Novo:

Articles by Hrvoje Pavic

Knjiga ‘Čepinska sjećanja’

10/10/2009

Knjiga “Čepinska sjećanja”, autora Hrvoja Pavića i Marina Šuška, nastala je kao zbirka kratkih priča iz čepinske povijesti, počevši od prapovijesti pa sve do 50-tih godina XX. stoljeća. Priče [...]

Utvrda Novi Zrin (1661.-1664.)

11/04/2008

Nikola Zrinski je nasuprot velikoj osmanskoj utvrdi Kaniži (danas: Nagykanizsa)  1661. godine počeo graditi utvrdu koju je nazvao Novi Zrin. Ona je bila smještena u blizini Legrada i Donje Dubrave, na sutoku [...]