Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Ludmir

Hannah Rochel Verbermacher - jedina žena rabin u hasidskom judaizmu

U siječnju 2014. godine šetala sam uskim uličicama Safeda (Tzfata) i na samom kraju jedne ulice do koje je vodila poprilična uzbrdica ušla sam u dućan voštanih svijeća. Osim svijeća, u dućanu su se nalazile i od voska izrađene figure poznatih osoba iz židovske povijesti. Bio je tamo i rebbe Nachman iz Umana, Baal Šem Tov, a  između ostaloga, tamo se nalazila i jedna ženska voštana figura. Bila je to figura Hanne Rochel Verbermacher. Odmah sam pretpostavila o kome se radi, a onda sam vidjela da u podnožju figurice i piše ”Di Ludmirer Moyd”.

Read more.

Autor: Gabi Abramac

---
Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (2)

Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (2)

Diplomski rad Mirne Glavan iz 2013. godine pod nazivom Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije podijeljen je za potrebe ovog feljtona u 5 dijelova. Cjeline se razvijaju kronološki u razdoblju od smrti Josipa Broza Tita, u svibnju 1980. godine, do prvog zasjedanja Sabora Republike Hrvatske, u svibnju 1990. godine.

Read more.

Autor: Mirna Glavan