Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Eksperimentalno korištenje Facebooka, Pinteresta i Loomena u nastavi povijesti

Eksperimentalno korištenje Facebooka, Pinteresta i Loomena u nastavi povijesti

Uvođenje online alata u nastavu povijesti

U predmetnim kurikulima za nastavu povijesti definirano je: „Cilj je poučavanja i učenja povijesti u srednjoj školi razviti kod učenika sposobnost povijesnog mišljenja i širenje temeljnih povijesnih znanja o povijesti svoje nacije, (…). Sposobnost povijesnog mišljenja omogućit će učenicima da vrednuju dokaze, razviju komparativnu i uzročno-posljedičnu analizu, interpretiraju povijesne podatke, te konstruiraju čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive.“ Nacionalni okvirni kurikulum iz 2010. godine je u nastavi povijesti odredio osam temeljnih kompetencija poredanih po važnosti. Tako je na peto mjesto postavljena „digitalna kompetencija“ koja se odnosi na sigurnu i kritičku upotrebu informatičko-komunikacijske tehnologije.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic