Vazno: Novosti iz Cjelovite kurikularne reforme!

---

Slijedom zamolbe Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest objavljujemo inačicu kurikuluma dorađenu nakon stručne rasprave te odgovore na pristigle priloge. SRS je svoju odluku donio jednoglasno.

Kurikulum nastavnog predmeta povijest - NKNP_Povijest_inacica_2

Odgovori na pristigle priloge u stručnoj raspravi - Povijest_strucna_rasprava

Radi se o nelektoriranim inačicama dokumenata. Želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali u stručnoj raspravi.

Jokić, Vuk, Baranović, Vuk, Ristić Dedić, Hitrec, Reškovac

---