Biografije

Biografije

Mara Matočec

Mara Matočec (Đelekovec, 9. rujna 1886. – Korija, 8. svibnja 1967.) bila je seljačka književnica, pjesnikinja, dramatičarka i političarka. Svoja...
Biografije

Josip Benaković

Josip Benaković, klasični filolog, prevodilac. Rodio se u Štitaru  1856. Pučku školu završio u Županji, gimnaziju u Vinkovcima  1877. godine. ...
Biografije

Katica Čorkalo Jemrić

Dr.sc. Katica Čorkalo Jemrić, književna povjesničarka, književnica, znanstvena  savjetnica. Rođena je  u Rokovcima 11. listopada 1936. Tu je završila osnovnu školu,...
Biografije

Enver paša

Ismail Enver se rodio u Istanbulu 23. studenog 1881. u obitelji koja je pripadala nižoj srednjoj klasi što mu nije...
Čarug (treći s desne strane dolje), žandari i članovi društva Kolo gorskih tića nakon uhićenja (Osijek, 1924.)
Crtice

Čaruga

Jovo (Čaruga) Stanisavljević rođen je 27. veljače 1897. godine u selu Bare kraj Orahovice. Zahvaljujući populariziaciji kroz dramu, kazališne komade,...
1 2 3 4 5
Page 3 of 5