Novo:

Biografije

Biografije domaćih i svjetskih ličnosti

Michael Ventris

12/02/2006

Michael George Francis Ventris (1922.-1956.), engl. arhitekt i arheolog amater. Bio je nadaren za jezike i nakon sudjelovanja u Drugom svjetskom ratu (navigator u RAF-u) je diplomirao arhitekturu. Kao jezikoslovac [...]

Mate Suić

12/02/2006

Mate Suić (1915.-2002.), akademik, arheolog. Rođen je 1915. godine u Postirama na Braču. Klasičnu filologiju, arheologiju i povijest starog vijeka diplomirao je 1941. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. [...]

Charles Leonard Woolley

12/02/2006

Charles Leonard Woolley (1880.-1960.) je britanski arheolog koji je svoj istraživački rad posvetio istraživanju civilizacija na prostoru Mezopotamije. Nakon školovanja u Oxfordu prvi posao vezan uz arheologiju [...]
1 15 16 17