Novo:

Articles by Borka Bunjac

Borka Bunjac
About Borka Bunjac (1 Articles)
Učiteljica povijesti u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu.

Hram u Čovjeku

05/02/2006

Hram u Čovjeku, na 127 stranica, sažima filozofiju i način razmišljanja starih Egipćana. Potrebno je barem opće medicinsko, matematičko, pa i filozofsko znanje da bi se ta tanka knjižica mogla dobro [...]