Novo:

Articles by Željko Holjevac

Željko Holjevac
About Željko Holjevac (2 Articles)
Diplomirao je 1997. na Filozofskom fakultetu radom Brinjsko-lički ustanak 1746. godine. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu radom Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj u razdoblju modernizacije od prosvijećenog apsolutizma do građanskog društva (od polovice 18. do polovice 19. stoljeća). Doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.-1873. obranio je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je kao docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao vanjski suradnik, voditelj je novoosnovanog Područnog centra Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću.