Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Samuilova država

Samuilova država

Samuilo je bio makedonski car (noviji izvori govore o njemu sve češće kao bugarskom caru) koji je vladao u drugoj polovici desetog, odnosno prvoj polovici jedanaestog stoljeća (ne zna se točno kada se proglasio carem). Jedan je od vladara koji je svoju vladavinu obilježio nizom osvajanja, te borbom protiv Bizanta, gdje je u to vrijeme vladao Bazilije II koji je ujedno bio i najveći Samuilov protivnik. Iako je Samuilova država teritorijalno bila zaista velika, pred kraj vladavine pojedini dijelovi izuzimaju se iz njegove vlasti i prihvaćaju bizantsku vlast; što je uz poraz koji je Samuilo pretrpio od Bizanta, još jedan razlog propadanja njegove vladavine. U ovom radu pokušati ću što točnije i preciznije prikazati stanje u državi prije nego je Samuilo došao na vlast, razdoblje njegove vladavine, te što se dogodilo sa  državom nakon njegove smrti.

Read more.

Autor: Mirna Glavan