Novo:

Hrvoje Matković

Hrvoje Matković (Šibenik, 12.X.1923.). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Šibeniku. Diplomirao povijest 1947., doktorirao 1971. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio na gimnaziji u Ogulinu (1948), učiteljskoj školi u Petrinji (1948-54), XIII. gimnaziji u Zagrebu (1954-56), Povijesnom muzeju Hrvatske (1956-1967), Zavodu za prosvjetno-pedagošku djelatnost Hrvatske (1967-72) i Fakultetu političkih znanosti (1972-1990). Nakon umirovljenja je honorarno predavao na Fakultetu kriminalističkih znanosti (od 1990) i Hrvatskim studijima (od 1995). Dao doprinos metodici nastave povijesti kao urednik, autor udžbeničke literature i prosvjetni savjetnik. Sudjelovao je u opremanju školskih programa novim, audio-vizualnim didaktičkim materijalima i udžbenicima. Urednik metodičkog časopisa Nastava povijesti (1971.-1992). Bavi se hrvatskom  političkom poviješću s težištem na problematici XX. st. o čemu je objavio brojne stručne i znanstvene radove u brojnim hrvatskim časopisima. Gl. djela: Svetozar Pribičević i Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature (1972), Suvremena politička povijest Hrvatske (1993, 1995, 1999), Povijest Nezavisne Države Hrvatske (1994), Svetozar Pribičević, ideolog-stranački vođa-emigrant (1995), Šibenska županije, priručnik za zavičajnu nastavu (1995), Povijest Jugoslavije: hrvatski pogled (1998), Povijest Hrvatske seljačke stranke (1999). Za sveukupni rad na udžbeničkoj literaturi i unapređenju nastave povijesti dobio je nagradu “Davorin Trstenjak”.

About Hrvoje Petric (80 Articles)
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.