Novo:

Svakodnevica

Klavir ili glasovir?

07/12/2006

Da li se kaže klavir ili glasovir? Što je onda pianino?  A piano? Zbrka nastala miješanjem naziva iz različitih jezika jednostavno se dade razriješiti, [...]

Povijesni razvoj interneta

29/08/2006

Za razvoj koncepcije interneta zaslužno je troje ljudi i jedna konferencija. Vannevar Bush je jedan od osnivača ARPAneta. Već je u srpnju 1945. objavio članak “As we may think” u kojem govori o [...]