Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Morlaci (Vlasi) gledani s mletačke strane

Autor ovoga članka, Grga Novak, pokušava objasniti tko su bili Vlasi (Morlaci*), gdje su živjeli, čime su se bavili. On piše općenito o pitanju Vlaha i njihovom sociokulturnom okruženju služeći se mletačkim izvorima koji su pisani od strane predstavnika mletačke vlasti u Dalmaciji.

Read more.

Autor: Ivan Andabak