Novo:

Biografije

Biografije domaćih i svjetskih ličnosti

Mate Suić

12/02/2006

Mate Suić (1915.-2002.), akademik, arheolog. Rođen je 1915. godine u Postirama na Braču. Klasičnu filologiju, arheologiju i povijest starog vijeka diplomirao je 1941. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. [...]

Charles Leonard Woolley

12/02/2006

Charles Leonard Woolley (1880.-1960.) je britanski arheolog koji je svoj istraživački rad posvetio istraživanju civilizacija na prostoru Mezopotamije. Nakon školovanja u Oxfordu prvi posao vezan uz arheologiju [...]
1 15 16 17