Novo:

Hrvatske ličnosti

Ignjat Brlić

31/01/2011

Prof.dr.sc. Ignjat Brlić, sveučilišni profesor, političar, odvjetnik, publicist. Rođen u Slavonskom Brodu 1. veljače 1834. Pučku školu završio u Brodu, gimnaziju u Vinkovcima pohađao 1844. do 1850., [...]

Matija Mihaljević

24/01/2011

Dr.sc. Matija Mihaljević, svećenik, teolog, fizičar. Rođen je 25. siječnja 1794. u Vukovaru. Pučku školu završio u Vukovaru, gimnaziju u Vinkovcima 1812., potom upisuje đakovački licej. S đakovačkog [...]

Slavko Janković

31/12/2010

Dr.sc. Slavko Janković, glazbenik, sudac, sportaš, muzikolog. Ro­đen je 1. siječnja 1897. u Novim Mikanovcima, voljom seoskog župnika. Pučku školu završio u Cerni 1907., školovali ga djed i baka jer mu se [...]
1 2 3 4 5 15