Crtice

Čarug (treći s desne strane dolje), žandari i članovi društva Kolo gorskih tića nakon uhićenja (Osijek, 1924.)
Crtice

Čaruga

Jovo (Čaruga) Stanisavljević rođen je 27. veljače 1897. godine u selu Bare kraj Orahovice. Zahvaljujući populariziaciji kroz dramu, kazališne komade,...
1 2 3 4
Page 2 of 4