Novo:

Articles by Filip Ambruš

About Filip Ambruš (1 Articles)
Rođen sam 13. rujna 1992. godine. u Zagrebu, Republika Hrvatska. Pohađao sam od 1999. do 2007. godine osnovnu školu Ksaver Šandor Đalski (1.-8. razdred)u Donjoj Zelini. Upisao sam opću gimnaziju Dugo Selo gdje sam maturirao 2011. godine. Iste godine sam upisao preddiplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Trenutno sam upisan u 2. godinu preddiplomskog studija. Vijećnik sam zagrebačkog ogranka Međunarodne udruge studenata povijesti (ISHA), odnosno Kluba studenata povijesti ISHA Zagreb. U svom kratkom akademskom djelovanju sam sudjelovao na Jadranskim susretima u Zadru 2013. godine.
Contact: Facebook