Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Konstantin Veliki

Konstantin Veliki

U dugoj plejadi vladara koji su zamalo pet stoljeća upravljali najmoćnijom državom u povijesti ime Konstantina, kojemu se Kršćanska crkva odužila pridjevkom Veliki, zasigurno spada među onih nekoliko koje bismo bez trenutka dvoumljenja mogli okarakterizirati kao najznačajnije na rimskome carskom prijestolju. Službena je Konstantinova carska propaganda, kao i kasnija kršćanska tradicija, njegovu karakteru pridala niz osobina koje on uistinu nikada nije imao, a carevo djelovanje oslikala u skladu s vlastitim, kako trenutnim tako i dugoročnim, težnjama i političkim interesima. O Konstantinu kao osobi, kao i o njegovu političkome djelovanju, postoji vrlo opsežna strana literatura, ali u hrvatskoj historiografiji careva vladavina nije pobudila veći znanstveni interes, za razliku od njegova prethodnika Dioklecijana. Možda je sadašnja obljetnica, 1700 godina od Milanskog edikta, prilika da se taj propust dijelom ispravi uz nužnu napomenu kako ograničen prostor dopušta tek kraći pregledni članak. Sustavnije bi i dubinsko razlaganje problematike zahtijevalo bar deseterostruko veći prostor. Stoga je i odabir naslova korištene literature nužno morao biti selektivan.

Read more.

Autor: Vladimir Posavec