Novo:

Articles by Jadranka Jagenčić-Šušnjić

About Jadranka Jagenčić-Šušnjić (2 Articles)
Radi u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Voditelj ŽSV-a nastavnika povijesti u srednjim školama Varaždinske i Međimurske županije.

Terenska nastava za nastavnike u Vukovaru

02/07/2017

Profesori povijesti u srednjim školama Varaždinske i Međimurske županije školsku godinu završili su terenskom nastavom u Vukovar. U dogovoru s višim savjetnicima za nastavu povijesti profesorima Franjom [...]