Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Plan Zadra, XV. stoljeće

Zadarski otoci u periodu od 1358. godine do kraja 15. stoljeća

Ovaj rad kao objekt istraživanja ima zadarske otoke, odnosno one otoke koji su bili pod Zadarskom komunom u promatranom razdoblju. Taj otočni prostor okupljen je  ponajviše oko glavnog regionalnog središta Zadra. Ova je srednjovjekovna metropola bila ujedno i glavni grad čitave Dalmacije.

Read more.

Autor: Marko Vidučić

---
Ljubav i brak u srednjem vijeku

Ljubav i brak u srednjem vijeku

Nakon proučavanja rijetke povijesne literature o ljubavi i braku u srednjem vijeku može se zaključiti da ljubav nije imala nikakve veze sa sklapanjem braka. Brak je u srednjem vijeku bio spajanje zemlje, a ne spajanje srca.

Read more.

Autor: Visnja Matotek

---
Digitalizacija u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine

Digitalizacija u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine

Zahvaljujući snažnom i dinamičnom razvoju moderne tehnologije i znanosti u drugoj polovici 20. stoljeća i početkom 21. stoljeća prvenstveno izuzetno efikasnom i neprestanom razvoju računarstva i informatologije kao bitan vid zaštite kulturne građe definirao se proces digitalizacije. Sam termin digitalizacija odnosi se na postupak prevođenja analognog sadržaja u digitalnu inačicu, različite sadržajne forme informacija (slika, tekst, zvuk) pretvaraju se uz pomoć digitalne opreme i računalne periferije u binarni kod odnosno digitalne podatke. Digitalizacija kulturne građe najviše pisane prihvaćena je kao najbolji i najučinkovitiji proces zaštite kulturne baštine na svjetskoj razini. Pored zaštite izvorne građe jedna od velikih prednosti digitalizacije je povećanje dostupnosti te iste građe u digitalnom obliku na dobrobit kako kulturne tako i sveopće javnosti. U toj namjeni digitalizacija je značajno pridonijela i pridonosi izgradnji informacijskog društva i usluga, a posebno usluga i ponuda sadržaja e-kulture koja zahvaljujući suvremenoj tehnologiji postaje sve veći i dostupniji oblik korištenja svih kulturnih sadržaja. Digitalizacija građe je važna jer digitalno okružje predstavlja značajan prostor i važan medij u razmjeni i stjecanju novih znanja, spoznaja, vrijednosti i iskustva. Postupkom digitalizacije se značajno povećava dostupnost građe, a sukladno tomu i daljnje umrežavanje te povećanje i pojednostavljenje usluge interesentima i korisnicima.

Read more.

Autor: Drazen Klincic