Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Terenska nastava i međupredmetno povezivanje na primjeru Sjeverne Dalmacije

Terenska nastava i međupredmetno povezivanje na primjeru Sjeverne Dalmacije

Terenska nastava bi trebala biti važan sastavni dio plana i programa nastave. To je nastava koja obuhvaća učenje istraživanjem i otkrivanjem; može podrazumijevati obradu novoga nastavnog sadržaja ili sustavno ponavljanje sadržaja. Važna je u stjecanju i proširivanju znanja, također ima i velike odgojne vrijednosti, te omogućuje stjecanje osobnih iskustava i doživljaja.Ona se može integrirati ovisno o prostoru koji se posjećuje. Zbog ciljeva i zadataka koje obuhvaća organizira se u mjestu udaljenijem od škole te ju je potrebno planirati na početku školske godine, kao sastavni dio globalnog godišnjeg plana rada škole.

Read more.

Autor: Visnja Matotek

---
Osvrt: Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja

Osvrt: Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja

Marijana Marinović: Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja; Metodički priručnik za nastavnike, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. 2014. (174 stranice)

Nakon dugo vremena nastavnici povijesti dobili su jedan suvremeni didaktičko metodički priručnik, rađen na temeljima kurikularnog pristupa poučavanju i učenju. Priručnik se sastoji od nekoliko dijelova koji temeljito i sigurno vode nastavnika u suvremeno kurikulumsko planiranje nastave i nastavnih jedinica, počevši sa ishodima učenja, preko povjesničarskih vještina do dvodimenzionalne taksonomijske tablice. A na kraju tu je i dodatak priručniku, novi kurikulumi povijesti za srednje strukovne škole.  

Read more.

Autor: Suzana Pesorda