Novo:

Damir Agičić

 Damir Agičić

Dr. sc. Damir Agičić rođen je u Davoru 13. lipnja 1963. godine. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Srpcu. Studij povijesti i komparativne književnosti završio je u Zagrebu 1988. godine. Magisterij iz povijesti stekao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992., a na istom je fakultetu i doktorirao 1997. godine obranom disertacije Hrvatsko-češke veze i odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U međuvremenu je završio i poslijediplomski studij povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1993.). Od 1989. godine radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent, odnosno kao docent (od 1999.) i izvanredni profesor (od 2004.). Drži nastavu iz predmeta Svjetska povijest u 19. stoljeću, sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu i na poslijediplomskim Europskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. predstojnik je Katedre za svjetsku povijest novog vijeka, a od 2004. pročelnik Odsjeka za povijest. Između 1996. i 2000. održavao je nastavu iz predmeta Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu u Puli. Voditelj je znanstvenog projekta Hrvati i slavenske nacionalne integracije u 19. i 20. stoljeću. Od 1996. urednik je udžbenika i priručnika za nastavu povijesti u Profil Internationalu. Sudjelovao je na brojnim seminarima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Godine 2003. s grupom suradnika pokrenuo je časopis Povijest u nastavi, kojemu je glavni i odgovorni urednik. Član je Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih strukovnih udruga. Godine 2002. dobio je odlikovanje ministra kulture Republike Poljske Zaslužan za poljsku kulturu.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

 • Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću, AGM i Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1994.
 • (zajedno sa S. Leček i dr.) Moj Zagreb, tak imam te rad, Laurana, Zagreb 1999.
 • Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Ibis-grafika, Zagreb 2000.
 • [priredio] Dragi Franta! Hrvatska korespondencija Františeka Hlaváčeka (1896.-1904.), Srednja Europa, Zagreb 2003.
 • Podijeljena Poljska 1772.-1918., Srednja Europa, Zagreb 2004.

Izvješće / Report

 • Seminar on History Teaching in Croatia, Council of Europe / Conseil de l’Europe, Strasbourg 2003, pp. 40

Izvorni znanstveni članci u časopisima

 • Hrvatski doktori u Pragu 1882.-1921. godine; Časopis za suvremenu povijest, 27 (1995.), br. 1, Zagreb 1995., str. 137-154
 • Civil Croatia on the Eve of the First World War (The Echo of the Assassination and Ultimatum); Povijesni prilozi, 14 (1995.), Zagreb 1996., str. 301-317
 • Podíl Stjepana Radiće na popularizaci českého jazyka, dějin a kultury v Chorvatsku; Slovanský přehled, LXXXIV (1998.), br. 2, str. 135-143
 • Hrvatski studenti na češkom sveučilištu u Pragu 1882.-1918. godine; Časopis za suvremenu povijest, 30 (1998.), br. 2, str. 291-315
 • Stjepan Radić i Česi, Historijski zbornik, 51 (1998), Zagreb 1999.; str. 45-74
 • Echa powstania styczniowego w Chorwacji, Prace Komisji Srodkowoeuropejskiej, t. VII, Kraków 2000., str. 39-48 / Odjeci Siječanjskog ustanka u Narodnim novinama i Pozoru, Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Zagreb 2003., str. 199-205
 • Czesi w Chorwacji na przelomie wieków, Balcanica Posnaniensia, XI/XII, Poznań 2001., str. 121-132

Znanstveni radovi u zbornicima i knjigama

 • Cetinje als Haupstadt Montenegro`s. – U knjizi: Haupstädte in Südosteuropa Geschichte – Funktion – Nationale Symbolkraft, Hg. Harald Heppner, Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar, 1994, str. 171-183
 • The phenomenon of the “Serbs-Catholics” in Dubrovnik in the second half of ninetheenth century. – U knjizi: Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, [Red. Jan Lewandowski], Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996., str. 29-36
 • Hrvatski tisak o proslavi stote obljetnice rođenja Františeka Palackoga i Prvom kongresu slavenskih novinara Austro-Ugarske u Pragu 1898. godine, Spomenica Ljube Bobana, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1996., str. 223-235
 • Susreti Hrvata i Čeha koncem 19. stoljeća, Zbornik Mirjane Gross, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1999., str. 299-312
 • Nacionalni identitet Hrvata i Srba u prvoj polovici 19. stoljeća u udžbenicima povijesti za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji, Dijalog povjesničara-istoričara 4, Zagreb 2001., str. 247-263
 • Bugarska i Bugari u hrvatskim udžbenicima povijesti, Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća, Hrvatsko-bugarsko društvo, Zagreb 2003., str. 203-209
 • Hrvati, Poljaci i neoslavizam, Hrvati i Poljaci – narodi daleki i bliski, FF Press – HNOPZ, Zagreb 2003., str. 55-63
 • Slavenski kongresi 1910. godine u Sofiji i Hrvati – Blgari i Hrvati prez vekovite, IK Gutenberg, Sofija 2003., str. 172-184
 • Između hrvatskog i slavenskog identiteta. Odjeci neoslavističkih kongresa u hrvatskoj javnosti, Dijalog povjesničara-istoričara 7, Zagreb 2003., str. 107-126
 • Idee niepodległościowe wśród Chorwatów do I wojny światowej (1860-1914), Państwa europejskie na drodze do niepodległości, Kraków 2003., str. 35-40
 • Bosna je … naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udžbenicima povijesti, Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo 2003., str. 139-160
 • Slavenski novinarski kongresi 1903.-1908. godine, Spomenica Filipa Potrebice, FF Press et al., Zagreb 2004., str. 321-330

Magdalena i Damir Agičić (u sredini)

Članci (stručni i pregledni)

 • Mediteran, “Naše teme”, broj 5, Zagreb 1989. – Časopis za suvremenu povijest (ČSP), I-III/1989., str. 225-230
 • Historiografija o ilirskom “Branislavu” (1844-45) – Historijski zbornik (HZ), XLIII/1990., str. 385-395
 • Znanstveni skup “Nova Evropa” (1920-1941) – ČSP, III/1990.
 • Dva metodološka pristupa obradi povijesti gradova na prijelazu 19/20. stoljeće, ČSP, 24 (1), Zagreb 1992., str. 213-220
 • Klub studenata povijesti Sveučilišta u Zagrebu (1925-41), Radovi ZHP, 25, Zagreb 1992., str. 249-262
 • Tri knjige o Europi, Erasmus, 18, listopad 1996., str. 86-89
 • Hrvatska historiografija u posljednjih godinu dana (ljeto 1995. – ljeto 1996.), Radovi ZHP 29 (1996.), str. 288-294 (objavljeno u Vijencu, br. 71, 26.IX.1996., str. 7-9)
 • Krótki rys stosunków chorwacko-polskich na przestreni dziejów, Proglas, nr. 8 (1/1998), Kraków 1998., str. 6-8 / hrv. prijevod: Pogovor knjizi M. Tymowskog, Kratka povijest Poljske, Zagreb 1999.
 • O Bosni, s druge strane Save, Hrvatska revija, 1-2/48 (ožujak-lipanj 1998.) str. 45-51
 • A Magyar királyság nemzetei a 16-19. században, Magyar szemle, br. 9-10, VII/1998., Budimpešta 1998., str. 35-41
 • Kako do europske nastave povijesti, Hrvatska revija, 4/48 (prosinac 1998.), str. 820-827.
 • Kratka kronologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – U knjizi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ur. Stjepan Damjanović), Zagreb 1998., str. 13-23
 • Slika naroda jugoistočne Europe u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu – Radovi ZHP, vol. 31 (1998.), Zagreb 1999., str. 205-215; engl. prijevod: The image of the peoples of South-Eastern Europe in the Croatian history textbooks for the primary school, The image of the other / neighbour in the school textbooks of the Balkan countries, Tipothito / George Dardanos, Athens 2001, pp. 147-162 (isto i u grčkom prijevodu: str. 179-195)
 • Vjekoslav Klaić i Bosna, Vjekoslav Klaić – život i djelo, Zagreb – Slavonski Brod 2000., str. 129-135
 • Životopis i bibliografija radova Mire Kolar-Dimitrijević – Radovi ZHP, vol. 31 (1998.), Zagreb 1999., str. 279-292
 • Iskorak prema trećoj generaciji udžbenika, Školske novine, br. 7, Zagreb 18. veljače 2003., str. 6
 • Nastava povijesti u Hrvatskoj, Nastava povijesti, 2/2003., str. 140-148

Udžbenici i priručnici za nastavu povijesti

 • Povijest za VII. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb 1996., 112. str. (2. izdanje, 1997.)
 • Budi svoj! Povijesna čitanka 3 za sedmi razred osnovne škole, Profil-International, Zagreb 1996., 110 str.
 • Radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 1996., 64 str.
 • Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole, Profil-International & Alfa, Zagreb 1997., 64 str.
 • (zajedno s M. Najbar-Agičić i I. Rendulić) Povijesni zemljovidi od kraja XVIII. stoljeća do Prvoga svjetskog rata. Hrvatska. Europa. Svijet, Profil-International, Zagreb 1997., 24 + 9 str.
 • Povijest. Udžbenik za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 1998., 124 str.
 • Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 1998., 80 str.
 • (zajedno s M. Najbar-Agičić i I. Rendulić) Povijesni zemljovidi XX. stoljeća. Hrvatska. Europa. Svijet, Profil, Zagreb 1999., 44 str.
 • (zajedno sa S. Leček, M. Najbar-Agičić i T. Jakovina) Povijest 4. Udžbenik za četvrti razred (opće) gimnazije, Profil, Zagreb 1999., 294 str.
 • (zajedno s D. Feletar et al.) Povijest i zemljopis Hrvatske: priručnik za hrvatske manjinske škole, Nakladna kuća Dr. Feletar, Koprivnica 2000.
 • (zajedno sa S. Leček, M. Najbar-Agičić, S. Matković i T. Jakovina) Povijest 3. Udžbenik za treći razred gimnazije, Profil, Zagreb 2000., 299 str.
 • (zajedno s M. Najbar-Agičić i S. Koren) Povijest 7, Profil, Zagreb 2001., 198 str.
 • (zajedno s V. Đurić) Radna bilježnica, Profil, zagreb 2001., 105 str.
 • Povijest 7, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb 2003., 161 str.

Uredništvo časopisa

– član uredništva (1997.-2002.)
Hrvatski zemljopis, Hrvatski zemljopis, Zagreb-Samobor
– glavni i odgovorni urednik (od 2003.)
Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb

About HPP (40 Articles)
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.
Contact: Website

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.