Novo:

Articles by Petra Marincic

Petra Marincic
About Petra Marincic (1 Articles)
Studentica je druge godine diplomskoga studija povijesti i komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica je Društva studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ i studentska pravobraniteljica studenata na fakultetu. Dobitnica je Rektorove i Nagrade Voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za najbolju studenticu završne godine preddiplomskoga studija. Sudjelovala je u dvije ljetne škole u organizaciji fakulteta i objavila jedan rad u časopisu Essehist te dva rada u Zborniku radova Lucius na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, čija je glavna urednica 16. i 17. sveska (zbornik u pripremi).