Novo:

Godišnja izborna skupština i seminar za nastavnike povijesti

U Zagrebu je održana godišnja izborna skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti i seminar za nastavnike. Skupština i seminar održani su prostorijama V. gimnazije u Klaićevoj 1, gdje je i sjedište udruge. Skupštini i seminaru prisustvovali su nastavnici povijesti članovi udruge, metodičari i profesori povijesti s Filozofskog fakulteta, urednici za povijest, voditelji županijskih aktiva, predstavnici europskih udruga nastavnika povijesti uključenih u projekt i predstavnici EUROCLIO-a , ukupno oko pedeset prisutnih.

Skupština i seminar imale su za cilj: predstavljanje dosadašnjeg rada HUNP-a, izbor novog vodstva udruge, prihvaćanje etičkog kodeksa udruge, predstavljanje rada EUROCLIO-a, stručno usavršavanje nastavnika kroz radionice, intenziviranje rada udruge i aktivnije participiranje udruge u svim segmentima školstva vezanim uz nastavu povijesti.

Dosadašnja predsjednica HUNP-a  Karolina Ujaković u svom je pozdravnom govoru izložila prošlogodišnje i tekuće aktivnosti udruge, obrazložila potrebu izbora novog vodstva te predstavila voditelje radionica u kojima su se nastavnici mogli stručno usavršavati i najavila plenarnu sjednicu sa temom Osvrt na Državnu maturu iz povijesti i ostale aktivnosti tijekom skupštine i seminara.

Izvršna direktorica EUROCLIO-a  Joke van der Leuw – Roord, održala je predavanje pod nazivom Beyond the Nation, Trans – national histories, kroz koje je predstavila sve aktivnosti EUROCLIO-a vezane uz nastavu povijesti u Europi. EROCLIO djeluje u 48 zemalja i surađuje sa 60organizacija nastavnika povijesti, ali ne samo u Europi već i izvan nje. Najavila je i zanimljivu konferenciju u Bristolu 2008., pod naslovom Exploring Indentity, Diversity and Values Trough History Teaching. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.eoroclio.eu. Predstavila je i tekuće projekte i rezultate rada u njima među kojima je projekt History in Action  koji se radi od 2003., čiji je cilj poboljšanje kvalitete nastave povijesti u kojem sudjeluje i Hrvatska udruga nastavnika povijesti. Sve što je ostvareno u projektu, može se naći na web stranici www.cliohip.com.

Nakon toga uslijedila je izborna skupština HUNP-a na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novi predsjednik udruge je Ivan Dukić, dopredsjednik Tvrtko Božić, a tajnik Darko Benčić, nastavnici povijesti, dugogodišnji aktivni članovi udruge i svima nama poznati po svom predanom radu i zalaganju. Programske koncepcije rada novog vodstva izložio je predsjednik Ivan Dukić, one proizlaze iz dosadašnjih aktivnosti udruge, uz naglašavanje potrebe intenziviranje rada udruge i većeg angažmana udruge i struke na pitanjima nastave povijesti u Hrvatskoj. Vodstvo i članovi složili su se da je udruga na neki način isključena iz oblikovanja, razmatranja i osmišljavanja promjena koje se događaju u obrazovanju, posebice u nastavi povijesti. Kao profesionalna, nevladina udruga nastavnika povijesti smatramo da bismo najviše trebali participirati u promjenama i kreiranju obrazovanja,  osobito onih dijelova koji se odnose na nastavu povijesti na svim razinama, posebice kao pomoć Ministarstvu znanosti, odgoja i obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i obrazovanje,  Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja,  i svim institucijama i povjerenstvima koja se bave nastavom povijesti. Djelovanje i rad udruge trebalo bi i intenzivirati na županijskim aktivima nastavnika povijesti, seminarima za nastavnike povijesti u organizaciji izdavačkih kuća i svim drugim razinama iz kojih je do sada udruga bila isključivana.

Tijekom seminara održane su radionice  kroz koje su predstavljeni materijali i suvremeni metodički pristupi proizašli iz projekta u koji je uključena udruga. Članovi HUNP-a uključeni u projekt  EUROCLIO/ Marta project History in Action, Preparing  for the Future, Common approaches for Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia, ujedno su i autori metodičkog priručnika za razdoblje od 1945.-1990.

Radionice se bile izuzetno kvalitetne; pokazale su nastavnicima suvremene strategije upotrebljive u nastavi povijesti, korisne i upotrebljive izvore za rad u nastavi i mogućnosti multiperspektivnog pristupa nastavi. Raznolikost, velik broj slikovnih i pisanih izvora i suvremeni metodički pristup rezultat su dugotrajnog i sustavnog rada članova HUNP-a u projektu. Nastavnici su dobili još uvijek radnu verziju priručnika.

Na plenarnoj sjednici raspravljalo se i o Državnoj maturi i ispitnom katalogu za povijest. Denis Detling je priredio kratak osvrt na katalog. U raspravi su sudjelovali članovi povjerenstava za povijest, koji su izradili katalog. Zamjera se ispitivanje činjenica i pamćenja, a ne viših razina znanja, vještina i kompetencija  koje se navode u ispitnom katalogu. Navedeni ciljevi ispita iz povijesti i obrazovni ishodi uglavnom su u neskladu sa razinama kognitivnih procesa koji se ispituju pitanjima zatvorenog tipa. Povjerenstvo koje je izradilo katalog bilo je vezano uz stari nastavni plan i program iz devedesetih i rasterećenjem iz 2003. godine te nizom drugih limitirajućih čimbenika i zahtjeva od strane naručioca. Dogovoreno je da će udruga dati svoje mišljenje o katalogu pismenim putem, uz puno više argumenata i jasnije razmatranje ispitnog kataloga. Zanimljivo je da se prvi put od osnutka udruge traži i njeno mišljenje, ali nažalost na kraju – kada je posao već gotov. Povjerenstvo i udruga složili su se u jednom: kako će ovo vrednovanje zasigurno biti i vrednovanje rada nastavnika i njihovo rangiranje utemeljeno na zastarjelom nastavnom planu i programu, vraćanje faktografskoj nastavi i zastarjelim predavačkim metodama.

Tijekom seminara nastavnici su potpisivali etički kodeks. Etički kodeks za nastavnike povijesti sagledan je kroz četiri dimenzije koje čine suvremeni didaktičko – metodički četverokut kurikuluma povijesti: odnos prema nastavi povijesti, odnos prema učenicima, odnos prema kolegama/kolegicama i odnos prema nastavnim sredstvima, a sve s ciljem osuvremenjivanja i profesionalizacije struke. Vjerujemo da će etički kodeks postati kodeks većine nastavnika povijesti u Hrvatskoj, a ne samo kodeks udruge, te kao takav i jedan od temelja za suvremeni kurikularni pristup nastavi povijesti.

Udruzi nastavnika možemo zaželjeti veću afirmaciju i participaciju u kreiranju obrazovanja u Hrvatskoj.

Suzana Pesorda
About Suzana Pesorda (14 Articles)
Radi u Srednjoj školi Sesvete kao profesorica povijesti i geografije. Urednica je dvaju geografskih udžbenika i metodičkog priručnika iz geografije za strukovne škole. Autorica je niza članaka kurikulumske tematike vezane uz nastavu povijesti i geografije, objavljenih u časopisima Napredak, Povijest u nastavi, Profil Akademija, Geografski glasnik i drugima. Sudjelovala je u osnivanju i jedno vrijeme bila dopredsjednica Hrvatske udruge nastavnika povijesti u radu koje i danas aktivno sudjeluje. Radila je u povjerenstvima za odobravanje udžbenika geografije i povijesti, članica je Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti te uredništva časopisa Povijest u nastavi.