Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti/ Ideološki prijepori u Prvome svjetskome ratu i nova politička karta Europe nakon rata /  11.-13. 11. 2015. Pula, 220 sudionika

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti održan je u Puli, a organizator simpozija je Agencija za odgoj i obrazovanje. Kao i većinu do sada održanih simpozija o nastavi povijesti  i ovaj je izvrsno organizirala, priredila i vodila viša savjetnica za povijest Marijana Marinović.

Read more.

Autor: Suzana Pesorda

---
„Vukovar grad heroj“ - terenska nastava iz povijesti

„Vukovar grad heroj“ - terenska nastava iz povijesti

U Školi primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba „Nastava se osim klasičnog načina u učionicama planira i kroz različite oblike poučavanja izvan  Škole poput organiziranja edukativnih izleta, terenske nastave, posjeta i organizacija izložbi,  posjećivanje kazališnih i kino predstava, projektnih dana, integrirane nastave u skladu sa smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila Škole. Školski kurikulum osobna je iskaznica i odraz Škole i njene filozofije. Svi sadržaji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i  zadataka odgoja i obrazovanja, kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika.“  (Iz Školskog kurikuluma za šk. g. 2009./2010.)

Read more.

Autor: Smiljana Lazic Marinkovic

---
Znanstveni skup „Jezero Šoderica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“

Znanstveni skup „Jezero Šoderica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“

Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju organiziraju znanstveni skup „Jezero Šoderica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“. Znanstveni skup će se održati u 20. studenog 2015. u hotelu Podravina u Koprivnici.

Read more.

Autor: Hrvoje Petric

---
6. sat povijesti iz Vukovara

6. sat povijesti iz Vukovara

U ponedjeljak 16. studenog po šesti put je održana videokonferencija "Sat povijesti iz Vukovara - Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.". Tema ovogodišnje konferencije bila je " Iseljena Hrvatska u Domovinskom ratu". Program su vodili učenici OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar uz podršku učitelja Darka Tufekčića i ravnateljice Lidije Miletić. Na video konferenciji su sudjelovale 23 škole iz Hrvatske i Austrije, a u videouključenjima su sudjelovali učenici iz Vukovara, Zagreba (učenici OŠ Izidora Kršnjavog i OŠ Milana Langa iz Bregane), Salzburga, Dubrovnika, Splita (Kaštel Lukšića), Gospića, Zadra, Slavonskog Broda, Knina, Malog Lošinja, Pule, Žakanja, Osijeka, Varaždina (učenici Prve osnovne škole iz Varaždina i osnovnoškolci iz Sv.Ilije i Ivanca). Na pulskom su Fakultetu ekonomije i turizma Mijo Mirković sudjelovali učenici iz pulskih osnovnih škola Stoja, Kaštanjer, Vidikovac, Šijana i Veli Vrh te učenici osnovne škole Marije i Line iz Umaga.

Read more.

Autor: Igor Jovanovic