Društva - Udruge - Organizacije

Predstavljanje priručnika “Jednom davno…” i skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti

2.05Kviews

Hrvatska udruga nastavnika povijesti i Euroclio organizirali su dvodnevni seminar za nastavnike povijesti, a podržala ga je i Agencija za odgoj i obrazovanje uvrstivši ga na popis stručnih skupova na svojim mrežnim stranicama. Seminar je održan u Zagrebu 20. i 21. rujna 2014., a sudjelovalo je preko 40 osnovnoškolskih i srednjoškolskih profesora povijesti iz cijele Hrvatske te nekoliko inozemnih gostiju. Središnji dio seminara zauzelo je predstavljanje knjige Jednom davno… živjeli smo zajedno. Zajednički rad s multiperspektivnim pristupom. Ta je knjiga rezultat zajedničkog trogodišnjeg rada nastavnika povijesti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Ona donosi 23 radionice koje se bave razdobljem 1900. – 1945. na prostoru koji je od 1918. do 1945. obuhvaćala Jugoslavija. Većina tema odnosi se na razdoblje Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije. Radionice su namijenjene učenicima osmog razreda osnovne škole ili četvrtog razreda gimnazije.

O knjizi su uvodno govorili Jonathan Even Zohar, direktor Euroclia, dr. sc. Snježana Koren, viši predavač ne Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dr. sc. Hrvoje Klasić, docent na istome fakultetu, Igor Jovanović, urednik hrvatskog izdanja knjige i Denis Detling, koordinator projekta za Hrvatsku. Potom su uslijedile radionice na kojima su nastavnici imali priliku upoznati se s dijelom materijala koje knjiga donosi. U prijepodnevnom dijelu seminara održane su dvije paralelne radionice (Kiti Jurica Korda: Pucnji u Parlamentu i Vanja Zidar Šmic: Ekonomske razlike u prvoj Jugoslaviji).

Nakon ručka održane su još dvije paralelne radionice (Sanja Pereša-Macuka i Igor Jovanović: Jugoslavenski sokol – čuvar nacionalnog identiteta i Iljo Trajkovski: Pariška mirovna konferencija). Potom su posebni uzvanici predstavili aktivnosti svojih udruga/nevladinih organizacija. Najprije se skupu u ime Documente – centra za suočavanje s prošlošću obratila Tanja Petrović, potom je Miljenko Hajdarović predstavio Udrugu za edukaciju i promicanje ljudskih prava, a na kraju je Maurizio Levak govorio o djelovanju Istarskog povijesnog društva. Uslijedila je rasprava nakon koje je zaključen prvi dan skupa.

 

U nedjelju ujutro rad je ponovno započet s dvije paralelne radionice (Denis Detling: Umjetnost i režim i Sanja Pereša-Macuka i Igor Jovanović: Nogomet i politika).

Nakon pauze održana je godišnja skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti. Velika većina nazočnih kolega već su članovi HUNP-a, a oni malobrojni koji to još nisu bili iskoristili su ovu prigodu da se učlane.

Na početku je Tamara Janković, predsjednica HUNP-a, podnijela izvješće o djelovanju  udruge u protekloj godini te je pozvala članstvo na aktivnije sudjelovanje u njezinu radu.

Nakon toga je Krešimir Erdelja, tajnik HUNP-a, podnio izvješće o dosadašnjoj i budućoj međunarodnoj suradnji (CDRSEE i EUROCLIO). U proljeće je HUNP aplicirao na natječaj EU zajedno s CDRSEE-om u ulozi partnera, a u kolovozu je stigla vijest da je EU odobrio sredstva upravo CDRSEE-u. Uloga HUNP-a jest osigurati sudjelovanje hrvatskih učitelja u projektu kojem je glavni cilj kreirati dvije zbirke povijesnih izvora (čitanke) čiji je kronološki okvir od Drugoga svjetskog rata do danas. Osim poticanja kolegica i kolega na sudjelovanje u izradi dviju novih čitanki uloga HUNP-a bit će i distribucija čitanki te organiziranje online foruma na HUNP-ovom webu (kojeg je potrebno obnoviti). Partneri u ovome projektu su strukovne udruge učitelja povijesti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije, a suradnici (associates) u projektu su nadležna ministarstva obrazovanja iz svih navedenih zemalja. Drugim riječima, sve buduće aktivnosti podržat će i naše MZOS, što znači da će, baš kao i u prethodnom krugu radionica, skupovi biti objavljeni na ettaedu.eu, a svi sudionici će dobiti  potvrde o stručnom usavršavanju.

 

U nastavku je Denis Detling govorio o projektu Euroclia Multi-faceted Memory čiji je cilj razviti obrazovne module za poučavanje o nacističkim i staljinističkim koncentracijskim logorima. Ti će moduli biti objavljeni na Historiani, a sastojat će se od povijesnih izvora i zadataka za učenike koje će nastavnici moći koristiti u nastavi povijesti.

Potom je Jonathan Evan-Zohar detaljnije predstavio portal Historiana s posebnim naglaskom na interaktivne sadržaje koji omogućuju online komunikaciju (zadavanje i rješavanje zadataka vezanih uz povijesne izvore) između nastavnika i učenika.

Na kraju je Zvjezdana Stella Marčić-Matosović predstavila djelovanje organizacije Centropa čije je sjedište u Beču. Njihov je glavni cilj prikupljanje obiteljskih priča Židova iz srednje i istočne Europe.

Po završetku izlaganja uslijedio je izbor vodstva udruge. Velikom većinom nazočnih 37 članova izabrano je novo vodstvo HUNP-a:

UPRAVNI ODBOR

 1. Tamara Janković, predsjednica
 2. Sonja Bančić, dopredsjednica
 3. Krešimir Erdelja, tajnik
 4. Vedran Ristić, blagajnik
 5. Igor Jovanović, koordinator za međunarodnu suradnju
 6. Miljenko Hajdarović, član
 7. Kiti Jurica Korda, članica

NADZORNI ODBOR

 1. Sanja Pereša Macuka
 2. Anita Vodopivec
 3. Igor Kozarić

SUD ČASTI

 1. Verica Mutvar
 2. Loranda Miletić
 3. Tajana Petrina

Nakon izbora otvorena je rasprava u kojoj su sudionici, osim dojmova o netom završenom dvodnevnom seminaru, davali sugestije i iznosili ideje o djelovanju HUNP-a u sljedeće dvije godine. Po završetku rasprave predsjednica HUNP-a Tamara Janković pozdravila je nazočne kolegice i kolege i zaključila skup.

Tamara Janković i Krešimir Erdelja
Tamara Janković i Krešimir Erdelja
Krešimir Erdelja
Nastavnik povijesti, autor i urednik nekoliko udžbenika i priručnika. Suradnik CDRSEE-a i EuroClia. Tajnik Hrvatske udruge nastavnika povijesti.