Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Elitna i pučka kultura u ranome novom vijeku: konvergencije i divergencije

Elitna i pučka kultura u ranome novom vijeku: konvergencije i divergencije

Kultura je veoma širok pojam, ona je: ukupnost obrazovanja, znanja, vještina, etičkih i socijalnih osjećaja, društvenog ophođenja i ponašanja nekog pojedinca u odnosu prema drugome. U svrhu pisanja ovog eseja promatrala sam kulturu na nivou ranonovovjekovnog staleškog društva. Pošto je nemoguće promatrati kulture pojedinaca, pa ni lokalne i regionale kulture, pokušat ću ranonovovjekovnu kulturu generalizirati na nivou različitih staleških skupina. Jedan od glavnih ciljeva bit će mi razmatranje distinktivnosti i ekskluzivnosti, glavnih obilježja staleškog društva. Isto tako vidjet ću do koje su mjere  ta obilježja oblikovala elitnu i pučku kulturu te kako se u tim kulturama manifestira socijalna nejednakost. To ću učiniti razmatranjem triju glavnih staleških skupina: plemstva, građanstva i seljaštva.  Osim toga obratit ću pažnju na kulturnu tradiciju elite i puka na temelju književnosti, pjesništva i umjetnosti. Na kraju ću zaključiti jesu li su hijerarhiziranost i socijalna nejednakost društva uvjetovale oblikovanje elitne i pučke kulture te u kojoj mjeri je ta podjela uopće moguća. Još ću pokušati zaključiti sličnosti i različitosti elitne i pučke kulture u ranom novom vijeku i njihovo interakciju.

Read more.

Autor: Nicole Albrecht

---
Mitska pećina Romula i Rema

Mitska pećina Romula i Rema

Arheologinja Irene Iacopi je početkom 2007. godine objavila da je ispod ostataka Augustove kuće na Palatinu otkrila mjesto gdje je legendarna vučica hranila Romula i Rema. Otkriće je ponovno potaklo rasprave o istinitosti legende ili njenih dijelova.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic

---
Neprimjerene reklame iz prošlosti (1)

Neprimjerene reklame iz prošlosti (1)

Marketinški stručnjaci uvijek nastoje prilagoditi reklame tako da odgovaraju tržištu. Ovisno o spolnoj, dobnoj, obrazovnoj i drugim strukturama reklame mogu biti različite donosimo vam nekoliko reklama iz prošlosti koje bi danas podigle puno buke.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic