Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Marija Vrbetić

Marija Vrbetić

Vrbetić, Marija, profesorica (Karlovac, 11. VIII. 1914. – Karlovac, 27. I. 2004. ),  autorica udžbenika, povjesničarka, publicistica, esejistica i prevoditeljica. Osnovnu školu (1921. - 1925.) i gimnaziju (1925. - 1933. ) polazila je u Karlovcu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala je 1938. g.  germanistiku i psihologiju.

Read more.

Autor: Natalija Jadrić

---
Golub selac

Golub selac

U posljednjih šezdesetak godina gotovo da i nema ozbiljnije rasprave o ugroženim i izumrlim vrstama, a koja ne bi spominjala ptičju vrstu što je, uz pticu dodo, postala izumrli primjer pretjeranog ljudskog utjecaja na nekoć stabilne ekosustave i prostrana staništa sjevernoameričkog kontinenta. Uz nebrojene internetske crtice i usputne fusnote, i veliki spisatelji poput Alda Leopolda (1887-1948.) ili nedavno preminulog Petera Matthiessena (1927-2014.) u svojim se esejima bave stvarnim i simboličkim značenjem izumiranja najbrojnije ptice, ne samo tog kontinenta nego Zemlje u cjelini, a prije Kolumbove putešestvije i otkrića takozvanog Novog svijeta.

Read more.

Autor: Siniša Golub