Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Sidonija Rubido Erdödy

Sidonija Rubido Erdödy

Kad je godine 1830. Ljudevit Gaj izdao Budimu svoju knjižicu  „ Kratka osnova horvatsko – slavenskog pravopisanja „  i u njoj iznio osnove hrvatskog književnog jezika protiv njega se je digao veliki otpor u Ugarskoj, ali i u samom Zagrebu. Mađarska i proaustrijski  nastrojena birokracija u Hrvatskoj te ljudi koji su u takvom ustroju naše zemlje imali posebne povlastice bojali su se da će taj  Gajev potez  narušiti i poremetiti tadašnje društvene i političke odnose. Zato nisu htjeli niti čuti o buđenju hrvatske nacionalne svijesti , skrivajući se iza tzv. „kozmopolitizma“ , iza kojeg se potajno krila mađarizacija.

Read more.

Autor: Igor Frbežar

---
Položaj žena u Japanu

Položaj žena u Japanu

Članak daje kratak pregled povijesti Japana te uz pomoć nekih pokazatelja (udio pojedinih skupina žena u društvenom životu, pismenost, feministički pokret, politička uloga, udio žena u zaposlenosti, njihova uloga u braku i slično) otvara pitanje promjena položaja žene u Japanu.

Read more.

Autor: Ivan Dukic