri komponente:

 1. aktivni glagol koji na vidljiv ili čujan način opisuje ono što će učenik moći učiniti po završetku učenja, a prije toga to nije mogao
 2. uvjete pod kojima će učenik demonstrirati ili pokazati svoje novo znanje ili vještinu
 3. minimalni kriterij prolaznosti.

Ostvarivanjem IKT-ova kurikula i uporabom ponuđenih digitalnih nastavnih materijala učenici će također „biti sposobni:

 1. prepoznavati i odabrati informacije potrebnih za određene situacije te vrednovati odgovarajuće izvore informacija
 2. prikazati informacije na jasan, logičan, sažet i precizan način
 3. razložno i učinkovito rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za:
  1. traženje i prikupljanje podataka te njihovu pohranu, pretraživanje, obradu i organizaciju
  2. analizu i sintezu strukturiranih informacija
  3. istraživanje, modeliranje i simuliranje različitih procesa i pojava u prirodi i društvu
  4. rješavanje problema u različitim situacijama
  5. stvaranje i prikazivanje vlastitih ideja i materijala
  6. učinkovito samostalno učenje služeći se računalom kao medijem
  7. komunikaciju i suradnju s drugima
 4. razviti svijest o primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u društvu i njezinim posljedicama.
 5. razviti kritičan i misaon stav o pitanjima povezanima s valjanošću i pouzdanošću dostupnih informacija te o pravnim i etičkim načelima interaktivnoga korištenja tehnologijama informacijskoga društva.”[3]

„Moderna nastavna pomagala i sredstva poput interneta približavaju učenicima udaljenije i nepoznate dijelove svijeta, lakše shvaćaju probleme nepoznatog prostora i pronalaze rješenja.“[4]

Na portalu Tesla klikom na predmet unutar ICT Curricula tečaja možemo vidjeti i osnovni cilj:

Digitalni nastavni materijali za primjenu u nastavi nastali u projektu ICT Curricula. Cilj primjene ovih materijala je podizanje digitalnih kompetencija kod učenika na sadržajima iz povijesti i geografije.

Klik po klik kroz sadržaje (TL;DR)

U nastavku ću korak po korak opisati kretanje kroz sadržaje, te navesti dobre i loše dijelove istih. Kod analize ću veću pozornost pridati samoj tehničkog izvedbi vodeći računa o tome kako bih te iste sadržaje mogao koristiti u svojoj nastavi.

Digitalni materijali su postavljeni na portalu Tesla koji se „vrti“ na lokaliziranoj verziji Moodlea. Moodle je besplatan, dobar i vrlo opsežan alat za udaljeno učenje. Ima gomilu mogućnosti i dio hrvatskih fakulteta i škola ga sve češće koristi. Mogućnosti su zaista raznolike i potrebno je dosta vremena i planiranja kako bi se Moodle iskoristio u nastavi. Povremeno ga koristim u nastavi, a najčešće za vježbanje učenika prije pisanih provjera.

Pri vrhu tečaja su Upute za nastavnike u kojima su navedene adrese opisa projekta, priručnika te osnovne upute za korištenje. Linkovi na rezultate, priručnik, AAI@EduHr i www.edu.hr nisu ispravni i vode na CARNetov Helpdesk ili imaju funkciju slanja e-maila (mailto).

Za uspješno pregledavanje materijala potrebno je omogućiti skočne (pop-up) prozore u pregledniku. Upute kako omogućiti skočni prozor se nalaze na početku svakog tečaja. Upute su detaljne, ali ipak nisu jednostavne za prosječnog korisnika. Uz to postoje preporuke oko preporučenog Internet preglednika kao i o potrebi korištenja Flash playera. Premda Flash pruža vizualno lijepe sadržaje aplikacija već spada među zastarjele i umjesto njega se koristi HTML5.[5] Pri izradi digitalnih materijala treba voditi računa o budućem korištenju prosječnog korisnika na svim platformama (od stolnog računala preko laptopa do tableta). Sadržaji u ovim materijalima su veličine 980×640 piksela što mi omogućava normalni pregled na stolnom računalu, ali ne i na laptopu.

Klikom na prvi link otvara se novi prozor koji svojim dimenzijama malo izlazi iz vidljivog područja na ekranu mog laptopa

Klikom na prvi link otvara se novi prozor koji svojim dimenzijama malo izlazi iz vidljivog područja na ekranu mog laptopa

U Moodlu je za tečaj odabran tematski pristup i otvoreno je 4 tema – za svaki razred predmetne nastave u osnovnoj školi. Svi sadržaji se otvaraju u pop-up prozoru tj. novom prozoru Internet preglednika koji koristite. Svi sadržaji su u obliku SCORM paketa.

Popis svih tema:

Povijest i geografija 5

 • Prostorni preduvjeti nastanka prvih civilizacija
 • Pojava i širenje pisma
 • Gradovi, građevine i vjerovanje civilizacije prvih pisama
 • Svakodnevni život u civilizacijama prvih pisama

Povijest i geografija 6

 • Seobe naroda u razdoblju ranoga srednjega vijeka
 • Susreti civilizacija
 • Feudalno društvo
 • Hrvatski prostor i Hrvati u ranom srednjem vijeku
 • Nasljeđe ranoga srednjega vijeka

Povijest i geografija 7

 • Francuska revolucija
 • Uzroci Francuske revolucije
 • Francusko društvo u 18. stoljeću i početak Francuske revolucije
 • Zbivanja u Francuskoj revoluciji
 • Francuska revolucija – Kviz
 • Napoleonovo doba
 • Osnovna geografska obilježja Francuske
 • Napoleonov uspon na vlast
 • Napoleonova osvajanja
 • Napoleonovo doba – Kviz
 • Napoleonov slom i Bečki kongres
 • Pohod na Rusiju
 • Napoleonov slom
 • Bečki kongres i Sveta alijansa
 • Napoleonov slom i Bečki kongres – Kviz
 • Značaj Francuske revolucije i Napoleonovog doba
 • Simboli Francuske revolucije
 • Francuske deklaracije i Građanski zakonik
 • Promjene u hrvatskim zemljama početkom 19. stoljeća
 • Nasljeđe Francuske revolucije i Napoleonovog doba
 • Značaj Francuske revolucije i Napoleonovog doba – Kviz

Povijest i geografija 8

Nove države i kulturno – civilizacijski krugovi

 • Raspad velikih carstava i nastanak novih kulturno-civilizacijskih krugova
 • Nacionalne države i nacionalne ideologije
 • Položaj manjina u novim nacionalnim državama
 • Nove države i kulturno-civilizacijski krugovi – Kviz

Nove ideologije i pokreti

 • Širenje nacionalizma u kolonije i antikolonijalni pokreti
 • Boljševizam, fašizam i nacizam – sličnosti i razlike
 • Uloga propagande u jačanju i širenju ideologija
 • Tradicija i ideologija – primjer Japana
 • Nove ideologije i pokreti – Kviz

Kriza liberalne demokracije

 • Liga naroda
 • Politika izolacionizma SAD-a i posljedice
 • Izgubljena generacija
 • Kriza liberalnog kapitalizma – Kviz

Gospodarske krize kao uzroci širenja totalitarizma

 • Gospodarske krize neposredno nakon Prvog svjetskog rata
 • Velika gospodarska kriza i njezine posljedice
 • Antisemitizam u Europi
 • Iseljavanje iz Hrvatske između dva svjetska rata
 • Uzroci i posljedice gospodarskih kriza
Za korelaciju povijesti i geografije u 5. razredu odabrana je cjelina vezana uz civilizacije prvih pisama premda taj naslov nije naznačen.

Za korelaciju povijesti i geografije u 5. razredu odabrana je cjelina vezana uz civilizacije prvih pisama premda taj naslov nije naznačen.

Pohvalno je što se na početku učenicima pojašnjava koje vještine će naučiti tijekom lekcije

Pohvalno je što se na početku učenicima pojašnjava koje vještine će naučiti tijekom lekcije

Premda ovakav način prezentacije može biti simpatičan nejasno je kako može doprinijeti razvoju digitalnih vještina učenika. Drugi je problem pokušaj uspostave korelacije između planeta Sunčeva sustava i razvoja prvih civilizacija.

Premda ovakav način prezentacije može biti simpatičan nejasno je kako može doprinijeti razvoju digitalnih vještina učenika. Drugi je problem pokušaj uspostave korelacije između planeta Sunčeva sustava i razvoja prvih civilizacija.

Učenici imaju zadatak jednostavno povući imena na odgovarajuću lokaciju. Pritom se u izvedbi javlja problem što se Tihi ocean može postaviti samo na prostoru koji sam označio crvenim pravokutnikom.

Učenici imaju zadatak jednostavno povući imena na odgovarajuću lokaciju. Pritom se u izvedbi javlja problem što se Tihi ocean može postaviti samo na prostoru koji sam označio crvenim pravokutnikom.

Screenshot_7

Karta svijeta s 5 oznaka rijeka – karta je mala, a oznake se neprecizno postavljaju

Screenshot_9

Rješenje se dobije nasumičnim klikanjem po karti – koji su ovdje očekivani ishodi?

Učenici korištenjem ICT kurikula povijesti i geografije razvijaju vještinu korištenja korisničkog imena i lozinke?!?

Učenici korištenjem ICT kurikula povijesti i geografije razvijaju vještinu korištenja korisničkog imena i lozinke?!?

Screenshot_11

Učenici imaju zadatak uživljavanja u ulogu graditelja nasipa i nakon ovog prikaza ta se ideja dalje ne razrađuju i ne spominje. Ostaje upitnik – čemu uživljavanje? Mogu li se zaista učenici uživiti u ulogu egipatskog dječaka koji je živio prije više od 5000 godina?

Problem sa sučeljem - propustio sam pročitati tekst (poput pravog učenika) i nema mogućnosti da se tekst vrati.

Problem sa sučeljem – propustio sam pročitati tekst (poput pravog učenika) i nema mogućnosti da se tekst vrati.

Vrlo zanimljiva upotreba sučelja - koliko je potrebno kliknuti na tipku kada su svi odgovori vidljivi u tekstu na desnoj strani

Vrlo zanimljiva upotreba sučelja – koliko je potrebno kliknuti na tipku kada su svi odgovori vidljivi u tekstu na desnoj strani

Pop-up prozor se ne može pomaknuti. Može se otvoriti samo jedan prozor. Bilo bi dobro da je svaki od faraona predstavljen slikom ili ilustracijom (npr. piramide, sarkofag itd.).

Pop-up prozor se ne može pomaknuti. Može se otvoriti samo jedan prozor. Bilo bi dobro da je svaki od faraona predstavljen slikom ili ilustracijom (npr. piramide, sarkofag itd.).

Na vremenskoj lenti su mala slova. Nažalost nema mogućnosti zumiranja (povećavanja) na lenti.

Na vremenskoj lenti su mala slova. Nažalost nema mogućnosti zumiranja (povećavanja) na lenti.

 

Screenshot_17

Zadatak na prvi pogled djeluje zanimljivo jer se sličice stavljaju u mapu. Zelena žaruljica zasvijetli ukoliko je zadatak točno izvršen. Bilo bi dobro da postoji mogućnost pregleda mape. Za svaku bi sličicu moglo pisati o čemu se radi. Količina materijala za svako područje nije ujednačena što nije nužno problematično, ali se moglo potražiti više materijala za npr. Indiju.

 

Na kraju lekcije nije jasno gdje je to bilo vidljivo odrađeno. Kako se to trebalo izvršiti?

Na kraju lekcije nije jasno gdje je to bilo vidljivo odrađeno. Kako se to trebalo izvršiti?

Sučelje je loše iskorišteno. U ovom obliku ima dovoljno prostora koji se može iskoristiti za prikaz pisma o kojem se govori na pojedinoj točki. Premda je mapa svijeta vjerojatno zamišljena ovako kako bi učenici uočili lokacije na svjetskoj razini radeći na ovom zadatku teško da mogu naučiti koju lokaciju zapravo biraju.

Sučelje je loše iskorišteno. U ovom obliku ima dovoljno prostora koji se može iskoristiti za prikaz pisma o kojem se govori na pojedinoj točki. Premda je mapa svijeta vjerojatno zamišljena ovako kako bi učenici uočili lokacije na svjetskoj razini radeći na ovom zadatku teško da mogu naučiti koju lokaciju zapravo biraju.

Ovdje se digitalna pismenost pokušava podići tako da se za rješavanje zadatka traži korištenje programa za obradu teksta, a nakon toga i pisanje u bilježnicu!

Ovdje se digitalna pismenost pokušava podići tako da se za rješavanje zadatka traži korištenje programa za obradu teksta, a nakon toga i pisanje u bilježnicu!

Maleno poboljšanje korištenja sučelja jer ovdje odgovori na pitanja nisu odmah vidljivi u osnovnom tekstu

Maleno poboljšanje korištenja sučelja jer ovdje odgovori na pitanja nisu odmah vidljivi u osnovnom tekstu

 

Link na koji se ne mogu vratiti

Link na koji se ne mogu vratiti

Ponovni pokušaj razvoja digitalne pismenosti korištenjem programa za obradu teksta i pisanjem imena u bilježnicu korištenjem feničkog alfabeta (metoda koju znatan broj nastavnika vjerojatno i trenutno koristi)

Ponovni pokušaj razvoja digitalne pismenosti korištenjem programa za obradu teksta i pisanjem imena u bilježnicu korištenjem feničkog alfabeta (metoda koju znatan broj nastavnika vjerojatno i trenutno koristi)

Na početnom ekranu je bila fotografija egipatskog pisara na koju se nije moguće vratiti radi ponovnog pregleda ili analize (pohvala za autorsku fotografiju iz muzeja)

Na početnom ekranu je bila fotografija egipatskog pisara na koju se nije moguće vratiti radi ponovnog pregleda ili analize (pohvala za autorsku fotografiju iz muzeja)

 

Konačno vrijedan pomak - vidljivi su rezultati, postotak i mogućnost pregleda testa

Konačno vrijedan pomak – vidljivi su rezultati, postotak i mogućnost pregleda testa

 

Nedorađenost sučelja je problem je često vidljiv

Nedorađenost sučelja je problem koji se često javlja

Nedorađenost sučelja - prvo se pojavljuje gornji tekst u kojem piše „Većina gradova bila je…“

Nedorađenost sučelja – prvo se pojavljuje gornji tekst u kojem piše „Većina gradova bila je…“

 

Napredak jer uz krugove stoji ime grada, ali sam gradove opet pronašao nasumičnim klikanjem po mapi

Napredak jer uz krugove stoji ime grada, ali sam gradove opet pronašao nasumičnim klikanjem po mapi

Koristi se mapa s puno engleskih naziva dok postoje slijepe mape koje su besplatne i mogle bi se bolje koristiti

Koristi se mapa s puno engleskih naziva dok postoje slijepe mape koje su besplatne i mogle bi se bolje koristiti

Novi tip "igre"

Novi tip “igre”

Svakodnevni život u civilizacijama prvih pisama je vrlo zanimljiva lekcija i pruža nove, zanimljive sadržaje.

Opet primjer neiskorištenih mjesta za fotografije

Opet primjer neiskorištenih mjesta za fotografije

U dva koraka loše korištenje mogućnosti analize fotografije

U dva koraka loše korištenje mogućnosti analize fotografije

Nedostaje mi komentar za ovako razvijeno sučelje i veliki crveni gumb

Nedostaje mi komentar za ovako razvijeno sučelje i veliki crveni gumb

Ovdje problematika nije samo oko tehnike ili sučelja jer se kod prikaza Huna radi i o sadržaju - Huni su naime bili vješti konjanici i strijelci

Ovdje problematika nije samo oko tehnike ili sučelja jer se kod prikaza Huna radi i o sadržaju – Huni su, naime, bili vješti konjanici i strijelci

Nedosljednost izrade je mogla biti rješena pažljivim recenziranje (već na peer review razini)

Nedosljednost izrade je mogla biti riješena pažljivim recenziranjem (već na peer review razini)

S barbara i Huna se prešlo na formiranje feudalnog društva – mogu li iz toga učenici zaključiti da su Huni uspostavili europsko feudalno društvo?

S barbara i Huna se prešlo na formiranje feudalnog društva – mogu li iz toga učenici zaključiti da su Huni uspostavili europsko feudalno društvo?

Zanimljiva i korisna shema

Zanimljiva i korisna shema

Vježbanje analize teksta?

Vježbanje analize teksta?

Greška vezana uz internetsku vezu – povremeno može biti jako iritantno i javljati se učestalo

Greška vezana uz internetsku vezu – povremeno može biti jako iritantno i javljati se učestalo

Dobro izvedena mapa seobe Hrvata

Dobro izvedena mapa seobe Hrvata

Još jedan primjer problema oko nedostatka mogućnosti povećavanja sučelja - premala slova na lenti vremena

Još jedan primjer problema oko nedostatka mogućnosti povećavanja sučelja – premala slova na lenti vremena

Prvi i jedini primjer korištenja video zapisa u ICT Curriculi za povijest!

Prvi primjer korištenja video zapisa tek u sredini sadržaja povijesti za 7. razred

Može se povući samo na točna mjesta odgovora - dakle učenici bez problema mogu pronaći odgovore

Može se povući samo na točna mjesta odgovora – dakle učenici bez problema mogu pronaći odgovore

Vidljiva je neujednačenost u govoru autora različitih tema (formalno-neformalno)

Vidljiva je neujednačenost u govoru autora različitih tema (formalno-neformalno)

Primjer dobrog korištenja veličine grafike

Primjer dobrog korištenja veličine grafike

Prva vremenska crta koju sastavljaju učenici

Prva vremenska crta koju sastavljaju učenici (sučelje nedorađeno)

Spremanje Word dokumenta (docx) na lokalno računalo

Spremanje Word dokumenta (docx) na lokalno računalo

Docx ima nekoliko grafika i tekstualnih oblačića uz pomoć kojih se može izraditi plakat. Prisutne su manje poteškoće oko pozicioniranja grafika koje u Wordu ne mogu biti postavljene apsolutno tj. na mjesto na kojem baš želimo da bude postavljeno. To se dalo urediti na webu korištenjem već postojećih i besplatnih alata.

Docx ima nekoliko grafika i tekstualnih oblačića uz pomoć kojih se može izraditi plakat. Prisutne su manje poteškoće oko pozicioniranja grafika koje u Wordu ne mogu biti postavljene apsolutno tj. na mjesto na kojem baš želimo da bude postavljeno. To se dalo urediti na webu korištenjem već postojećih i besplatnih alata.

Prvo korištenje minimalnog praga potrebnog za prolaz

Prvo korištenje minimalnog praga potrebnog za prolaz

Radi samo prvi link i vodi na Wikipediju

Radi samo prvi link i vodi na Wikipediju

Jedna rijeka je prikazana fotografijom toka kroz Pariz dok su ostale prikazane na geografskoj karti (nekonzistentnost)

Jedna rijeka je prikazana fotografijom toka kroz Pariz dok su ostale prikazane na geografskoj karti (nekonzistentnost)

Još dva primjera nedorađenosti slučaja - preklapanje teksta s ostalim elementima

Još dva primjera nedorađenosti slučaja – preklapanje teksta s ostalim elementima

Tužno je spomenuti glazbeno djelo, a ne iskoristiti mogućnost da se ta glazba ponudi na slušanje. Kasnije se spominje Marseljeza (Simboli Francuske revolucije) i učenicima se daje zadatak da je potraže na mreži. Šteta je ne analizirati tekst Marseljeze.

Tužno je spomenuti glazbeno djelo, a ne iskoristiti mogućnost da se ta glazba ponudi na slušanje. Kasnije se spominje Marseljeza (Simboli Francuske revolucije) i učenicima se daje zadatak da je potraže na mreži. Šteta je ne analizirati tekst Marseljeze.

Zgodna grafika za analizu Napoleonovih planova koju u sljedećim koracima valja jasno povezati s događajima koji su uslijedili

Zgodna grafika za analizu Napoleonovih planova koju u sljedećim koracima valja jasno povezati s događajima koji su uslijedili

Jako je iritantna činjenica da ne postoji mogućnost uklanjanja tekstualno oblaka da se ponovno vidi cijela karta – bolja bi ideja bila koristiti animaciju strelica za prikaz napredovanja u kampanji

Jako je iritantna činjenica da ne postoji mogućnost uklanjanja tekstualnog oblaka da se ponovno vidi cijela karta – bolja bi ideja bila koristiti animaciju strelica za prikaz napredovanja u kampanji

Svakako je dobro što su uključena različiti izvori odnosno mišljenja. Za razvoj kritičkog povijesnog mišljenja bilo bi još bolje da su ta mišljenja oprečna kako bi se npr. prikazao pogled s ruske i s francuske strane (ili još dodatno s britanske kao pristranog dionika vremena bez direktne uključenosti u samu kampanju).

Svakako je dobro što su uključeni različiti izvori odnosno mišljenja. Za razvoj kritičkog povijesnog mišljenja bilo bi još bolje da su ta mišljenja oprečna kako bi se npr. prikazao pogled s ruske i s francuske strane (ili još dodatno s britanske kao pristranog dionika vremena bez direktne uključenosti u samu kampanju).

Zašto? Zašto bi učenici sedmog razreda crtali lentu vremena s podacima o padu brojnosti vojnika u Rusiji. Radije bih vidio tekstove o životu vojnika, o vojnoj medicini itd…

Zašto? Zašto bi učenici sedmog razreda crtali lentu vremena s podacima o padu brojnosti vojnika u Rusiji. Radije bih vidio tekstove o životu vojnika, o vojnoj medicini itd…

Čak tri slikarska izvora na kojima se ne radi analiza slikovnih izvora već se samo pridružuju činjenice

Čak tri slikarska izvora na kojima se ne radi analiza slikovnih izvora već se samo pridružuju činjenice

Čemu? Zašto su odabrana ta dva maršala? Može li ih se povezati i sa sljedećim gradivom (poput npr. Neya)?

Čemu? Zašto su odabrana ta dva maršala? Može li ih se povezati i sa sljedećim gradivom (poput npr. Neya)?

Vrlo zgodna najava sadržaja sata

Vrlo zgodna najava sadržaja sata

Donekle prihvatljiva „analiza“ slika

Donekle prihvatljiva „analiza“ slika

Velika, ogromna šteta uključiti karikature Napoleona samo na ovaj način

Velika, ogromna šteta uključiti karikature Napoleona samo na ovaj način

Uniformnost sučelja – bilo bi dobro da je na svim sadržajima dostupna mogućnost dvoklika na sliku kako bi se povećala na punu veličinu sučelja

Uniformnost sučelja – bilo bi dobro da je na svim sadržajima dostupna mogućnost dvoklika na sliku kako bi se povećala na punu veličinu sučelja

Naravno da učenici mogu samostalno potražiti valcer no pitanje je što će pronaći, koliko će im vremena za to trebati, što učiniti kada više učenika u razredu pronađe različite primjere itd…

Naravno da učenici mogu samostalno potražiti valcer no pitanje je što će pronaći, koliko će im vremena za to trebati, što učiniti kada više učenika u razredu pronađe različite primjere itd…

Pokušaj razvoja digitalnih kompetencija – slanje e-mail, korištenje zip mape

Pokušaj razvoja digitalnih kompetencija – slanje e-maila, korištenje zip mape

Dobro je što se može pregledati test, vidjeti točne odgovore, ponoviti test

Dobro je što se može pregledati test, vidjeti točne odgovore, ponoviti test

Simbol i znak nisu istoznačni. Simbol je fenomen kojem društva pripisuju značenje, a znak ima fiksno značenje.

Simbol i znak nisu istoznačni. Simbol je fenomen kojem društva pripisuju značenje, a znak ima fiksno značenje.

Izbor i naglasak na ove teme mi se sviđa i to je dio koji bih svakako uključio u nastavu

Izbor i naglasak na ove teme mi se sviđa i to je dio koji bih svakako uključio u nastavu

Ukoliko kasnije želimo istaknuti promjenu granica i oblika vladavine onda ovdje moramo koristiti ispravne nazive država prije Prvog svjetskog rata

Ukoliko kasnije želimo istaknuti promjenu granica i oblika vladavine onda ovdje moramo koristiti ispravne nazive država prije Prvog svjetskog rata

A tko su bila "velika četvorica"? Bilo bi dobro da ih se imenuje ili da se postavi takav zadatak

A tko su bila “velika četvorica”? Bilo bi dobro da ih se imenuje ili da se postavi takav zadatak

Ovdje bi prava animacija učinila čuda

Ovdje bi prava animacija učinila čuda

Treba pronaći načina kako ovu tematiku pojasniti učenicima, a da se ne isključe na prvoj rečenici. Ipak se radi o učenicima na početku 8. razreda, a tema im je vrlo apstraktna.

Treba pronaći načina kako ovu tematiku pojasniti učenicima, a da se ne isključe na prvoj rečenici. Ipak se radi o učenicima na početku 8. razreda, a tema im je vrlo apstraktna.

Loša izvedba sučelja gdje zastave mogu prekriti nazive i gdje zastave prekrivaju puno veća područja od samih traženih država

Loša izvedba sučelja gdje zastave mogu prekriti nazive i gdje zastave prekrivaju puno veća područja od samih traženih država

Forum? Pitao me kolega iz Nizozemske - nije li to već zastarjelo? Treba pojasniti gdje (u kojem podforumu) se naslovljena tema nalazi. Nalazi se u forumu „U školi“, u podforumu „Nastava“ te još u drugom podforumu „Povijest i geografija“. Možda se moglo i direktno linkati na temu.

Forum? Pitao me kolega iz Nizozemske – nije li to već zastarjelo? Treba pojasniti gdje (u kojem podforumu) se naslovljena tema nalazi. Nalazi se u forumu „U školi“, u podforumu „Nastava“ te još u drugom podforumu „Povijest i geografija“. Možda se moglo i direktno linkati na temu.

Nacional-socijalistička njemačka radnička partija je osnovana 24. veljače 1920. u Münchenu. U biti kada usporedim detalje u nekim drugim temama onda se tema „Nacizam u Njemačkoj“ čini da je napisana vrlo površno. Slično je i sa pojašnjenjem boljševizma, fašizma i gulaga (kad su već spomenuti gulazi zašto se nije spomenulo i otvaranje logora u Njemačkoj?).

Nacional-socijalistička njemačka radnička partija je osnovana 24. veljače 1920. u Münchenu. U biti kada usporedim detalje u nekim drugim temama onda se tema „Nacizam u Njemačkoj“ čini da je napisana vrlo površno. Slično je i sa pojašnjenjem boljševizma, fašizma i gulaga (kad su već spomenuti gulazi zašto se nije spomenulo i otvaranje logora u Njemačkoj?).

Sviđa mi se ideja korištenja materijala “Uloga propagande u jačanju i širenju ideologija” kao dodatka tijekom podučavanja o totalitarnim režimima. Konačno su i malo bolje iskorištene multimedijske mogućnosti pa tako učenici mogu vidjeti primjere govora Staljina, Mussolinija i Hitlera. Jedini je propust što Mussolinijev govor nema titlove. Kod propagandnih plakata se još više mogla iskoristiti mogućnost usporedbe različitih poruka iz više zemalja (korišten je samo sovjetski plakat).

“Tradicija i ideologija – primjer Japana” je dobar izbor potencijalne izborne teme koja bi učenike mogla zainteresirala. Potrebno je bolje iskoristiti predloženi sadržaj. Najavljuje da će učenici upoznati tradiciju Japana i onda se odmah uz prvu fotografiju radi propust.

Uz tekst o smještaju Japana prikazuje se trešnjin cvijet i planina Fuji bez da se igdje u lekciji govori o ta dva simbola japanske kulture.

Uz tekst o smještaju Japana prikazuje se trešnjin cvijet i planina Fuji bez da se igdje u lekciji govori o ta dva simbola japanske kulture.

Još jedan primjer nedorađenosti materijala ili sučelja vezano uz brojke na koje se mora kliknuti

Još jedan primjer nedorađenosti materijala ili sučelja vezano uz brojke na koje se mora kliknuti

Prvi i jedini primjer uključivanja Excella

Prvi i jedini primjer uključivanja Excella

Gdje su zapravo Etiopija i Mandžurija?

Gdje su zapravo Etiopija i Mandžurija?

Pohvala se mora uputiti autoru materijala pod naslovom “Izgubljena generacija” – vrlo zanimljiva izborna tema.

Može se kliknuti na bilo koji odgovor i na bilo koliko odgovora. I što dalje? Može se samo kliknuti na Sljedeći...

Može se kliknuti na bilo koji odgovor i na bilo koliko odgovora. I što dalje? Može se samo kliknuti na Sljedeći…

Tema “Antisemitizam u Europi” je izrađena površno i nedovoljno je iskorištena za povezivanje s npr. Građanskim odgojem.

Komentari dijela članova stručnog tima za povijesti-geografiju

Projekt ICT Curricula imao je velikih problema u realizaciji. Koliko mi je poznato, kreirao ga  je stručni tim koji je usklađivao njegove ciljeve i zadaće prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) i Nacionalnom okvirnom kurikulumu (NOK-u). U trenutku kad sam ušla u tim niti jedna osoba koja je radila na izradi projektne dokumentacije nije bila u njegovim radnim skupinama niti u menadžmentu. Prva šira radna skupina formirala  se u jesen 2013. godine. Ja sam postala član šire radne skupine i  imenovana za voditeljicu  uže radne skupine povijest i geografija  u veljači 2014. godine, a javni natječaj za članove pojedinih užih radnih skupina završen je u svibnju 2014. godine. Umjesto 18 mjeseci ,na izradi kurikuluma, digitalnih materijala i priručnika radili smo 3 mjeseca. Naime, rečeno nam je slijedeće: ako se projekt ne realizira u zadanom roku, institucije koje su ga prijavile i dobile sredstva, više se neće moći aplicirati na EU fondove. Dali smo sve od sebe da u tako kratkom roku nešto valjano napravimo, te da projekt ne propadne i institucije ne budu oštećene. Nadamo se da će, uz sve slabosti koje ima, ovaj međupredmetni kurikulum pomoći učiteljima iz osam nastavnih predmeta u osnovnim školama da razviju i ojačaju informatičke kompetencije svojih učenika što je njegov krajnji cilj.

MZOS je na svojim internetskim stranicama objavio natječaj za članove radnih skupina i to je, koliko mi je poznato, jedina njegova podrška ovom projektu.

Osobno mislim da je velika šteta što se ovaj projekt nije realizirao onako kako je prvotno zamišljen.– Mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Cilj projekta je bio osuvremeniti osnovnoškolski kurikulum s postavljenim ishodima učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u 8 predmeta od 5.-8. razreda. Radili smo u skupinama: matematika i fizika, hrvatski jezik, engleski jezik, priroda/biologija i kemija, povijest i geografija. Voditeljica naše skupine bila je savjetnica Marinović, a u skupini je uz povjesničare i geografe bio i IKT stručnjak.

Bio je izazov napraviti trodimenzionalni kurikulum, a ograničeni smo bili i s temama jer je izbor zbog eksperimentalnog provođenja trebala biti tema koja se radi u listopadu/studenom. Nastali digitalni nastavni materijali izrađeni su po tehničkim naputcima iz Algebre, kao i ponuđenim predlošcima.

Meni osobno bilo je zadovoljstvo surađivati s kolegama i kolegicama iako smo u vrlo kratkom vremenu imali zahtjevan zadatak. Materijale sam koristila u nastavi i reakcije učenika su pozitivne.– Manuela Kujundžić

Iako digitalni nastavni materijali nisu nepoznanica, pogotovo za prirodoslovno-matematičku grupu predmeta, nije mi poznato da su dosad sustavno izrađivani. Ideja ICT Curricule bila je izrada digitalnih materijala koji će integrirati sadržaje nekoliko predmeta te će ujedno razvijati IKT vještine. Materijali su prvenstveno namijenjeni za individualan i samostalan rad učenika. Mogu se koristiti u redovnoj nastavi kao jedna etapa nastavnog sata, za uvježbavanje i ponavljanje te provjeravanje.  CARNet i Algebra su temeljito i profesionalno pristupili projektu.

Konkretno, naša je skupina imala zadatak izraditi trodimenzionalni kurikulum (POV/GEO/INF), što je zaista bio izazov. Trebalo je izabrati nastavne teme koje se obrađuju u vrijeme kad je bilo predviđeno pilotiranje (listopad/studeni). Najteže je bilo uskladiti predloške slajdova s pojedinim povijesnim vještinama koje smo predvidjeli razvijati. Cjelokupan rad odvijao se timski, svakodnevnom višesatnom suradnjom, razmjenom ideja, mišljenja, prijedloga i dopuna. Tim za Povijest i Geografiju je besprijekorno surađivao.

Relativno sam zadovoljna obzirom na kratko vrijeme za izradu kurikuluma, scenarija za digitalne materijale i priručnika (ljeto 2014.), tehnička ograničenja i zahtjevne ciljeve koje smo si postavili. Naravno da bih sada neke sadržaje, zadatke i ostale elemente rado promijenila i poboljšala. Meni je ovakav rad bio novost.

Što se tiče materijala za Povijest i Geografiju, nisam dosad primila ni jedne ni druge. Digitalni nastavni materijali kratko su vrijeme dostupni, a relevantne kritike mogu uslijediti tek nakon primjene materijala u nastavi.

Loomen koristim godinama, timski s Informatikom. Npr., u osmom razredu tema Kritičkog odnosa prema internetu obrađuje se putem istraživanja povijesnih tema 20. stoljeća, u 6. razredu izrađujemo multimedijske materijale za zavičajnu povijest (srednjovjekovna Rijeka), tečajeve u Loomenu koristim redovito u dodatnoj nastavi.– Daniela Jugo-Superina

Na ovom projektu imali smo tri mjesaca za realizaciju. U ta tri mjeseca morali smo napraviti materijale za priručnik, kurikulum i digitalne materijale. Izazovi su bili brojni kao prvo: formulirati ishode, a da ne znamo kako će to uopće u konačnici izgledati. Što to konkretno znači npr. ishod: označiti dolinu Nila, a mi ne znamo hoćemo li dobiti kartu i kako će ta karta izgledati i tako za svaki ishod koji smo osmislili. Drugo rečeno nam je da moramo napraviti korelaciju povijest, geografija, informatika, što smo i napravili. Treće: mi smo radili na gotovim templetima koji su ograničili kreativnost, a i motivaciju jer svi smo na početku bili puni entuzijazma zamislili najsuvremenije materijale, a na kraju smo lentu vremena i grafikone morali raditi u wordu.

Što se tiče kolega, dobila sam više pozitivnih komentara nego negativnih, no mislim da je dobra kritika samo ona koja daje argument zašto nešto ne valja i  primjer kako to napraviti. Smatram da se moramo usmjeriti na pozitivne strane ovog projekta, a to su prvi digitalni materijali za nastavu povijesti i geografije na portalu Nikola Tesla, prva korelacija povijest, geografija, informatika, razvoj informatičke kompetencije u vremenu kada je informatika izborni predmet.– Sanela Toša Ljubičić

Primjer templatea korištenog pri izradi ICT Curricule

Primjer templatea korištenog pri izradi ICT Curricule

„U ovaj projekt sam ušao pun entuzijazma u kojem ću moći ostvariti svoje ciljeve i pridonijeti društvenoj zajednici. Prvenstveno sam zahvalan timu na odličnoj suradnji i razumjevanju, jer smo se svi suočavali s istim problemom, a on je bio kratak vremenski rok od dva i pol mjeseca.Usudio bih se reći da smo u tom kratkom periodu sadržajno uspjeli sve srediti. Najveći problem je bio prijenos naših radnih materijala u digitalni oblik, što nisu radili članovi radnih skupina, već odgovarajuće tehničke službe. I tada sve naše ideje i zamisli padaju u vodu, jer se one nisu mogle izvesti u kratkom vremenskom periodu, te smo se morali koristiti ponuđenim matricama, što je promijenilo naše zamisli.”  – Ivan Ilišević

Kolege Šašić i Bančić su odbili komentirati materijale, a kolege Stojić i Srdić (stručnjak iz IT branše) nisu uopće reagirali na zamolbu za komentar.

Nekoliko komentara učenika

Dostupne materijale su koristili i analizirali učenici Srednje škole Čakovec. Radi se o učenicima 2.c i 2.d razreda medicinskog smjera. Premda su srednjoškolci njihov kurikulum povijesti poprilično odgovara razini 7. i 8. razreda kojima su materijali namijenjeni. Učenici su pregledali lekciju „Gospodarske krize neposredno nakon Prvog svjetskog rata“ nakon što smo sat prije govorili o posljedicama Prvog svjetskog rata.

Učenici 2.c razreda su komentare sveli na sljedeće točke:

Komentari učenika

Učenici 2.d razreda su potvrdili mišljenje svojih kolega da materijali vizualno dobro izgledaju. U kategoriju loše su uvrstili da im materijali djeluju monotono, daju premalo informacija, zadaci nisu dovoljno povezani sa sadržajem, premalo informacija, nema zanimljivosti. Voljeli bi da ima više slika, poneki video, „fun facts“. Općeniti zaključak je da se materijali mogu koristiti za ponavljanje, a ne za obradu novog gradiva.

Osobno mišljenje o digitalnim materijalima u sklopu ICT Curricula

Što reći nakon svega? ICT Curricula je veliki projekt na koji je utrošen značajan novac. Rezultati nisu nimalo impresivni i u biti izgledaju kao nedovršena priča. Poluproizvod. Vrlo se dobro mogu staviti u kožu autora, koji su vrlo motivirano krenuli u projekt. Autorski dio projekta se na kraju sveo na tri mjeseca (ljeto 2014.) i na unaprijed pripremljeno sučelje u koje su morali ugurati svoje ideje. Obzirom da su odabrani na natječaju od njih se očekivao profesionalan odnos u pionirskom projektu prilagodbe nastave povijesti za neku digitalnu budućnost. Premda u sadržajima ima  interesantnih tema koje na zanimljiv način pokušavaju približiti povijesne sadržaje uzrastu osnovne škole to je izvedeno znatno lošije od očekivanog. Ukoliko sadašnje generacije nazivamo “digitalnim urođenicima” teško mogu zamisliti da ti isti urođenici mogu iz ovih materijala izvući neku obrazovnu korist. Čini se da se u projektu ICT Curricula previše ostalo vjerno formatu udžbenika i računalnih prezentacija na koje smo se već navikli. Učenici su u 75% sadržaja i dalje samo vrlo pasivni konzumenti.

Pogledajte recimo sljedeći ekran:

Učenik ovdje vidi samo tekstualne podatke, a moglo se na primjer dodati: melodija Marseljeze (uz potencijalnu analizu teksta koji je svjedok revolucionarnog vremena), video prikaz Pariza, nekoliko rečenica na francuskom jeziku, usporedbu površine Francuske i Hrvatske, itd…

Učenik ovdje vidi samo tekstualne podatke, a moglo se na primjer dodati: melodija Marseljeze (uz potencijalnu analizu teksta koji je svjedok revolucionarnog vremena), video prikaz Pariza, nekoliko rečenica na francuskom jeziku, usporedbu površine Francuske i Hrvatske, itd.

 

Veza povijesti i geografije je konstantna i sastavni dio zadatka nastavnika povijesti je da uz kronologiju i kauzalnost pojasni i prostor. Geografske karte korištene u digitalnim materijalima su preuzete iz postojećih udžbenika ili internetskih izvora. Uvijek su vrlo male tj. prekrivaju oko 1/3 vidljivog ekrana. Učenička interakcija s kartama je u najvećem broju slučajeva klikanje za označavanje određene lokacije. Do točnog odgovora se može doći slučajnim odabirom i uzastopnim klikanjem po karti. Izuzetno slaba korist od takvih materijala gdje se recimo moglo animirano prikazati kretanje kroz prostor ili recimo promjene granica. Doduše gledajući sastav autorskog tima geografija je zastupljena samo s jednim autorom.

Većina gore navedenih propusta je vjerojatno na dušu onima koji su izradili samo sučelje. No, autori su ipak morali detaljnije provjeriti ispravnost svih sadržaja koji su objavljeni.

Uvjeren sam da su bolje rješenje manji specifičniji materijali tj. da se umjesto 17 velikih nastavnih jedinica izradilo npr. 50 modula koji se mogu koristiti na različite načine. Odvojiti vježbanje od osnovnog teksta, tekstove podijeliti na više opcionalnih dijelova itd. Dati maksimalnu slobodu nastavnicima oko oblikovanja njihovih sati. Kod oblikovanja se moglo voditi o još ponekim detaljima poput mogućnosti pisanja plana ploče, slanja ili dijeljena ekrana na e-mail učenika, mogućnost ispisa za daljnje korištenje u nastavi ili stvaranje učeničkih mapa, itd.

Od ukupno 44 digitalnih sadržaja izrađenih u sklopu ICT Curricule za povijest samo su 3 posvećena nacionalnoj povijesti.

Razvojna ekipa je morala koristiti mogućnosti koje su ugrađene u sam Moodle na kojem su sadržaji postavljeni. Posebno kod izrade kvizova ili igara. Umjesto da se linka na CARNetov školski forum puno se bolje mogu iskoristiti forumske opcije na Moodlu. Recimo kada učenici moraju nešto komentirati može se koristiti opcija da vide ostale komentare tek nakon što objave svoj. Nastavnik takve komentare može vrednovati. To će mu biti puno teže kada se više učenika i razreda potencijalno uključi u raspravu. Možda je zgodno vidjeti što pišu učenici iz drugih krajeva Hrvatske, ali uključivanjem samo recimo 10 razreda ta forumska tema može biti zagušena i sa po 300 i više poruka samo na taj broj razreda. Razlog za linkanje na forum skole.hr vidim samo u pokušaju oživljavanja tog foruma u kojem broj je objava i aktivnosti vrlo mali. Isti je razlog i privremeno korištenje portala Tesla koji je do sada bio neiskorišten. Sada su materijali dignuti na Teslu s napomenom da će se dignuti i na Loomen kako bi ih nastavnici mogli uvrstiti u svoje tečajeve.

Broj pregleda i odgovora ne pokazuje da je forum korišten tijekom pilotiranja ili da su ti sadržaji do sada uopće korišteni

Broj pregleda i odgovora ne pokazuje da je forum korišten tijekom pilotiranja ili da su ti sadržaji do sada uopće korišteni

Obratimo još malo pozornosti na dijelove koje sam na početku izdvojio iz priručnika. Spominje se da će učenici u ICT Curriculi koristiti web 2.0 alate. Web 2.0 u internetskom svijetu više nije neka novotarija, ali za učenje predstavlja određeni iskorak. Web 2.0 pretpostavlja da bi učenici morali imati neku mogućnost su-kreiranja sadržaja ili značajnu interakciju. Rješavanjem zadataka koji samo zahtijevaju klikanje na određeni sadržaj ili “povuci i ostavi” sistem nisu dio Web 2.0 svijeta. Također ne vidim mogućnost da učenici mogu samostalno učiti tj. usklađenost sadržaja ICT kurikuluma nije dovoljno usklađenja s traženim ishodima kurikula nastave povijesti u školama. Premda lijepo zvuči u priručniku ne vidim poveznicu kako bi korištenje ICT Curricule dovelo do buduće veće kompetitivnosti na tržištu rada. Nadalje se spominje da bi učenik morao “lako utvrditi svoj vlastiti napredak prema utvrđenom cilju i aktivnosti koje će ga dovesti do cilja.” Kao prvo nejasna mi je formulacija, a ako se jako potrudim razumijeti to isto ne vidim da je provedeno u ICT Curriculi. Spominje se još da će učenici biti sposobni “vrednovati odgovarajuće izvore informacija”. Gdje je to ostvareno? Ima li učenik puno prilike za analizu i multiperspektivni pristup izvorima? Učenici će još prema ICT Curriculi biti sposobni uz pomoć IKT-a analizirati, sintetizirati, istraživati, modelirati, simulirati, stvarati i prikazati vlastite ideje i materijale. Kako je to realizirano u trenutnim materijalima? „Moderna nastavna pomagala i sredstva poput interneta približavaju učenicima udaljenije i nepoznate dijelove svijeta, lakše shvaćaju probleme nepoznatog prostora i pronalaze rješenja.“ To se izgleda više manje pokušalo odraditi korištenjem teksta? Itd.

Rado bih napisao da trenutni ICT Curricula sadržaji imaju budućnost u hrvatskim učionicama. CARNet definitivno ima puno bolje odrađene projekte jer se ovdje osnovni cilj podizanja digitalne pismenosti minimalno ostvario. Osnovni zadatak povjesničara u školama je razviti kritičko povijesno mišljenje. Ovakvi alati nam ne pomažu u tome. Služe nam eventualno za kratkotrajno podizanje interesa učenika. Nadam se boljoj drugoj verziji kada ćemo još promisliti o edukaciji nastavnika za potencijalno korištenje Moodlea, o budućnosti opremanja učionica i novom kurikulumu općenito.

Literatura

Bilješke

[1] CARNet je pokušao biti transparentan u ocjenjivanju kandidata što nije garantiralo izbor „najboljih“ kandidata. Tu nipošto ne želim umanjiti stručnost kolega koji su izabrani, ali moram istaknuti što je donosilo bodove. Tako su dodatne bodove mogli dobiti kandidati koji su završili CARNetov program E-learning akademije (što je razumljivo jer CARNet mora nekako nagraditi ljude/institucije koje su platile taj program). Zatim su se bodovi dobili za vođenje županijskih stručnih aktiva i napredovanje u struci. Nijedno od toga ne garantira da su ti ljudi aktivno koristili ICT u svojoj nastavi.

[2] Autor sam i urednik elektroničkog časopisa Hrvatski povijesni portal. Pisao sam stručne članke o vrednovanju Internet stranica, korištenju Pinteresta, Facebooka i Moodla u nastavi povijesti, itd.

[3] Priručnik o implementaciji, 207

[4] Ibid, 208

[5] Adobe je prestao davati podršku i razvijati Flash za iOS i Android budući da te najpopularnije mobilne platforme koriste HTML5 za reprodukciju videa.

Miljenko Hajdarovic
About Miljenko Hajdarovic (108 Articles)
Magistar povijesti i magistar edukacije sociologije, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do travnja 2020. g. urednik ovoga portala.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.