Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Zagreb godine 1913. – 1925. – izvještaji gradskog poglavarstva u Zagrebu

Zagreb godine 1913. – 1925. – izvještaji gradskog poglavarstva u Zagrebu

Izvještaji gradskoga poglavarstva o sveopćoj upravi slobodnog i kraljevskog glavnoga grada Zagreba izdanja su zagrebačkog Gradskog poglavarstva koja u kontinuitetu izlaze još od kraja 19-og stoljeća. Ovi izvještaji (do 1912. godine izvješća) bili su objavljivani kao jednogodišnji, posebno za svaku godinu, zaključno s izvještajem za 1912. godinu.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic

---
Novosti i korist od promjena predmetnog kurikuluma Povijest za učenike i učitelje

Novosti i korist od promjena predmetnog kurikuluma Povijest za učenike i učitelje

Kurikulumom nastavnog predmeta Povijest definirana je svrha i odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja predmeta. Kurikulum se temelji na konceptualnom razumijevanju i strukturiran je oko pet koncepata (vrijeme i prostor, uzroci i posljedice, kontinuiteti i promjene, izvori i istraživanje prošlosti, interpretacije i perspektive) iz kojih proizlaze ishodi učenja. Ishodi za sve godine učenja razrađeni su po razinama usvojenosti koje su pokazatelj o napredovanju učenika tijekom učenja predmeta.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic

---
1300 učenika pogledalo film o holokaustu u sklopu projekta ''Film u školi''

1300 učenika pogledalo film o holokaustu u sklopu projekta ''Film u školi''

Kino Valli je jedino kino u Hrvatskoj koje sustavno educira djecu i mlade s ciljem razvijanja kulture gledanja i promišljanja filmova. U sklopu projekta ''FUŠ – Film u školi'' nastoji poticati na redovito obilježavanje značajnih obljetnica i međunarodnih dana važnih za razvitak humanih vrijednosti s ciljem da se film prepozna kao vrijedan izvor informacija.

Read more.

Autor: Igor Jovanovic