Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

JAVNI APEL

JAVNI APEL

Potaknuti i uznemireni medijskim najavama (Slobodna Dalmacija, 1. srpnja 2016.) o mogućnosti da nakon 7. srpnja ove godine dođe do nepovratne devastacije lokaliteta u Rižinicama iznad Solina, mjesta prvorazredne važnosti za povijesnu i kulturnu baštinu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda, na kojem su pronađeni neki od najstarijih epigrafskih spomenika i svjedočanstava o ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti, primjerice natpis kneza Trpimira, obraćamo se javnosti i nadležnim institucijama s javnim apelom da se navedeno spriječi.

Read more.

Autor: Damir Agičić