Novo:

Articles by HDA

HDA
About HDA (1 Articles)
Hrvatski državni arhiv (HDA), središnja i matična arhivska ustanova, čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje pisanu baštinu nastalu radom središnjih tijela državne uprave, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, te gradivo nastalo djelatnošću hrvatskog iseljeništva i istaknutih pojedinaca i obitelji iz hrvatskog kulturnog kruga.
Contact: Website