Tjedne novosti Hrvatskog povijesnog portala:

Poljičko-omiški kraj u prošlosti i danas

Poljičko-omiški kraj u prošlosti i danas

Ova prezentacija nastala je kao sastavni dio izložbe  likovnih radova učenika grafičkog i tekstilnog odjela Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, Omiš i Poljica, postavljenoj u Zagrebu i Omišu, od 03. do 24. svibnja 2011. Projekt je nastao prema idejnoj koncepciji akademske slikarice Zlatice Kovačićek Poljan, profesorice na grafičkom odjelu Škole, a realiziran je tijekom travnja i svibnja 2011. te time povezan uz dan obilježavanja drevne Poljičke republike, koji se svake godine slavi 23. lipnja, na dan sv. Jurja. Izložba je nastala  na temelju učeničkih doživljaja fenomena Poljičke republike, koja se prema pojedinim zapisima spominje već u 11. stoljeću u doba hrvatskih vladara. Početkom 13. stoljeća poljička se župa odvojila od Kliške županije, osnovala unutar starohrvatske  države  svoju vlastitu župu-općinu i time zaustavila prodor feudalizma na svom području.

Read more.

Autor: Smiljana Lazic Marinkovic

---
18 godina FAME

18 godina FAME

Prije 18 godina započeo je rad web stranica the FAME - the Flags & Arms of the Modern Era (Zastave i grbovi suvremenog doba) http://zeljko-heimer-fame.from.hr/ . Od najranijih početaka kada su predstavljene nacionalne i regionalne zastave, a onda i grbovi iz regije, u 18 godina na stranicama su prikazane zastave i grbovi cijelog niza veksiloloskih područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, ali i susjednih država i država prethodnica poput Austrougarske i Jugoslavije. Uz razne varijaqcije nacionalnih zastava prikazane su zastave dijelova država, pokrajina, regija itd. gradova i općina i drugih lokalnih jedinica, zastave raznih vrsta koje se rabe na moru - jedriličarske, trgovačke, ratne itd. zatim zastave sportskih, komercijalih i političkih tijela i mnoge druge. Svi tekstualni podaci na FAME-u dostupni su na dva jezika, hrvatskom i engleskom, gotovo 2200 natuknica ilustriranih s 3900 crteža.

Read more.

Autor: Željko Heimer

---
9th International Conference on Holocaust Education broadcast

9th International Conference on Holocaust Education broadcast

Our 9th International Conference on Holocaust Education: Through Our Own Lens: Reflecting on the Holocaust from Generation to Generation will take place, here in the ISHS of Yad Vashem, July 7-10, 2014. Over 450 educators from over 50 different countries are participating in the conference.

Read more.

Autor: Miljenko Hajdarovic

---
Vukovar - terenska nastava

Vukovar - terenska nastava

Pretposljednja cjelina udžbenika koji koristimo, za osmi razred osnovne škole, nosi naziv Postanak i razvoj samostalne Hrvatske države. Navedena se cjelina odnosi na zbivanja devedesetih godina dvadesetog stoljeća – Domovinski rat te nastanak samostalne Republike Hrvatske. Unutar spomenute nalazi se i nastavna jedinica o Vukovaru i događajima koji su slijedili 1991.godine. Kako bismo učenicima što jasnije i vjerodostojnije prikazali zbivanja u Vukovaru, osim nastavnih sati posvećenih navedenom gradivu, svake godine organiziramo terensku nastavu u Vukovar i na Ovčaru. Terenska je nastava korelacija povijesti, geografije, Hrvatskog jezika, fizike, matematike, informatike te likovne i glazbene kulture. Ciljevi takvog tipa nastave su brojni, a neki od najvažnijih su: ukazati na teškoće prilikom nastanka suverene Republike Hrvatske, ukazati na pravo naroda na slobodu i samoodređenje, osuditi rješavanje sukoba primjenom sile, razviti stav učenika prema ratnim razaranjima i ljudskim žrtvama, ukazati na činjenicu tko je agresor, a tko žrtva te osuditi osvajački rat. Učenici se s potrebnim informacijama upoznaju prije odlaska, a svoje doživljaje putem plakata, prezentacija i sastavaka izražavaju nakon povratka.

Read more.

Autor: Mirna Glavan

---
Hermann Bollé i Obrtna škola u Zagrebu

Hermann Bollé i Obrtna škola u Zagrebu

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA (ŠPUD) u Zagrebu, nekada KRALJEVSKA ZEMALJSKA MUŠKA OBRTNA ŠKOLA, niti je bila niti jest obična odgojna i obrazovna ustanova. Ona je drukčija, izuzetna, ne samo zato što je jedna od najstarijih strukovnih škola u Europi, već zbog toga što je, od svog osnutka 1882., obrazovni i odgojni rad temeljila na stvaralaštvu, u učiteljskom zboru imala dobre stručnjake, a u javnosti bila prepoznata vrsnoćom djela u njoj izobraženih majstora nekada, te primijenjenih umjetnika i dizajnera danas. Sadašnji naziv škola nosi od 1985. godine. Školovanje traje četiri godine, za upis u školu je obvezatan stručni ispit iz crtanja i slikanja, a usmjeravanje na stručni odjel je nakon završenog prvog razreda. Nastava se odvija na sljedećim odjelima: aranžersko-scenografskom, fotografskom, grafičkom, keramičkom, kiparskom, likovne i tehničke obrade metala, slikarskom, tekstilnom i unutrašnje arhitekture. Za maturalni ispit učenici su dužni, osim usmenog dijela, samostalno izraditi i oblikovati stručni rad. Od prve stručne škole, matice niza srednjih stručnih škola, ŠPUD je danas postala učilište dizajnera.

Read more.

Autor: Smiljana Lazic Marinkovic

---
Povijesno-dramska  skupina  „Agram“ OŠ  Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu

Povijesno-dramska skupina „Agram“ OŠ Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu

Povijesno-dramska skupina AGRAM kao samostalan projekt u OŠ  Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu djeluje od 2005. godine pod vodstvom profesorice povijesti Karmen Perković. Uprizorenjem događaja iz nacionalne i zavičajne prošlosti, učenici kroz igrokaz oživljavaju povijesne ličnosti kao moralne uzore u izgradnji vrlina kao što su domoljublje, hrabrost, odanost, dosljednost, poštovanje i dostojanstvo. Razvijanjem svijesti o očuvanju kulturno povijesne baštine te nacionalnog identiteta, oslobađa se kreativnost učenika kroz dramsku igru i pjesmu, govor i pokret, te suradnja unutar skupine (timski rad).

Read more.

Autor: Karmen Perkovic

---
21. godišnja konferencija Euroclia –  „Kako podijeliti naše kulturno nasljeđe“

21. godišnja konferencija Euroclia – „Kako podijeliti naše kulturno nasljeđe“

U Ohridu u Makedoniji održana je  od 31. ožujka do 6. travnja 2014. godišnja konferencija Euroclio-a kojima je nazočilo preko 150 edukatora povijesti iz 38 europskih i izvaneuropskih zemalja. Konferenciju su organizirali Euroclio (Europska udruga edukatora povijesti) i ANIM (Makedonska udruga nastavnika povijesti).

Read more.

Autor: Igor Jovanovic