Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Armensko pitanje u kasnom Osmanskom Carstvu (4)

Armensko pitanje u kasnom Osmanskom Carstvu (4)

Kriza Carstva početkom dvadesetog stoljeća

Neuspjeli Ilindenski ustanak koji je izazvao velike pogrome u Makedoniji iznova je na stol postavio pitanje provođenja reformi u Osmanskom Carstvu. Balkanski komitet u Londonu nastao je 1903. godine kao reakcija na pokolj koji se dogodio nad makedonskim stanovništvom nakon Ilindenskog ustanka. Skupina britanskih intelektualaca je Veliku Britaniju vidjela kao jednog od glavnih krivaca za te pokolje jer je bila jedna od sila koja je inzistirala na promjeni Sanstefanskog ugovora i vraćanju Makedonije u ruke Osmanskog Carstva. Djelovanje Komiteta bilo je probugarsko i radili su na tome da se ili provedu reforme koje su bile propisane Berlinskim kongresom, ili da se stvori autonomna Makedonija koja bi se u kasnijim projekcijama pripojila Bugarskoj. Na prvom sastanku održanom u Londonu pod predsjedanjem parlamentarca Jamesa Bricea i uz prisustvo brojnih drugih britanskih uglednika stvoren je Komitet, a jedna od prvih aktivnosti bilo im je objavljivanje brošure Makedonija. U toj brošuri optužili su britansku politiku vezanu uz istočno pitanje. Velika Britanija je radila konstantno na očuvanju Osmanskog Carstva i ometanju Rusije u pokušaju prodora na zapad. Velika Britanija je proglašena svodnikom koji je zaslužan za to što je veliki dio europskog tla u Berlinu vraćen Osmanskom Carstvu. Njena je odgovornost bila velika i u tome što britanska politika nije dovoljno inzistirala na reformama nego je sve prepušteno Monarhiji i Rusiji. Balkanski komitet je od svog osnivanja konstantno vršio pritisak na britansku vladu da ustraje na reformama u Makedoniji. Njegovi članovi, kao braća Noel i Charles Roden Buxton, sir Artur Evans, spomenuti James Brice, Edward Grey dok je još bio član parlamenta i razni biskupi, isticali su u mnogo navrata brojna zvjerstva nad egzarhijskim makedonskim stanovništvom.  Novinar Timesa James David Bourchier je čak i sudjelovao u stvaranju Balkanskog saveza spojivši bugarskog premijera Gešova i grčkog premijera Venizelosa.

Read more.

Autor: Igor Despot

---
Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti (Daruvar, 25. – 28. siječnja 2016.)

Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti (Daruvar, 25. – 28. siječnja 2016.)

Krajem siječnja već se tradicionalno održava nacionalni seminar edukacije o holokaustu. Tijekom tri dana pedesetak sudionika će u Daruvarskim toplicama slušati predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka (Memorial de la Shoah, Yad Vashem). Sudionici će: upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Europi; unaprijediti svoje vještine i znanja u pogledu pitanja ljudskih prava,smanjenja predrasuda, te boljeg razumijevanja povijesnih i suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije; upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima i biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja; biti osposobljeni za korištenje novih nastavnih materijala za poučavanje o holokaustu i genocidu nad Romima.

Read more.

Autor: Loranda Miletic